Međunarodni CREVAL tečaj u Splitu

U splitskoj vojarni “Admiral flote Sveto Letica-Barba” održava se u organizaciji Operativne uprave Glavnog stožera OSRH od 15. do 19. travnja tečaj za nacionalne ocjenjivače borbene spremnosti kopnenih snaga (CREVAL), na kojem sudjeluje 55 polaznika iz ustrojstvenih cjelina OSRH, Oružanih snaga BiH i Vojske Crne Gore (VCG). Cilj tečaja je povećati broj certificiranih ocjenjivača borbene spremnosti kopnenih snaga kako bi mogli kvalitetno i u skladu s NATO-ovim standardima provoditi pripremu, završno ocjenjivanje spremnosti i dostignutih sposobnosti svojih ustrojstvenih cjelina za pojedince i sastavnice za deklarirane snage te operacije i misije potpore miru i samostalno organizirati ocjenjivačke timove na vježbama čime se primjenjuje NATO ETEE (Education, Training, Exercise and Evaluation) Policy.

Predavači su, uz voditelja tečaja brigadira Miju Kožića, brigadirka Ana Hajdić iz Zapovjednog operativnog središta GS OSRH, bojnik Robert Glavina iz Operativne uprave GS-a OSRH, bojnik Siniša Marić iz Pukovnije Vojne policije i natporučnik Luka Gal iz Hrvatske kopnene vojske. Na predavanjima o standardima te priručniku za ocjenjivanje CREVAL polaznici se upoznaju s NATO-ovim standardima Savezničkog zapovjedništva za operacije (ACO), koji obuhvaćaju niz dokumenata koji reguliraju načela, metodologiju rada, procedure, zahtjeve koje imaju ocjenjivači tijekom i nakon ocjenjivanja (pripreme ocjenjivačkih timova, obveze prema NATO-ovim monitorima, pravila za ispunjavanje lista za ocjenjivanje, izračun ocjena te formati izvješćivanja nakon provedenih ocjenjivanja spremnosti).

Polaznici su upoznati i s konceptom i procesom naučenih lekcija. Taj je modul pridodan sadržaju tečaja sukladno smjernicama NATO-a sa zadnje CREVAL konferencije na kojoj je iskazan zahtjev da se u CREVAL tim za ocjenjivanje obvezno treba pridodati i časnik za naučene lekcije. On će podupirati ocjenjivanje i osigurati prikupljanje i analizu opažanja za sustav naučenih lekcija i to za naciju čija se sastavnica ocjenjuje kao i za sustav naučenih lekcija NATO-a jer je NATO Lessons Learned Portal središnje mjesto za razmjenu naučenih lekcija.
Polaznici su organizirani u radne grupe te kroz praktičnu primjenu rješavaju radne zadatke za uloge u kojima se mogu naći kao ocjenjivači ili u drugim ulogama u ocjenjivačkom timu za provedbu ocjenjivanja prema CREVAL programu ili nacionalnim standardima ocjenjivanja. Prenošenjem znanja s prijašnjih ocjenjivanja upoznati su s iskustvom ocjenjivačkih timova kad se ocjenjivala spremnost deklariranih snaga za međunarodno preuzete obveze ili hrvatskih kontingenata za sudjelovanje u NATO-ovim operacijama ili misijama.

Provedbom tečaja Glavni stožer svim je ustrojstvenim cjelinama OSRH, OS BiH i VCG povećao broj nacionalno certificiranih CREVAL ocjenjivača i upoznao ih s najboljom praksom dosadašnjih ocjenjivanja koje je provodio ocjenjivački tim GS OSRH. Daljnjom izgradnjom sustava borbene spremnosti, GS OSRH imat će ulogu nadziranja primjene NATO-ovih i nacionalnih standarda ocjenjivanja kao i stručnosti samih ocjenjivača na vježbama. Ujedno, CREVAL ocjenjivači iz OSRH znanja prenose i drugim NATO-ovim članicama kod provedbe njihovih ocjenjivanja.

Predstavnik OS BiH bojnik Pero Prce zahvalio je predstavnicima OSRH na pozivu za sudjelovanje te pripremi i realizaciji tečaja. Naglasio je značaj suradnje s Oružanim snagama RH u izgradnji kapaciteta obučenosti i interoperabilnosti koji se temelje na NATO-ovim referentnim dokumentima. Zajednički je zaključak da se nastavi suradnja s ciljem dodatne edukacije i razmjene iskustava. Predstavnik VCG potpukovnik Muhamed Bučan zahvalio je predstavnicima OSRH prije svega na pozivu za sudjelovanje na tečaju, gostoprimstvu i značaju suradnje s OSRH u obučavanju i radu na zajedničkim zadaćama.

“Povećanjem ukupnog broja nacionalnih certificiranih ocjenjivača borbene spremnosti kopnenih snaga nastavljamo izgradnju sustava spremnosti za OSRH, pomažući OS BiH i VCG koji će omogućiti primjenu NATO-ovih i nacionalnih standarda o dostignutom statusu spremnosti i sposobnostima,” zaključio je brigadir Kožić.

OJI