Naše sposobnosti najviše dolaze do izražaja u kriznim situacijama

RAZGOVOR: general-pukovnik Mladen FUZUL zapovjednik Zapovjedništva za potporu OSRH

”ZzP je postao moderno zapovjedništvo, opremljeno suvremenom vojnom opremom, spremno odgovoriti na sve nove izazove,” ističe zapovjednik postrojbe koja ovih dana slavi dvadesetu obljetnicu utemeljenja

Kad se u vojnim krugovima govori o logistici, često se tvrdi da je ona iznimno značajna, štoviše prijeko potrebna, no nekako je uvijek u drugom planu, praktički ”nevidljiva“. Sustav potpore u OSRH, tijekom Domovinskog rata, svoju je ulogu ispunio izvanredno. A tako je nastavio i u mirnodopskom razdoblju, u NATO-u te međunarodnim misijama i operacijama. Međutim, nakon događaja u zadnje dvije i pol godine, ne bismo se složili s premisom da je ZzP ”nevidljiva“ postrojba jer se u teškim okolnostima pandemije i potresa posebno istaknula i pomagala hrvatskim građanima. Na ponos svih pripadnika postrojbe i našeg sugovornika, general-pukovnika Mladena Fuzula.

ZzP obilježava dvadeset godina. koliko je postrojba danas drugačija u odnosu na vrijeme osnivanja?

Proces ustrojavanja Zapovjedništva za potporu (ZzP) započeo je još 2002. godine kad je ustrojeno Zapovjedništvo za logistiku. Od utemeljenja do danas ZzP je prošao velik razvojni put provodeći kontinuiranu transformaciju logističkih kapaciteta. Taj je put satkan od ljudi koji su svoja znanja i vještine stekli u Domovinskom ratu te svoje znanje i iskustvo prenose na mlađe generacije. Upravo zahvaljujući njihovu ratnom iskustvu te uz kontinuirano ulaganje u postrojbu danas imamo reprezentativno logističko zapovjedništvo na ponos nama i čitavoj Hrvatskoj vojsci. U odnosu na dane osnivanja, dogodio se čitav niz promjena u ZzP-u. Jedna od njih je i ulazak RH u NATO koji pruža mogućnost zajedničkog razvoja sposobnosti i dostizanje nacionalnih ciljeva kroz zajedničke projekte članica Saveza. Stoga je prilagodba ZzP-a išla u smjeru implementacije preuzetih NATO-ovih Ciljeva sposobnosti. Od 2002. godine ZzP značajno participira u međunarodnim vojnim misijama te je postao moderno zapovjedništvo, opremljeno suvremenom vojnom opremom, spremno odgovoriti na sve nove izazove. Danas omogućava održavanje stacionarne i terenske logistike u onoj mjeri koju zahtijeva određena razina spremnosti OSRH.

Koje su osnovne prednosti granskog statusa ZzP-a?

Granski status ZzP ima još od utemeljenja. U Domovinskom je ratu velik broj postrojbi i zapovjedništava bio raspoređen po čitavom teritoriju Hrvatske. Međutim, postupnim smanjenjem broja pripadnika, pričuvnih i djelatnih snaga, nametnula se potreba ”okrupnjavanja“ ljudskih i materijalnih resursa kako bi OSRH bio učinkovitiji i djelotvorniji u svojoj misiji i zadaćama. Možemo kazati da je granski status značajno pridonio jednoj novoj dimenziji logistike u OSRH. Došlo je do smanjivanja crta zapovijedanja, uspostavljen je brži protok informacija, s jednog se mjesta upravlja ljudskim i materijalnim resursima, optimizirani su procesi u logistici… Također, lakše se upravlja zalihama i lancem opskrbe, logističkim informacijama te održavanjem borbenih sustava postrojbi OSRH koje ZzP svakodnevno podupire. Sve postaje ekonomski racionalnije i učinkovitije. Upravo zbog toga ustrojene su posebne postrojbe koje podupiru te promjene i procese, a razvoju njihovih sposobnosti dana je veća pažnja. I konačno, sustav logistike dobiva strateški značaj na razini OSRH (lakša i brža suradnja MORH-a i ostalih dijelova OSRH), a samim time može bolje odgovoriti na sve postavljene zadaće.

Kako biste u kratkim crtama opisali funkcioniranje modernog vojnog sustava potpore. Što je najbitnije?

Karakteristike koje opisuju moderni vojni sustav potpore jesu brzina odgovora, efikasnost i fleksibilnost u korištenju resursa te pravodobno predviđanje potreba i uključivanje logistike u sustav planiranja. Kako živimo u vremenu novih sigurnosnih ugroza, vojni sustav potpore mora biti spreman brzo odgovoriti na sve izazove. Mora biti fleksibilan za sve promjene koje se događaju te omogućiti drugim sastavnicama brzo izvršavanje zadaća. Rano uključivanje u sustav planiranja i pravodobnog predviđanja potreba omogućit će da se novi sustavi i vojna oprema u OS-u, koji iziskuju njihovo prihvaćanje i obuku, implementiraju što prije. Stoga je potrebno biti korak ispred te na vrijeme započeti s obukama djelatnika ne bi li što lakše prihvatili nove tehnologije i njima ovladali.

Koliko je izazovno funkcioniranje s drugim sustavima potpore (NATO i partnerske zemlje) u međunarodnim vježbama, misijama i operacijama?

Možemo kazati da ZzP ima bogato iskustvo u sudjelovanju svojih pripadnika i namjenskih sastava u međunarodnom okružju. Promjene u sigurnosnom okruženju svakako imaju utjecaj i na suvremenu vojnu logistiku te joj nameću i određenu prilagodbu. Zbog sve većih prirodnih katastrofa, kriza i novih ratnih žarišta sve više raste i značaj vojne logistike.

Svaka je potpora na svoj način izazovna, međutim pripadnici ZzP-a kvalitetno su obučeni i motivirani i zato profesionalno odgovaraju svim zadaćama koje se pred njih postave, a dokaz su povratna pozitivna iskustva partnera unutar NATO-a. Najveći je izazov svakako interoperabilnost s drugim postrojbama NATO-a. ZzP je nadležan za ustrojavanje Nacionalnog elementa potpore (NEP), tj. namjenski organizirane postrojbe koja podupire naše namjenski organizirane snage angažirane u međunarodnim vojnim operacijama. Bili smo prisutni u operacijama u Afganistanu, a trenutačno imamo ustrojen NEP u NATO-ovoj operaciji KFOR na Kosovu. Isto tako, imamo ustrojene NEP-ove u okviru NATO-ove ojačane prednje prisutnosti u Litvi i Poljskoj. Također, pripadnici ZzP-a kontinuirano sudjeluju u UN-ovim misijama kao stožerni časnici. Ulaskom Republike Hrvatske u NATO savez, doktrinarno su prepoznate i funkcije koje Zapovjedništvo za potporu mora provoditi kao dio logističkog sustava OSRH u provedbi operacija u zemlji i inozemstvu. Izdvajamo prijam, smještaj i nastavak kretanja (Reception, Staging, Onward-Movement & Integration), Nacionalno središte za kontrolu kretanja (National Movement Coordination Centre), upravljanje lancima opskrbe, potporu zemlje domaćina (Host Nation Support), ugovaranje u području operacije i logističku potporu korištenjem civilnih kapaciteta (putem treće strane).

Pripadnici ZzP-a aktivno su uključeni u višenacionalne integrirane logističke postrojbe kao što je MOV CON MILU (Movement Control Multinational Integrated Logistic Unit) u NATO-ovoj operaciji KFOR koje su ondje od 2012. godine. Ukratko, cijeli međunarodni angažman pripadnika ZzP-a pokazuje da je Zapovjedništvo uspješno dostignulo razinu funkcioniranja s drugim potpornim sustavima stranih OS-a.

Možemo li saznati neke novitete koji se tiču ZzP-a, a trebali bi biti zastupljeni u IDUćem Dugoročnom planu razvoja OSRH (DPR)?

Uloga Zapovjedništva za potporu u DPR-u će se prije svega ogledati u nastavku izgradnje potrebnih vojnih građevina za čuvanje, skladištenje i održavanje pričuva UbS-a, i za potrebe održavanja i čuvanja novih borbenih sustava, naoružanja i specifične vojne opreme. Opremanje postrojbi ZzP-a novom, suvremenom logističkom i zdravstvenom terenskom vojnom opremom, logističkim vozilima i radnim strojevima te alatima i mjerno-dijagnostičkom opremom bit će svakako prioritet. Kako bismo usmjerili svoje snage u započetu optimizaciju poslovnih procesa te omogućili da logističke informacije što brže i kvalitetnije predočavaju donositeljima odluka, nastavit ćemo s razvojem logističkog informacijskog sustava. Bez njega jednostavno ne možemo u suvremenom svijetu punom napretka u znanosti i tehnologiji.

Vrlo ste aktivni u osposobljavanju novih kadrova. Traži li se danas svestranost ili što veća profiliranost?

ZzP provodi redovit godišnji prijam mladih djelatnika koji svoje prve dužnosti ostvaruju unutar ZzP-a te im nudi čitav niz poslova gdje oni mogu ostvariti svoj profesionalni razvoj. Zapovjedništvo ima jednu posebnost koja ga razlikuje od drugih, a to je da sadrži velik broj struka i službi koje omogućuju uistinu puno pozicija na kojima djelatnici mogu razvijati svoje vojne karijere, od samog početka pa do kraja. Na početku se više traži profiliranost određenih kadrova koji se usko specijaliziraju u svojem području rada, ali kako karijera odmiče i dolazi do rotacija na raznim poslovima, do sve većeg izražaja dolazi svestranost pojedinaca. Svestranost kadrova posebno je cijenjena i izražena upravo u području logistike jer oni naposljetku i preuzimaju najveće dužnosti u ZzP-u i OSRH. Također, mi omogućujemo redovita školovanja unutar RH, međunarodne vojne izobrazbe, slijedno rastuće izobrazbe te programe funkcionalnih izobrazbi u Hrvatskoj vojsci jer samo obrazovani vojni kadar sa stručnim znanjem može pratiti sve izazove današnjeg suvremenog vojnog sustava.

Jeste li zadovoljni reakcijom vaših postrojbi nakon nedavnih potresa te tijekom pandemije? Kakva je bila suradnja s civilnim institucijama?

Protekle dvije godine bile su izazovne za sve sastavnice OSRH, pa tako i za ZzP. Iznimno sam ponosan na sve pripadnike koji su sudjelovali u potpori civilnim institucijama tijekom potresa i pandemije. Uistinu su obavili ”lavovski posao“, bili su srčani u izvršavanju zadaća te postupili požrtvovno uvijek stavljajući druge ispred sebe.  Potporu institucijama RH u borbi protiv pandemije pružali smo na temelju zahtjeva zdravstvenih ustanova te županijskih i lokalnih stožera civilne zaštite i u skladu s odlukom ministra obrane i zapovijedi načelnika GS OSRH. Uz pružanje logističke pomoći diljem Hrvatske izgradnjom ekspedicijskih kampova i šatora, ZzP je pružao pomoć i angažmanom vojnog zdravstvenog osoblja u pojedinim županijskim zavodima za javno zdravstvo i općim bolnicama.

Što se tiče potresa u Petrinji, u prvim satima nakon njega ZzP je u Petrinju uputio sanitetske timove s vozilima te transportne i pretovarne kapacitete potrebne za pružanje pomoći angažiranim postrojbama OSRH i unesrećenom stanovništvu, sukladno zahtjevima lokalnih vlasti i civilne zaštite. idućih dana najveći je angažman bio na pripadnicima Bojne za opću logističku potporu ZzP-a koji su svakodnevno prevozili te iskrcavali stambene jedinice (kontejnere, mobilne kućice) koristeći pretovarnu vojnu mehanizaciju te transportna i logistička motorna vozila. Stambene kontejnere postavljali su na širem području Sisačko-moslavačke županije te uz njih i određen broj vojnih šatora za potrebe zbrinjavanja lokalnog stanovništva. Također, ZzP je svakodnevno pružao potporu civilima smještenim u petrinjskoj vojarni, ispomoć u organizaciji prehrane i opskrbi namirnicama i lijekovima te redovito opskrbljivao angažirane pripadnike postrojbi OSRH gorivom, hranom, vodom i vojnom opremom.

Cijeli spektar razvijenih sposobnosti logističkog sustava najbolje se ogledava u kriznim situacijama. Tad do izražaja dolaze sve mogućnosti i sposobnosti ZzP-a koje su u tom trenutku potrebne civilnim vlastima. Imamo odličnu suradnju s civilnim institucijama te ćemo je i dalje njegovati.  U okviru svojih mogućnosti, a sukladno potrebama, i dalje ćemo biti u stanju pripravnosti  i na raspolaganju za pomoć stanovništvu i lokalnoj zajednici.

Kakva je suradnja s civilnim gospodarskim subjektima u Hrvatskoj? Jeste li zadovoljni zastupljenošću naših, hrvatskih proizvoda i usluga u vašim aktivnostima?

ZzP surađuje s dosta gospodarskih subjekata u okviru ugovora koje s njima sklapa Ministarstvo obrane. Jednako tako, značajan dio proračuna MORH-a povjeren je upravo ZzP-u kao nositelju logističke potpore za OSRH u područjima opskrbe, održavanja materijalnih sredstava, transporta, graditeljstva i logističkih usluga. Jedno od područja suradnje jest i obuka i osposobljavanje naših kadrova u gospodarskim kapacitetima. Kako je hrvatska vojna industrija razvijena i nudi kvalitetna rješenja usklađena s najzahtjevnijim standardima, hrvatski proizvodi i usluge itekako su zastupljeni u našim aktivnostima, čime možemo biti više nego zadovoljni. No, tu je i značajan udio nevojnih proizvoda i usluga koji su nužni za život i rad postrojbi i pojedinaca, a u tom je dijelu i konkurencija na tržištu veća pa je rezultat toga povećanje kvalitete, a tim i zadovoljstva nas konzumenata.


Vrijeme obrane domovine

”Naše Zapovjedništvo obilježava dvadeset godina, no moram spomenuti da je velik dio postrojbi Zapovjedništva za logistiku, a poslije ZzP-a osnovan od ukinutih ratnih logističkih i sanitetskih postrojbi kao što su bile primjerice 310. brigada remontne potpore, 311. prometna bojna, 302., 303., 305. i 306. logističke brigade, 333. i 334. sanitetske bojne i dijela 336. sanitetske satnije, Zavoda za zrakoplovnu medicinu, Instituta pomorske medicine, Zrakoplovno-tehničkog zavoda te Središta za obuku službi logistike. Bilo je to vrijeme kad su logističke postrojbe dale svoj najveći doprinos vojnim operacijama obrane domovine. Uvijek trebamo imati na umu da svako borbeno djelovanje treba imati dobro organiziranu logistiku. Često ističemo poznatu izreku francuskog vojnog teoretičara baruna de Jominija: ”…Strategija odlučuje gdje djelovati, logistika dovodi vojnike na tu točku.”


RAZGOVARAO Domagoj Vlahović

FOTO Tomislav Brandt