Najbolji vojnik travnja i najbolji vojnici i dočasnici kolovoza i rujna 2017.

Četvero pripadnika OSRH proglašeno je najboljim vojnicima i dočasnicima kolovoza i rujna 2017. Priznanje su dobili za profesionalan, predan i savjestan rad u svojim postrojbama, ali i u međunarodnim aktivnostima Oružanih snaga RH, a ujedno je uručeno i priznanje najboljem vojniku travnja 2017. “Možemo imati raznoliku tehniku i najbolju opremu, ali ako nemamo prave ljude, ne možemo učiniti ništa,” rekao je general zbora Mirko Šundov

Načelnik Glavnog stožera OSRH general zbora Mirko Šundov uručio je 21. studenog priznanje najboljem vojniku travnja te najboljim vojnicima i dočasnicima kolovoza i rujna 2017. Svečanost je u pratnji provedbenog dočasnika prvog dočasnika Oružanih snaga RH časničkog namjesnika Dražena Klanjca i prvih dočasnika postrojbi iz kojih dolaze nagrađeni organizirana u prostorijama Glavnog stožera OSRH u Zagrebu.
Priznanja su za izvanredne rezultate postignute u radu primili:
■ najbolji vojnik travnja razvodnik Tomislav Tilović
■ najbolji vojnik kolovoza razvodnik Marin Kožul
■ najbolji dočasnik kolovoza nadnarednik Tomica Cesnik
■ najbolja vojnikinja rujna pozornica Antonija Sadiković i
■ najbolji dočasnik rujna stožerni narednik Mario Banović.

Četvero pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske proglašeno je najboljim vojnicima i dočasnicima kolovoza i rujna 2017. Priznanja su dobili za profesionalan, predan i savjestan rad u svojim postrojbama, ali i u međunarodnim aktivnostima Oružanih snaga RH. Tom je prigodom uručeno i priznanje najboljem vojniku travnja 2017. razvodniku Tomislavu Tiloviću, koji je tijekom tog mjeseca bio na zadaći u misiji potpore miru Odlučna potpora u Afganistanu.

RAZVODNIK TOMISLAV TILOVIĆ obnašao je tijekom travnja 2017. u sastavnici FP COY-a dužnost strijelca (gunner) u 1. desetini 3. voda 6. hrvatskog kontingenta. Bio je svakodnevno angažiran na redovnim zadaćama pratnje vojnih i civilnih savjetnika tijekom obnašanja njihovih zadaća u radu s ANA ANCOP-om i ostalim snagama sigurnosti u Afganistanu.
Tijekom svojeg rada pokazao je visoku profesionalnost u odnosu prema nadređenima i savjetnicima koje je pratio i za čiju se sigurnost brinuo. Zbog kvalitetno odrađenih zadaća u nekoliko je navrata pohvaljivan. Time je pokazao pozitivan primjer ostalim vojnicima u sastavu Voda kao i Multinacionalne satnije.
Posebno je bio angažiran na održavanju opreme i naoružanja kojima je Vod bio zadužen, u prvom redu na održavanju strojnica koje su jedno od važnijih naoružanja u njegovu sastavu. Pomagao je i ostalim pripadnicima u održavanju njihove opreme, kao i vozačima na održavanju vozila koja su u svakodnevnoj uporabi, pri čemu je pokazao visoku motiviranost i samoinicijativu.
Razvodnik Tilović boravio je tijekom travnja 2017. određeno vrijeme u kampu Shaheen kao stalna postava osiguranja baze “Safe Haven”. Tijekom smjene njegova tima došlo je do napada afganistanskih pobunjenika na instalacije i pripadnike ANA-e unutar baze. Odmah je s ostatkom Voda pristupio organizaciji obrane baze, održavanju iste te se pokazao kao jedan od pripadnika Voda koji pozitivnim stavom, motivacijom i zalaganjem radi na pravilnom odrađivanju zadaća i funkcioniranju cijelog sustava rada.
Tijekom navedenih aktivnosti, kao jedini certificirani borbeni kuhar u sastavu 3. voda 6. HRVCON-a brinuo se o prehrani pripadnika, održavanju skladišta hrane, mjesta spremanja hrane, zbrinjavanju otpada i ostalim higijenskim pravilima i procedurama što u pojedinim trenucima nije bila jednostavna zadaća. Tijekom izvanrednog stanja, u kampu “Safe Haven” nalazilo se četrdesetak pripadnika zaduženih za sigurnost, koji su zahvaljujući razvodniku Tiloviću na vrijeme bili opskrbljeni hranom i ostalim potrepštinama. Osim toga, odrađivao je sve svoje redovne zadaće vezane za obranu i osiguranje baze, čime je bio znatno više angažiran i opterećen nego ostali pripadnici Voda.
Razvodnik Tomislav Tilović primjer je izvrsnosti hrvatskog vojnika – motiviranog, obučenog i spremnog za obnašanje odgovornih dužnosti. Profesionalizam, požrtvovnost i hrabrost koju je pokazao u vrlo zahtjevnoj situaciji u međunarodnom okruženju služi na čast njemu osobno, svim pripadnicima 6. HRVCON-a i Oružanim snagama Republike Hrvatske. Zbog toga s ponosom nosi titulu najboljeg vojnika travnja 2017.

RAZVODNIK MARIN KOŽUL pripadnik je Protupožarne eskadrile 93. zrakoplovne baze gdje obnaša dužnost zrakoplovnog mehaničara na avionima Canadair CL-415.
Razvodnik Marin Kožul je u Protupožarnoj eskadrili iznimno cijenjen zbog svoje odgovornosti, stručnog rada i organizacijskih sposobnosti. Njegov predan i profesionalan rad posebno je došao do izražaja tijekom ljetnih mjeseci kroz održavanje, pripremu, obavljanje pregleda i otklanjanje kvarova na avionima Canadair CL-415, u protupožarnoj sezoni koja je ocijenjena kao sezona najintenzivnijeg djelovanja zračnih protupožarnih snaga. Posebno se to odnosi na kolovoz 2017., kad su zračne snage bile svakim danom angažirane na požarištima, a uloga razvodnika Kožula bila je pripremiti ispravnost aviona Canadair za djelovanja na požarima. Zajedno s ostalim osobljem na održavanju tehnike radio je svakodnevno do kasno u noć kako bi Canadairi ujutro bili spremni za polijetanje. Njegova je uloga pridonijela visokom stupnju ispravnosti tehnike tijekom cijele protupožarne sezone, te je time osigurao pravodoban i učinkovit rad letačkih posada u akcijama gašenja požara. Zbog svoje uloge zaslužuje ponijeti naslov najboljeg vojnika Oružanih snaga RH za kolovoz 2017.

NADNAREDNIK TOMICA CESNIK prvi je dočasnik 3. mehaniziranog voda 1. MS i pripadnik 1. mehanizirane bojne Tigrovi Gardijske mehanizirane brigade.
Još 1991. godine pristupio je 151. samoborskoj brigadi s kojom je sudjelovao u akcijama po zapadnoj Slavoniji, Pokupskom i u VRO Oluja.
Nadnarednik Tomica Cesnik svojim se bogatim iskustvom iskazao tijekom obuka i vojnih vježbi koje je provodila 1. mehanizirana satnija kao sastavni dio priprema za upućivanje u sastavu 1. HRVCON-a MS eFPBG – DEU u Republiku Litvu. Svojim znanjem i iskustvom pridonio je visokim ocjenama kojima je ocijenjen njegov Vod te je bio velika potpora zapovjedniku Voda.
Posebice je pokazao veliku profesionalnost, stručnost i organizacijsku sposobnost tijekom transporta borbenih i neborbenih vozila i materijalnih sredstava do vojnog poligona “Cincu” u Rumunjskoj gdje je održana međunarodna vojna vježba Saber Guardian 17 te prilikom povratka sredstava u Republiku Hrvatsku. Zajedno s još devetoricom pripadnika bio je u pratnji sa zadaćom osiguranja sredstava, krenuvši prije glavnine snaga i vrativši se dvadeset dana nakon glavnine snaga. Ponašanjem pravog vođe, cijelo je vrijeme održavao red, stegu i moral na visokoj razini. Tijekom putovanja izvrsno je organizirao svakodnevni život i rad tima za pratnju. Iako je planirano vrijeme za odlazak bilo pet dana, na odredište su stigli nakon sedam dana, a nadnarednik Cesnik svojom je dobrom prosudbom uspješno rasporedio zalihe hrane i vode. Tijekom prijevoza nije bilo ni izvanrednih događaja ni štete na materijalnoj imovini zahvaljujući poduzetim mjerama fizičkog osiguranja tijekom zastanaka.
Svojim primjerom motivirao je pripadnike tima da zadaću provedu s jednakom razinom motivacije kao i prvog dana, unatoč iznimno teškim vremenskim uvjetima.
Nadnarednik Tomica Cesnik, kao najstariji dočasnik u timu, najviše je zaslužan što je zadaća transporta opreme u potpunost izvršena. Svim je dočasnicima i vojnicima postavio visoke standarde u provedbi. Njegov je način rada daleko iznad rutinskog pristupa izvršenju zadaća, a njegova pristupačnost i pozitivna energija potiču vojsku da se uzdigne na najvišu razinu u pitanju vještina, znanja i tjelesne spremnosti. Zbog svojih kvaliteta zaslužio je nositi titulu najboljeg dočasnika kolovoza 2017.

POZORNICA ANTONIJA SADIKOVIĆ nalazi se na dužnosti poslužitelja sredstava veze u Vodu za potporu Zapovjedne satnije Gardijske mehanizirane brigade, a u skladu sa Zapovijedi zapovjednika Brigade, u Odsjeku je za logistiku S-4 na poslovima MFP-a.
Pozornica Antonija Sadiković svojim je hrabrim, pribranim i odgovornim ponašanjem pomogla u spašavanju unesrećene osobe. Vraćajući se automobilom s posla, 28. rujna 2017. pozornica Sadiković i njezin suprug razvodnik Dejan Sadiković, pripadnik Središta za komunikacijsko-informacijsku potporu, ugledali su prevrnuto vozilo izvan kolnika iz kojeg se čulo zapomaganje. Zaustavili su se bez razmišljanja kako bi pomogli unesrećenima.
Unatoč činjenici da je vozilo zahvatio požar i riskirajući da i oni zadobiju tjelesne ozljede, izvukli su okrvavljenog muškarca iz vozila. Nakon što su ga izvukli na sigurnu udaljenost od vozila, pozornica Sadiković nazvala je službu 112 i obavijestila je o lokaciji nesreće i stanju unesrećenog te je pružala prvu pomoć unesrećenom zaustavljajući krvarenje iz otvorenih rana na glavi i razgovorom ublažavajući stanje šoka.
Pozornica Antonija Sadiković s ponosom može nositi titulu najboljeg vojnika rujna 2017.

STOŽERNI NAREDNIK MARIO BANOVIĆ obnaša dužnost dočasnika za komunikacijsko-informacijske sustave u 3. KIS Podsredištu Split, a ujedno obnaša i dužnost koordinatora za Dočasnički lanac potpore.
Stožerni narednik Mario Banović u Oružane snage RH ulazi tijekom Domovinskog rata, u prosincu 1992. kao pripadnik 66. ltrd PZO-a, gdje je obnašao dužnost vojnika i zapovjednika desetine.
Posebno se istaknuo tijekom rujna 2017. u pripremi i provedbi 9. Međunarodnog dočasničkog kampa (9th International Senior NCO Camp), na kojem je bio zadužen za cjelokupnu multimedijsku i komunikacijsku potporu, što je uključivalo obradu, preuzimanje i praćenje svih prezentacija gostiju predavača. Osim toga, tijekom svih deset dana Kampa pratio je cjelokupna događanja, bilježio ih i obrađivao kroz fotografije od kojih je većina korištena za objavljivanje u vojnim glasilima. Cijelu je zadnju večer Kampa proveo u odabiru i obradi materijala za završni CD kako bi polaznici dobili sve materijale za uspomenu.
Svi polaznici Međunarodnog dočasničkog kampa izrazili su zadovoljstvo profesionalnim pristupom i ponašanjem stožernog narednika Banovića, koje je uključivalo i angažman koji nije bio vezan samo uz multimedijsku potporu, nego i uz operativni i logistički rad.
Stožerni narednik Mario Banović sve svoje dužnosti obavlja savjesno i profesionalno. Posjeduje visoke moralne vrijednost, a izvršenje zadaće mu je uvijek na prvom mjestu. Preuzima sve poslove i zadaće struke te ih stručno i kvalitetno odrađuje. Posjeduje znanja i sposobnosti koji omogućavaju kvalitetno obavljanje poslova i zadaća te vodi računa o prioritetima i zadanim rokovima. Dočasnik je koji svoje znanje nastoji što je moguće više dijeliti s kolegama kako bi se podignula razina zajedničkih znanja postrojbe.
Zbog svega navedenog, stožerni narednik Mario Banović odabran je za najboljeg dočasnika Oružanih snaga RH za rujan 2017.
Načelnik GS OSRH general zbora Mirko Šundov pohvalio je tijekom razgovora s najboljim vojnicima i dočasnicima sve prisutne zbog njihovih iznimnih postignuća te im odsrca zahvalio u ime svih pripadnika Oružanih snaga RH. “Možemo imati raznoliku tehniku i najbolju opremu, ali ako nemamo prave ljude, ne možemo učiniti ništa,” naglasio je general Šundov i rekao da je iznimno ponosan na sve izvanredne pripadnike Oružanih snaga koji rade svoje odgovorne poslove.

Foto: OSRH / Nina Krnić