Na virtualnom brodu

Među najnovijim aktivnostima iz sve intenzivnije suradnje Hrvatske ratne mornarice i Pomorskog fakulteta jest i uvježbavanje pripadnika HRM-a na navigacijskom i brodostrojarskom simulatoru koje posjeduje splitska visokoobrazovna ustanova

Polaznici skupnik Ivo Birimiša i mornar Luka Tolić te instruktor kapetan fregate Ivica Skejić na navigacijskom simulatoru Transas Navi Trainer Professional 5000

Zadnjih godina u MORH-u i Hrvatskoj vojsci mnogo smo puta čuli izjave o potrebi tješnje suradnje tih institucija s akademskom zajednicom. Korist od toga je obostrana, još više dolazi do izražaja u maloj zemlji poput Hrvatske, a posebno kad je riječ o Hrvatskoj ratnoj mornarici kao izrazito tehnološkoj grani. Naravno, velik dio takvih odnosa HRM već niz godina ima s Pomorskim fakultetom (PFST) Sveučilišta u Splitu, dvije su institucije prirodno usmjerene jedna na drugu. Najzapaženije je odjeknula prošlogodišnja informacija o početku studija Vojno pomorstvo kojim će fakultet u suradnji s Hrvatskim vojnim učilištem, ali i HRM-om, obrazovati buduće časnike koji će nositi plavu mornaričku odoru. No ima i drugih zajedničkih aktivnosti. Primjerice, fakultet koristi HRM-ove kabinete za funkcionalnu obuku, najčešće kabinet dizelskog generatora. Nadalje, neke temeljne mornarske vještine studentima pokazuju djelatnici HRM-a. Među najnovijim aktivnostima jest uvježbavanje pripadnika HRM-a na PFST-ovu navigacijskom i brodostrojarskom simulatoru.

Pukovnik Branimir Gaćina-Bilin, voditelj taktičke vježbaonice Središta za obuku HRM-a

”U prvoj fazi planirane obuke, od 9. do 25. siječnja 2019., provedeno je osvježavanje znanja i uvježbavanje pripadnika HRM-a koji su planirani za ulogu obučavatelja u procesu uvježbavanja na simulatorima. U drugoj fazi, od 28. siječnja 2019. pa sve do danas, na simulatorima se provodi uvježbavanje pripadnika plovnih postrojbi HRM-a. Svako uvježbavanje na navigacijskom simulatoru traje dva dana, odnosno osam nastavnih sati po posadi, a na brodostrojarskom traje jedan dan, odnosno četiri nastavna sata po posadi,” objašnjava nam voditelj taktičke vježbaonice Središta za obuku HRM-a pukovnik Branimir Gaćina-Bilin dok ulazimo u novu zgradu fakulteta.

Malo hoda po velikim hodnicima i penjanja dizalima i stižemo do vrata iza kojih je navigacijski simulator Transas Navi Trainer Professional 5000. Nećemo reći da se od prve osjećamo kao da smo na zapovjednom mostu broda, no ugođaj je svakako ”svemirski“. Dvojica mornara rade na upravljačkoj konzoli okruženoj golemim zaslonom (u otprilike 300 stupnjeva) na kojem vidimo poznati prizor: da, to je ulaz u Loru, a na pristaništu su i neki brodovi slični HRM-ovim. Uokolo te iza upravljačke ima i drugih konzola te manjih zaslona, na nekima od njih su instruktori, tako da je cijela soba zapravo jedan veliki simulacijski sustav. No on se nastavlja i u susjednu prostoriju, u kojoj okružen računalima i monitorima sjedi pukovnik Davor Zdilar. On je dio tima koji je pripremio obučne scenarije i polaznicima na simulatoru ”pušta“ incidente, primjerice, udare vjetra s uzburkavanjem mora. Doživjeli smo jednu takvu situaciju i pomislili da nam se ljulja tlo pod nogama. Ustvari, ljuljala se samo slika na golemom zaslonu, no doživljaj je bio zaista realan. ”Krećemo s lakšim i idemo prema težim vježbama. Ima svakakvih efekata: oluje, magle, gustog morskog prometa, pa čak i spašavanja čovjeka u moru, ” govori časnik. Simulacija je ionako kvalitetna, ali može biti i dorađena, još više prema posebnim potrebama HRM-a, recimo s novim modelima brodova, novim plovidbenim okružjima… Kako je cijeli proces suradnje u začetku, u Središtu za obuku HRM-a vjeruju da će te ciljeve u suradnji s PFST-om i ostvariti.

Dakle, na navigacijskom simulatoru prvi dan obuke započinje jutarnjim sažetkom na kojem posade zaprimaju zadaće te se pripremaju za plovidbu. Nakon toga sljedeća tri nastavna sata posade se upoznaju sa simulatorom i njegovim osnovnim sastavnicama (CONNING konzolom, ECDIS konzolom i RADAR/ARPA konzolom). Potom se upoznaju sa značajkama i plovnošću broda kojim će u simulaciji upravljati te uvježbavaju neke osnovne manevarske radnje s brodom (uplovljavanje, isplovljavanje, sidrenje, plovidba u skladu s odredbama sustava IALA) u Kaštelanskom zaljevu (luka Lora, lučica Poljud, brodogradilište, skladište pogonskog goriva Brižine, Sjeverna luka). Prvi dan završava raščlambom aktivnosti.

Pukovnik Davor Zdilar, član tima koji je pripremio obučne scenarije, polaznicima na navigacijskom simulatoru ”pušta“ incidente

Drugi dan također započinje jutarnjim sažetkom na kojem posade zaprimaju zadaće i pripremaju se za plovidbu uz korištenje brodskih dokumenata i navigacijskih zemljovida. Nakon toga sljedeća tri nastavna sata posade plove po različitim vremenskim uvjetima na relaciji luka Lora – Stari Grad. Ako preostane još vremena, s posadom se uvježbavaju oni elementi za koje obučavatelj procijeni da ih je potrebno ponoviti ili ih zapovjednik posade želi ponoviti uz promjenu meteoroloških parametara. Drugi dan također završava raščlambom aktivnosti, uz pregled videozapisa plovidbe.

Je li obuka na simulatoru dovoljno realna, najbolje nam je mogao reći navigacijski instruktor kapetan fregate Ivica Skejić: ”Mogućnosti simulatora su goleme, možemo podržavati sve moguće situacije na moru. Koristan je za obučavanje početnika, no i za osvježenje te dopunu znanja onih koji su već više godina na moru, jer ni kroz to vrijeme ne mogu proći kroz baš sve. Simulatori u našoj mornarici nisu ništa novo, no ovi najnoviji PFST-ovi su vrh.“ Dvojica mornara za upravljačkom konzolom koji su ”ulazili“ u Loru bili su skupnik Ivo Birimiša i mornar Luka Tolić iz Obalne straže, koji inače služe na brodu BS-73 ”Faust Vrančić“. ”Prvi put smo ovdje, dojmovi su izvrsni, simulator nam pruža i više no što smo očekivali. Dobivamo uvid ne samo u svoj dio posla, nego i posao svih ostalih na brodu, od zapovjednika nadalje,” kaže Birimiša.

Brodostrojarski simulator nalazi se nekoliko hodnika dalje, a prizor u prostoriji ipak je malo drukčiji: nema dominantnog displeja. Na prvi pogled ulazite u klasičnu učionicu s klupama u kojima sjede sedmorica-osmorica mornara, a predavač s dočasničkim činom objašnjava neke pojmove i pokazuje na projekcijsko platno. Bočno od klupa stoji časnik i tu i tamo postavlja potpitanja polaznicima i predavaču. Saznajemo da svi polaznici pripadaju istom timu: na RTOP-11 ”Kralj Petar Krešimir IV.” Pažljiviji pogled pokazuje da je učionica potpuno ”opkoljena“ konzolama s nizom nama nerazumljivih prekidača nekima s manjim displejima. Na stražnjem je dijelu još jedna prostorija koju od glavne dijeli staklena stijena, a unutra je još konzola, visokih i kompaktnih. I to je sve zapravo još jedan simulacijski sustav Kongsberg MC90-V. Obuka počinje slično kao i kod navigacije, upoznavanjem sa sustavom, no traje jedan dan. Ekipe se zatim kroz praktičan rad upoznaju s pripremanjem sustava goriva, ulja, slatke vode, morske vode i zraka, zatim pripremanjem za upućivanje i upućivanjem pomoćnih strojeva, sinkronizacijom rada generatora, praćenjem parametara rada i ponašanja sustava i uređaja pri karakterističnim kvarovima i smetnjama te raspremanjem pogona na kraju rada. Dan također završava raščlambom aktivnosti. Predavač kojeg smo zamijetili pri ulasku bio je časnički namjesnik Matko Čović, brodostrojarski instruktor Središta za obuku HRM-a. ”Mislim da je ovo jako dobra stvar i nadam se da će se nastaviti. Simulator je vrijedan i vjerno odražava stvarne situacije, posebno je dobar za nove mornare koji su završili odgovarajuće škole no nemaju radnog iskustva. Bit svega jest da su pogreške ovdje dopuštene, a pomažu nam da ih poslije izbjegnemo u stvarnim situacijama,” kaže Čović.

”Obuka je prilagođena situacijama koje možemo imati na našem brodu,” kaže nadnarednik Ivo Budiša

Časnik kojeg smo zapazili po potpitanjima bio je poručnik bojnog broda Dušan Caktaš, voditelj Pogonskog brodskog odreda na ”Krešimiru”. Inače instruktor na simulatoru, na neki je način u ovom slučaju bio i polaznik jer je na obuci bila njegova posada: ”Koristimo dio simulatora koji je najbliži sustavima na našem brodu, glavnim i pomoćnim strojevima te pomoćnim sustavima. Dovodimo ekipe s istih brodova jer moraju raditi zajednički. MC90-V istodobno nam daje osvježenje znanja i obuku, možemo se pripremiti i za reakciju na eventualne kvarove u budućnosti. Potpitanja? Ona služe da se provjere reakcije mornara na reakciju sustava: kad simuliramo grešku i pojavi se alarm, želimo znati koliko smo brzi. I jako sam zadovoljan, ekipa je uigrana.“   

Nadnarednik Ivo Budiša iskusni je voditelj brodskog elektroenergetskog sustava na istom brodu i na simulatoru je s kolegama bio na obuci osvježenja: ”Možemo dijagnosticirati i uspoređivati kvarove,  simulirati havarije, uvježbavati brzim i pravilnim reakcijama… Obuka je prilagođena situacijama koje možemo imati na našem brodu, no simulator sadrži i sustave koji su puno širi i opsežniji od naših, pa se možemo upoznati i s njima.”

”Korištenje dvaju simulatora omogućuje nam provedbu realističnih obučnih aktivnosti, pojedinačna uvježbavanja po specijalnostima, rodovima i službama te njihovu kombinaciju. Ti sustavi su jeftina zamjena realnim uvježbavanjima s brodovima, eliminiraju svaki oblik rizika za tehniku i ljudske živote, a polaznici uče na vlastitim greškama bez ikakve štete,” zaključuje pukovnik Gaćina-Bilin. Za provedbu uvježbavanja jedini trošak HRM-a je svakodnevno angažiranje prometnih vozila na relaciji vojarna ”Admiral flote Sveto Letica-Barba“ – Pomorski fakultet. Zaključak iz Središta za obuku HRM-a jest da je suradnja s PFST-om velik napredak u provedbi uvježbavanja pripadnika plovnih postrojbi HRM-a i njihovih pojedinaca, te bi s takvim aktivnostima trebalo nastaviti i u budućnosti, pa i proširiti ih.


Izv. prof. dr. sc. Pero Vidan, dekan Pomorskog fakulteta

Trenutačna suradnja HRM-a i PFST-a, osim značaja za ove dvije institucije, ima i širi značaj, osobito u području obrazovanja u pomorstvu. Zajedničkim korištenjem simulatora PFST-a i sredstava za obuku HRM-a smanjuju se troškovi, povećava razina znanja studenata PFST-a i razvijaju vještine časnika HRM-a. Ne možemo reći da se u ovoj fazi suradnje izravno radi na razvoju pomorskih tehnologija, ali  ova je suradnja značajna za razvoj pomorske kulture.

Proširenje tog dijela naše suradnje planiramo kroz izradu složenijih scenarija na nautičkom simulatoru, koji će omogućiti provedbu vježbi traganja i spašavanja, taktičke navigacije i uvježbavanja određenih taktičkih postupaka skupina ratnih brodova na konzolama ECDIS-a. Pomorski fakultet također može pridonijeti u navigacijskoj pripremi članova posada brodova HRM-a koji će sudjelovati u međunarodnim operacijama korištenjem navigacijskog simulatora. Kako HRM bude razvijao svoje kapacitete za obuku nadam se da će na njima biti prostora za vježbe studenata Pomorskog fakulteta, posebno u onim segmentima koji su u vezi s primjenom Međunarodne konvencije o standardima uvježbavanja, izdavanja ovlaštenja i držanja straže na brodovima (STCW Konvencija).

U budućnosti namjeravamo zajedno s HRM-om nadograditi vlastite simulatore vojnim modulima koje bi pripadnici HRM-a koristili u obrazovanju i obuci. Simulatori koje koristimo (proizvođača Transas i Kongsberg) imaju mogućnost nadogradnje na vojne module za strateško vojno planiranje i plovidbu, vojni ECDIS, itd. Nadogradnjom se njihova mogućnost povećava za obrazovanje i obuku mornaričkih časnika. Nadogradnja simulatora nije zahtjevna i skupa, dok je postojeća oprema s instalacijom koštala 5,5 milijuna kuna. Vojni moduli imaju ograničenu primjenu jer obuhvaćaju opremu i baze podataka koje su namijenjene samo za vojnu uporabu (npr. pomorske karte, publikacije i priručnici posebne namjene). Ti će moduli svakako biti značajni i za izvođenje nastave na studiju Vojnog pomorstva, posebno za kolegije kao što su Elektronička navigacija, Taktička navigacija, Taktika pomorskih snaga i sl.


Komodor Ivo Raffanelli, zapovjednik Hrvatske ratne mornarice

Suradnja HRM-a i Pomorskog fakulteta u Splitu traje već dugi niz godina. Naime, kroz raniji projekt civilno-vojnog školovanja  Kadet, a za potrebe pribavljanja časnika pomorske i tehničke struke, HRM se težišno oslanjao na PFST.

Nadalje, iz dugogodišnjih napora usmjerenih u osmišljavanje programa najboljeg modela obrazovanja budućih časnika i osiguranja visokoškolskih kvalifikacija koje se jednako verificiraju u vojnom i u civilnom pomorskom standardu zanimanja, suradnja se nastavila i kroz novi studij Vojnog pomorstva. Studij se oslanja na suvremene znanstvene spoznaje u području tehničkih znanosti, polju tehnologije prometa i transporta, posebno u području pomorstva te u područjima vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeća. Koncept interdisciplinarnog obrazovanja, koji HVU “Dr. Franjo Tuđman” provodi zajedno s Pomorskim fakultetom i srodnim studijima na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje te s Filozofskim fakultetom, osim što jamči visoku znanstvenu razinu, definitivno svjedoči o jačanju suradnje sa znanstvenom zajednicom, koja je nužna u suvremenim procesima razvoja mornaričkih sposobnosti.

Osim pokretanja navedenog studijskog programa na engleskom jeziku, koje je u planu za sljedeću akademsku godinu, proširivanje suradnje moguće je u raznim  područjima. Prije svega, imajući na umu ponajprije pomorsku orijentaciju naše zemlje, kroz studij Vojnog pomorstva želimo pridonijeti daljnjem rastu i razvoju Hrvatske vojske. U tom su smjeru, primjerice, i razmišljanja o formiranju zajedničke radne skupine HRM-a i Pomorskog fakulteta čija bi zadaća, među ostalim, bila izrada 3D vizualizacija koje bi se na navigacijskom simulatoru koristile uz nove elektroničke navigacijske zemljovide (ENC). Potom, suradnja se može širiti i u nekim istraživačkim aktivnostima.

Dojmovi dosadašnjeg tijeka obrazovnog procesa su pozitivni. Uz to, a s obzirom na podatke kojima raspolažemo, iznimno smo zadovoljni zanimanjem mladih za HRM. Značajnu ulogu u tom procesu zasigurno ima sinergija akademske zajednice i obrazovnog sustava MORH-a.

Napisao i snimio Domagoj VLAHOVIĆ