NATO-ov DEEP program

Kroz DEEP program za osnaživanje obrazovanja u obrani članice NATO-a (kao i pojedine NATO-ove partnerske zemlje) pružaju praktičnu pomoć partnerskim zemljama u području razvoja i reforme profesionalnih vojno-obrazovnih institucija

Na NATO-ovu sastanku na vrhu u Istanbulu 2004. donesen je novi partnerski akcijski plan za izgradnju obrambenih institucija, a 2007. predstavljen je DEEP program za osnaživanje obrazovanja u obrani (NATO Defence Education Enhancement Programme – DEEP) koji je reformski alat na raspolaganju NATO-ovim partnerskim zemljama. Kroz ovaj program članice NATO-a (kao i pojedine NATO-ove partnerske zemlje) pružaju praktičnu pomoć partnerskim zemljama u području razvoja i reforme profesionalnih vojno-obrazovnih institucija.

Aktivnosti podrazumijevaju osposobljavanje nastavnog osoblja, razvoj kurikula, izravne konzultacije sa stručnjacima iz referentnih područja, kao i ostale aktivnosti iz područja izgradnje obrambenih institucionalnih kapaciteta. Cilj je programa pojačati napore zemalja partnera na započinjanju i provedbi reforme i restrukturiranju obrambenih institucija kako bi ispunile domaće potrebe i međunarodne obveze. Definira također zajedničke ciljeve za rad Partnerstva za mir u ovom području, potiče razmjenu relevantnog iskustva i pomaže prilagoditi i fokusirati bilateralne programe pomoći u području obrane i sigurnosti. Trenutačno je aktivno petnaest DEEP programa: Armenija, Azerbajdžan, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Irak, Jordan, Kazahstan, Kirgistan, Mauritanija, Moldavija, Mongolija, Maroko, Srbija, Tunis i Ukrajina. U prošloj godini kroz DEEP program održano je 308 aktivnosti u kojima je sudjelovalo 1172 stručnjaka iz savezničkih zemalja te 724 instruktora iz partnerskih zemalja.

Kako DEEP funkcionira?

Bilo koja partnerska zemlja koja ima individualnu bilateralnu suradnju s NATO savezom može tražiti razvoj DEEP programa. Kad ga zatraži, multinacionalni evaluacijski DEEP tim posjeti državu kako bi dogovorila potencijalni program. Na temelju evaluacijskog posjeta, DEEP tim izrađuje prijedlog akcijskog plana, uobičajeno u trajanju od tri godine. Kad partneri odobre plan i osiguraju se sredstva, akademsko vodstvo programa okuplja i raspoređuje odgovarajuće stručnjake iz široke transatlantske mreže stručnjaka, pod združenim vodstvom NATO-a i Radne skupine razvoja obrazovanja konzorcija Partnerstva za mir (PfP Consortium’s Education Development Working Group).

Razina napretka i transformacije ovisi o naporima koje obrazovne institucije ulažu u operacionalizaciju promjena proizišlih iz aktivnosti DEEP programa, posebno iz područja razvoja nastavnog kadra i kurikula. Kategorije mjera učinkovitosti različite su od države do države, ali najčešće su: usvajanje suvremenih profesionalnih vojnih obrazovnih akademskih struktura, usvajanje suvremene obrazovne metodologije profesionalnog vojnog obrazovnog kadra, uključivanje novih obrazovnih tema u postojeće kurikule tečajeva i razvoj novih tečajeva, potpora vodstvu partnerskih zemalja i obrambenih obrazovnih institucija za DEEP programe, doprinos obučavatelja i dočasnika stručnjaka partnerskih zemalja u DEEP programe.

Ciljevi DEEP programa dostignuti su kad je vojno obrazovanje partnerskih zemalja samoodrživo i ne zahtijeva vanjsku pomoć, kad kurikuli zadovoljavaju sve obrazovne potrebe te postoji proces koji osigurava kontinuiranu reviziju kurikula. Institucije vojne izobrazbe trebale bi biti sposobne održavati nastavu koristeći suvremene obrazovne tehnike te imati sposobnost unutarnje održivosti osposobljavanja svojeg novog nastavnog kadra suvremenoj metodologiji obučavanja.

Sudjelovanje dočasnika u programu

Zadnja aktivnost DEEP programa u kojem je sudjelovala Republika Hrvatska evaluacijski je posjet ekspertnog tima NATO-ova DEEP programa Središtu za profesionalni razvoj Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku. Ekspertni tim činili su časnički namjesnik Janez Šmid predstavnik DEEP-a iz Bruxellesa, časnički namjesnik Aleksander Varga (SLO) kao vođa tima za Bosnu i Hercegovinu, časnički namjesnik Dezso Kalamar (HUN), sžn Robert Bratuša (SLO) i časnička namjesnica Nevena Ramić, pripadnica Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Cilj je posjeta nadzor implementacije kurikula Naprednog dočasničkog tečaja nakon prethodne uspostave Dokumenta kontrole tečaja (CCD) na ovoj razini dočasničke izobrazbe što tečaj čini usklađenim s NATO-ovom Uputom za edukaciju i individualnu obuku. Tim je također ocjenjivao primjenu novih načina izobrazbe dočasnika na razini koja je ekvivalent našoj Temeljnoj dočasničkoj izobrazbi. U planu je programa implementacija novih sadržaja i na ostale razine dočasničke izobrazbe u Bosni i Hercegovini. Ovo je prvi put da se u DEEP program uključuju dočasnici iz OSRH, a časnička namjesnica Ramić prva je dočasnica uključena u program. Kaže kako joj je iznimna čast bila što je pozvana u ekspertni DEEP tim. ”Međunarodno okruženje izazov je za svakog tko sudjeluje u takvim aktivnostima, ali predstavljati svoju zemlju i Oružane snage posebno je zadovoljstvo. Kolege iz NATO-ova tima bili su vrlo profesionalni i pravo je zadovoljstvo biti njegov dio. Naši domaćini, pripadnici OSBiH, primili su nas vrlo srdačno i profesionalno, brinuli su o svakom detalju kojim su nam olakšali rad i boravak u njihovoj sredini. Moji su dojmovi vrlo pozitivni i rekla bih da ljudi, općenito, imaju puno više sličnosti nego različitosti, bez obzira na to iz koje zemlje dolaze,“ zaključuje časnička namjesnica Ramić.

Tekst:  Jelena Dedaković

Foto:  Nevena Ramić