Nacionalna certifikacija HRVCON EUBG 2017/1

Ocjenjivački tim GS OSRH proveo je tijekom vojne vježbe Poskok 16/2 ocjenjivanje sposobnosti i nacionalnu certifikaciju hrvatskog kontingenta Borbene grupe Europske unije 2017/1 – voda za psihološke operacije, stožernog osoblja i NEP-a. Nakon završene vježbe ocijenjeni su ocjenom borbeno spreman za sve zadaće i aktivnosti koje ih očekuju u zajedničkoj obuci na međunarodnoj vojnoj vježbi u Italiji kad će biti provedena certifikacija cijelog EUBG-a…

Ocjenjivački tim GS OSRH, na čijem je čelu brigadir Mijo Kožić, proveo je od 9. do 11. studenog tijekom vojne vježbe Poskok 16/2 u vojarni “Josip Jović” u Udbini ocjenjivanje sposobnosti i nacionalnu certifikaciju hrvatskog kontingenta Borbene grupe Europske unije (EUBG) 2017/1 – voda za psihološke operacije (PSYOPS), stožernog osoblja i Nacionalnog elementa potpore (NEP).
EUBG u stand-by periodu u prvoj polovini 2017. čine zemlje DECI-ja (Defence Cooperation Initiative): Italija (koja je i vodeća nacija), Austrija, Mađarska, Slovenija i Hrvatska.
Cilj nacionalne certifikacije u okviru je SACEUR-ova programa CREVAL (Combat Readiness Evaluation), kriterija NATO-ovih Snaga brzog odgovora (NRF-a), koji su ujedno i standardi i kriteriji borbenih grupa Europske unije, te Koncepta EUBG-a u svim područjima ocjenjivanja, osigurati zapovjednicima u OSRH i ostalim zemljama iz EUBG-a informaciju o spremnosti nacionalnih snaga i stožernog osoblja u odnosu na zahtijevane standarde EUBG-a. Nacionalna certifikacija nacionalna je obveza i odgovornost prije završne certifikacije svih sastavnica EUBG-a koja će se provesti od 21. studenog do 4. prosinca na međunarodnoj vojnoj vježbi European Wind 2016 u Italiji.
Za potrebe ocjenjivačkog tima GS OSRH, u scenarij vježbe ugrađene su situacije koje predstavljaju očekivane i radne zadaće PSYOPS voda, korištena je suprotna strana (OPFOR) te igrači uloga (Role Players). Scenarij je podupirao popis glavnih incidenata i događaja (MEL/MIL) putem kojeg su se ocjenjivale zadaće iz matrice zahtijevanih sposobnosti PSYOPS voda te stožernog osoblja. Pripadnici HRVCON-a pokazali su uvježbanost, spremnost i sposobnost za uspješnu provedbu zadaća tijekom stand-by perioda u prvoj polovini 2017. godine.
“PSYOPS vod sastavni je dio PSYOPS satnije na koju se oslanja u ostvarenju punog raspona PSYOPS sposobnosti i namijenjen je uporabi u cjelokupnom operativnom spektru, od mira do rata i intenzivnih borbenih djelovanja. Kao nesmrtonosna i nekinetička sposobnost specijalnih operacija, jedna je od ključnih sposobnosti suvremenih vojnih i nevojnih aktivnosti. PSYOPS djelovanje (alternativnih naziva operacije informiranja, operacije komuniciranja, operacije utjecaja i sl.), sve se više traži u potpori aktualnih operacija i zahtjevi za PSYOPS snagama, kao i PSYOPS časnicima i dočasnicima, stalno stižu i u Republiku Hrvatsku,” rekla je brigadirka Svjetlana Doričić koja je na vježbi Poskok 16/2 i ocjenjivanju sudjelovala kao stručnjakinja za PSYOPS područje, a na vježbu European Wind 2016 odlazi kao nacionalna predstavnica.
Hrvatski PSYOPS sposobnost je koju bi, zbog kvalitete i potencijala koje predstavlja, u suradnji i potpori rado imale međunarodne vojne strukture. Potencijal PSYOPS sposobnosti prepoznao je i ocjenjivački tim OSRH koji je uložio poseban napor u razvoj optimalnog procesa ocjenjivanja. Cijeli proces ustrojavanja, opremanja, izrade planskih dokumenata i obučavanja te priprema za ocjenjivanje PSYOPS voda vodila je Operativna uprava GS OSRH u suradnji sa svim ustrojstvenim cjelinama OSRH.
Prema riječima brigadira Kožića, nakon završene vježbe Poskok 16/2 može se reći da su PSYOPS vod, stožerno osoblje te pripadnici NEP.a obučeni, osposobljeni i ocijenjeni ocjenom borbeno spreman (Combat ready) za sve zadaće i aktivnosti koje ih očekuju na zajedničkoj obuci na međunarodnoj vojnoj vježbi u Italiji kad će biti provedena certifikacija cijelog EUBG-a koja treba potvrditi ocijenjeni status spremnosti i deklarirane matrice sposobnosti hrvatskog kontingenta.
OJI