Priznanja za profesionalan, predan i savjestan rad

Priznanja za izvanredne rezultate, za profesionalan, predan i savjestan rad u svojim postrojbama, ali i u međunarodnim aktivnostima Oružanih snaga RH, primili su najbolji vojnik travnja razvodnik Tomislav Tilović, najbolji dočasnik travnja nadnarednik Dražen Henc, najbolji vojnik svibnja vojnik Filip Hulina i najbolji dočasnik svibnja časnički namjesnik Emin Menoski…

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general zbora Mirko Šundov uručio je 5. srpnja priznanja najboljim vojnicima i dočasnicima Oružanih snaga za travanj i svibanj 2017. godine. Svečanost je, u nazočnosti prvog dočasnika Oružanih snaga RH časničkog namjesnika Marija Mateljića i prvih dočasnika postrojbi iz kojih dolaze nagrađeni, organizirana u prostorijama Glavnog stožera Oružanih snaga RH. Priznanja za izvanredne postignute rezultate primili su najbolji vojnik travnja razvodnik Tomislav Tilović, najbolji dočasnik travnja nadnarednik Dražen Henc, najbolji vojnik svibnja vojnik Filip Hulina i najbolji dočasnik svibnja časnički namjesnik Emin Menoski.
Četvorica pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske proglašena su najboljim vojnicima i dočasnicima za travanj i svibanj 2017., a priznanje su dobili za profesionalan, predan i savjestan rad u svojim postrojbama, ali i u međunarodnim aktivnostima Oružanih snaga RH.

RAZVODNIK TOMISLAV TILOVIĆ trenutačno se nalazi u Afganistanu, gdje sudjeluje u misiji potpore miru Odlučna potpora kao dio 6. hrvatskog kontingenta. Strijelac je u 1. desetini 3. voda 6. HRVCON-a te svakodnevno angažiran na redovnim zadaćama pratnje vojnih i civilnih savjetnika. Tijekom rada pokazao je visoku profesionalnost u odnosu prema nadređenima i savjetnicima koje prati i o čijoj se sigurnosti brine te je zbog kvalitetno odrađenih zadaća u nekoliko navrata pohvaljivan. Razvodnik Tilović primjer je ostalim vojnicima u sastavu Voda, kao i Multinacionalne satnije. Posebno je angažiran na održavanju opreme i naoružanja za koje je Vod zadužen, u prvom redu na održavanju strojnica koje su jedno od važnijih naoružanja u njegovu sastavu. Pomaže ostalim pripadnicima pri održavanju opreme, kao i vozačima na održavanju vozila koja su u svakodnevnoj uporabi, pri čemu pokazuje visoku motiviranost i samoinicijativu. Kao jedan od pripadnika Voda, svojim pozitivnim stavom, motivacijom i zalaganjem uvijek radi na pravilnom izvršavanju zadaća i funkcioniranju cijelog sustava rada. Primjer je izvrsnosti hrvatskog vojnika koji je motiviran, obučen i spreman za obnašanje odgovornih dužnosti te uz svoje redovne zadaće vezane uz obranu i osiguranje baze, obavlja i niz dodatnih zadaća. Profesionalnost, požrtvovnost i hrabrost koju iskazuje, posebno u zahtjevnim situacijama u međunarodnom okruženju, na čast je njemu, svim pripadnicima 6. HRVCON-a i Oružanim snagama Republike Hrvatske te zbog toga nosi titulu najboljeg vojnika travnja 2017. godine.

NADNAREDNIK DRAŽEN HENC dočasnik je za izobrazbu u Središnjici za upravljanje osobljem. Tijekom ožujka i travnja 2017. intenzivno je sudjelovao u pripremama za provedbu prve razine dočasničke izobrazbe (IRV). Bio je angažiran kroz sve etape zadaće, sudjelujući u pripremi, odnosno izradi Plana za testiranja svih kandidata za IRV, provedbi samog testiranja i, u konačnici, bodovanju i odabiru kandidata. Ovogodišnje testiranje i odabir kandidata provedeni su u skladu s novim Pravilnikom o izobrazbi te prema novom programu provjere osposobljenosti kandidata za pohađanje prve razine slijedno rastuće dočasničke izobrazbe. Zadaća je na kraju uspješno izvršena zahvaljujući u velikoj mjeri i zalaganju nadnarednika Henca. Uz prioritetnu zadaću odabira kandidata za IRV te uz sve dodatne aktivnosti, usporedno se pripremao i za 16. Prvenstvo Oružanih snaga RH u orijentacijskom trčanju, na kojem je osvojio prvo mjesto na dugoj stazi te drugo na kratkoj stazi. Najboljim rezultatom u konkurenciji od 50 najboljih pripadnika OSRH, dokazao je kako se volja, zalaganje i upornost isplate te može biti primjer svim dočasnicima u Oružanim snagama RH. Primjernim radom, ponašanjem, zalaganjem i vojničkim izgledom služi za primjer drugim dočasnicima i kolegama u Središnjici za upravljanje osobljem.

VOJNIK FILIP HULINA strijelac je u Počasno-zaštitnoj bojni. Pokazuje iznimnu motivaciju i zalaganje, nesebičnost u obnašanju službe te sposobnost i spremnost za izvršenje svih, pa i najtežih vojničkih zadaća i zadaća postrojbe. Tijekom svibnja uložio je izniman fizički i psihički napor u pripreme za sudjelovanje na natjecanju za najspremnijeg pripadnika Oružanih snaga RH Prvi za Hrvatsku 2017, na kojem je sudjelovao prvi put. Predano, motivirano i sa željom za usavršavanjem te razvijanjem novih znanja i sposobnosti pristupio je natjecanju koje je uspješno završio i time pokazao da je spreman za izvršenje najzahtjevnijih i najtežih zadaća. Na natjecanju je postigao rekord radne točke prelazak pješačkih prepreka. Po dolasku u postrojbu, a nakon natjecanja Prvi za Hrvatsku 2017, nastavio je pripreme za Prvenstvo OSRH u streljaštvu. Provedbom pripremnih i instinktivnih gađanja pokazao se kao vrhunski strijelac iz pješačkog oružja. Odabran je stoga kao jedan od predstavnika Počasno-zaštitne bojne na Prvenstvu na kojem se natjecao u kategoriji gađanja puškom, a na kojem je njegova ekipa osvojila 3. mjesto. Vojnik Filip Hulina, kao mladi pripadnik Oružanih snaga RH, odvaja puno privatnog vremena za pripreme i provedbu zadaća, čime pokazuje da su mu vojnički poziv i predanost službi na prvom mjestu. Pristupom poslu i vojsci, poštivanjem starijih pripadnika postrojbe i kolega, vojničkim izgledom i ponašanjem te profesionalnim odnosom, istaknut je kao primjer i zato nosi titulu najboljeg vojnika svibnja 2017. godine.

ČASNIČKI NAMJESNIK EMIN MENOSKI prvi je dočasnik Gardijske mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske. U prvom dijelu godine bio je angažiran na organizaciji i provedbi natjecanja Prvi za Hrvatsku 2017, koje je završilo 20. svibnja postrojavanjem natjecatelja u vojarni u Kninu. Tijekom organizacije, priprema i trajanja natjecanja, časnički namjesnik Menoski uložio je puno napora u rješavanje mnogih izazova kako bi se zadaća uspješno odradila i sve sigurno dovelo do kraja. U organizaciji i provedbi natjecanja surađivao je s brojnim vojnicima, dočasnicima i časnicima te službenicima i namještenicima koji su u njemu uvijek imali kvalitetnog suradnika, spremnog saslušati, prihvatiti ili ponuditi rješenje na traženi zahtjev prema njemu ili prema GMBR-u kao organizatoru. Uza sve zadaće i obveze vezane uz natjecanje, redovito je izvršavao i sve zadaće prvog dočasnika Brigade koja je angažirana na brojnim tuzemnim i inozemnim vježbama. Kvalitetno je i reprezentativno prezentirao svoju postrojbu, granu i cijeli Dočasnički lanac potpore OSRH te stoga stekao titulu najboljeg dočasnika svibnja 2017. godine.

General Šundov pohvalio je najbolje vojnike i dočasnike za njihova iznimna postignuća i angažman, posebno u pripremama i provedbi natjecanja Prvi za Hrvatsku 2017. Naglasio je važnost prepoznavanja najboljih i najkvalitetnijih vojnika i dočasnika u postrojbama OSRH, i to mladih pripadnika, jer će se samo tako omogućiti nesmetana smjena generacija u sustavu vođenja i zapovijedanja u Dočasničkom zboru OSRH.
Časnički namjesnik Mateljić istaknuo je da je tijekom travnja i svibnja 2017. najveći dio aktivnosti Dočasničkog lanca potpore OSRH bio usmjeren na pripremu i provedbu natjecanja Prvi za Hrvatsku 2017, te na posebna postignuća nagrađenih vojnika i dočasnika OSRH u provedenim sportskim natjecanjima kao što su orijentacijsko trčanje i streljaštvo.

OJI, Foto: OSRH / Stjepan Brigljević