Najbolji vojnik i dočasnik lipnja i srpnja 2017.

Priznanja za izvanredne rezultate postignute u svojem radu primili su najbolji vojnik lipnja 2017. razvodnik Ivan Dujić, najbolji dočasnik lipnja 2017. stožerni narednik Tomislav Petrović, najbolja vojnikinja srpnja 2017. vojnikinja Sanja Mihinac Škrlin i najbolja dočasnica srpnja 2017. nadnarednica VS Mirna Ignac. Priznanje su dobili za profesionalan, predan i savjestan rad u svojim postrojbama, ali i u međunarodnim aktivnostima Oružanih snaga RH…

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general zbora Mirko Šundov 25. je rujna uručio priznanja najboljim vojnicima i dočasnicima Oružanih snaga za lipanj i srpanj 2017. Svečanost je u pratnji provedbenog dočasnika prvog dočasnika Oružanih snaga RH časničkog namjesnika Dražena Klanjca i prvih dočasnika postrojbi iz kojih dolaze nagrađeni priređena u prostorijama Glavnog stožera Oružanih snaga RH u Zagrebu.
Priznanja za izvanredne rezultate postignute u svojem radu primili su najbolji vojnik lipnja 2017. razvodnik Ivan Dujić, najbolji dočasnik lipnja 2017. stožerni narednik Tomislav Petrović, najbolja vojnikinja srpnja 2017. vojnikinja Sanja Mihinac Škrlin i najbolja dočasnica srpnja 2017. nadnarednica VS Mirna Ignac.
Četvero pripadnika OSRH proglašeni su najboljim vojnicima i dočasnicima tijekom lipnja i srpnja 2017. Priznanje su dobili za profesionalan, predan i savjestan rad u svojim postrojbama, ali i u međunarodnim aktivnostima Oružanih snaga RH.

RAZVODNIK IVAN DUJIĆ, vojni policajac u 3. satniji Pukovnije Vojne policije u Đakovu
Razvodnik Dujić odabran je za najboljeg vojnika lipnja 2017. U povratku s posla uočio je prometnu nesreću, odmah zaustavio svoje vozilo te je provjerio što se dogodilo i ima li unesrećenih. Na mjestu prometne nesreće zatekao je teško ozlijeđenog motociklista i odmah mu pružio prvu pomoć istodobno dajući upute drugim sudionicima prometne nesreće iz osobnog vozila kako bi se zaštitilo mjesto sudara i očuvali tragovi nesreće. Razvodnik Dujić je završio Tečaj za borbenog spasioca (CLS – Combat Life Saver) te je stečeno znanje s obuke iskoristio u pružanju prve pomoći i proveo sve proceduralne radnje i postupke koje su bile potrebne s obzirom na težinu ozljeda unesrećenog. Nakon pružanja prve pomoći nastavio je pratiti i nadzirati unesrećenog dajući savjete i preporuke ostalim osobama koje su se zatekle u nesreći sve do dolaska ekipe prve pomoći i ophodnje prometne policije PP-a Vinkovci kad je daljnju brigu o ozlijeđenom predao stručnom medicinskom osoblju.
Znanje i obučenost koje je stekao na tečaju CLS-a praktično je iskoristio u stvarnoj situaciji pomoći unesrećenom te upravo zahvaljujući prisebnosti razvodnika Dujića nisu nastupile i teže posljedice u ovoj teškoj situaciji.
Razvodnik Dujić je vojni policajac koji sve dužnosti i poslove izvršava vrlo savjesno, odgovorno i točno. Zbog svojih vojničkih odlika, poštivanja etičkog kodeksa Vojne policije, razine osobne spremnosti, znanja i iskustva, uživa autoritet kod svih kolega u postrojbi.
Zbog smirenog, profesionalnog i humanog postupanja koristeći praktično znanje s tečaja, razvodnik Ivan Dujić primjer je i drugim pripadnicima postrojbe i Oružanih snaga i dokaz vrijednosti obuke i usavršavanja.

STOŽERNI NAREDNIK TOMISLAV PETROVIĆ, viši instruktor u Odsjeku temeljne dočasničke izobrazbe na Hrvatskom vojnom učilištu ”Dr. Franjo Tuđman“
Stožerni narednik Petrović je tijekom lipnja 2017. pokazao iznimnu motivaciju, organiziranost, snalažljivost i sposobnost u provedbi nastave. Sudjelovao je u provedbi nastave iz više predmeta na Temeljnoj dočasničkoj izobrazbi 51. naraštaja. Samostalno je proveo izobrazbu kao nositelj predmeta Vođenje I i Metodika vojne obuke te kao suradnik u nastavi u predmetu Opća taktika – završna vježba na terenu VP-a Gašinci.
     Uz provedbu nastave, velik doprinos dao je u izradi prijedloga novog NPP-a TDI-ja gdje je izravno obrađivao nastavne programe predmeta Vođenje I i Metodika vojne obuke, a aktivno je sudjelovao i u obradi ostalih predmeta TDI-ja.
Stožerni narednik Tomislav Petrović nesebično pomaže kolegama i potiče ih u obučavanju, a kao pravi profesionalac i istinski vojnik posjeduje visoke moralne standarde, htijenje i motivaciju za rad te pravodobno izvršavanje svih zadaća.
     U skladu s evaluacijama nastave s polaznicima Temeljne dočasničke izobrazbe, koji su ga prepoznali kao izvrsnog instruktora i provedenim nadzorima nastave čija je prosječna ocjena u šk. godini 2016./2017., izvrstan 4,80 te ostalim rezultatima rada, sžn Tomislav Petrović izabran je za najboljeg instruktora u Dočasničkoj školi za školsku godinu 2016./2017.
 Svojim radom, ponašanjem, zalaganjem i vojničkim izgledom primjer je drugim dočasnicima i kolegama te je zaslužio ponijeti titulu najboljeg dočasnika lipnja 2017.

VOJNIKINJA SANJA MIHINAC ŠKRLIN, ciljač operator na Daljinski upravljanoj oružanoj stanici (DUOS) na vozilu Patria u 3. vodu 1. mehanizirane satnije 2. mehanizirane bojne Gromovi Hrvatske kopnene vojske

Tijekom srpnja 2017., (od 17. do 20. srpnja 2017.), vojnikinja Sanja Mihinac Škrlin sudjelovala je kao pripadnica Namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH na saniranju požarišta u okolici Splita. Prednjačila je u zalaganju i trudu prilikom saniranja i gašenja šumskih požara. Na saniranju požarišta u području raketne baze ”Žrnovnica“ 19. srpnja 2017. posebno se istaknula učestalim ophodnjama po opožarenom i izgorjelom području sanirajući manje požare na vrlo zahtjevnom terenu.
     Zbog dosta visoke temperature, kao osposobljena borbena spašavateljica brinula je  da pripadnici postrojbe uzimaju dovoljne količine tekućine.
U ophodnji s još dvama pripadnicima, zatekla se u situaciji da je na požarištu jednom od njih došlo do slabljenja organizma. Preventivno je riješila situaciju i na taj je način spriječila teže posljedice.
Posebno se naglašava njezin angažman u održavanju opreme za gašenje požarišta jer je prije samog odlaska na požarište provjerila ispravnost cjelokupne opreme za gašenje (vatrogasne naprtnjače, metlanice za gašenje, kombinezone i vatrogasne čizme).
     Vojnikinja Mihinac Škrlin iskoristila je svoje poznavanje sustava i naučenih lekcija iz prijašnjih PP NOS-ova te je pokazala da i pripadnice Oružanih snaga RH mogu sudjelovati u najzahtjevnijim zadaćama. U svakom trenutku daje mnogo više nego što se od nje traži težeći da sve zadaće izvrši na najbolji, najsigurniji i najbrži mogući način. Njezina svestranost uvelike utječe i na ostale pripadnike postrojbe dajući im dodatnu motivaciju za rad te je zbog svih svojih kvaliteta izabrana za vojnikinju srpnja 2017.

NADNAREDNICA VOJNA SPECIJALISTICA MIRNA IGNAC, medicinska tehničarka u Odjelu za primarnu zdravstvenu zaštitu u Vojno-zdravstvenom središtu Zapovjedništva za potporu
     Nadnarednica VS Mirna Ignac, prvostupnica sestrinstva na dužnosti medicinskog tehničara u područnoj vojnoj ambulanti “Petar Zrinski“, tijekom srpnja 2017. uz svoju dužnost medicinskog tehničara u Odjelu za primarnu zdravstvenu zaštitu, obnašala je i dužnost koordinatora Dočasničkog lanca potpore jer u postrojbi po ustroju nema prvog dočasnika ustrojstvenih cjelina. Tijekom srpnja radila je i na brojnim zadaćama sanitetskog terenskog osiguranja. Činjenica da se u ambulanti u kojoj radi tijekom godine pregleda i zbrine i do 7000 pacijenata, potvrđuje da se radi o stručnoj i odgovornoj djelatnici.
      Nnr VS Mirna Ignac odlično poznaje engleski jezik i rad na računalu, a svoju je stručnost pokazala i kao instruktor i predavač u provedbi obuke iz prve pomoći i hitnih stanja u skladu sa STANAG-om 2122.
     Na 1. simpoziju Društva medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja, održala je prezentaciju ”Uloga medicinske sestre i tehničara u OSRH“. Sudjelovala je u osnivanju Društva medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata Hrvatske udruge medicinskih sestara (HUMS) kao i u organizaciji sastanka Prvog izvršnog odbora Društva medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata HUMS-a održanog na Hrvatskom vojnom učilištu. Dočasnica Mirna Ignac je Odlukom potpredsjednika Vlade i ministra obrane Republike Hrvatske imenovana za predstavnicu Ministarstva obrane u Društvu medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata HUMS-a. Kao članica izvršnog odbora Društva medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata (DMSITDR) sudjelovala je na Kongresu HUMS-a ”Sestrinstvo bez granica II“ kao članica Organizacijskog odbora Kongresa te je dobila zahvalnicu za doprinos u organizaciji Kongresa s međunarodnim sudjelovanjem.
     Svojim odnosom prema pacijentima i suradnicima, vojničkim izgledom i ponašanjem pokazuje visoke standarde te pridonosi uspješnosti zdravstvene struke u VZS-u i OSRH.
     Nadnarednica VS Mirna Ignac odgovorna je dočasnica koja je spremna preuzeti veliku odgovornost i brigu o djelatnicima Odjela za primarnu zdravstvenu zaštitu te sve zadaće koje su joj dodijeljene uspješno izvršava. Svojim predanim i požrtvovnim radom izravno utječe na zadovoljstvo djelatnika u OzPZZ-u, pokazuje veliku nesebičnost u svakodnevnom radu te pridonosi pozitivnoj radnoj atmosferi i zajedništvu u postrojbi.
     Nadnarednica VS Mirna Ignac svojom profesionalnošću i poštovanjem prema kolegama može biti primjer svim pripadnicima Oružanih snaga RH te zaslužuje ponosno nositi titulu najbolje dočasnice u srpnju 2017. 

General zbora Mirko Šundov tijekom razgovora s najboljim vojnicima i dočasnicima pohvalio je sve nazočne u njihovim iznimnim postignućima i hvalevrijednim pothvatima te im je zahvalio u ime svih pripadnika Oružanih snaga RH.
OJI

Foto: MORH / Tomislav Brandt