Noćni vid Puma

Gađanje u otežanim uvjetima (noću) na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” kod Slunja provela je Satnija za vatrenu potporu GOMBR-a uz potporu pripadnika izvidničkog voda Zapovjedne satnije 2. oklopno-mehanizirane bojne GOMBR-a i pripadnika Vojnoobavještajne satnije GOMBR-a

Kroz mrkli mrak prometnica na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” na Slunju svoj put pronalazi “stodesetka”. Jedno od rijetkih vozila, koje remeti noćnu tišinu, vozi nas poznatom cestom prema vježbalištu dok hladni studeni zrak grize obraze. Skretanjem na sporednu cestu nalazimo se na teško prohodnom putu koji nas vodi do cilja. Prizor koji vidimo dosad nam je neviđen i poseban. U iskrcajnom dijelu kamiona vidimo računatelja koji, pod svjetlom lampe, uz pomno skidanje preciznih koordinata priprema elemente za gađanje, dok se na livadi pojavljuju kratka i povremena svjetla.

Kretanjem do njih dobivamo ograničenja od prvog dočasnika satnije: “Ne svijetlite u ciljnu napravu, ne svijetlite posadi direktno u oči, pazite na mine, pazite da ne ometate zauzimanje elemenata, pazite na pikete.” Slušajući upute obilazimo crveno-bijele štapove (pikete) zabodene u zemlju dok prilazimo posadama minobacača 120 mm Satnije za vatrenu potporu 2. oklopno-mehanizirane bojne Pume Gardijske oklopno-mehanizirane brigade.

U tijeku su završne pripreme za provedbu bojnog gađanja u otežanim uvjetima, odnosno noću. Završne pripreme pokazuju visoku razinu uvježbanosti i uigranosti posada jer ni noć nije otežala zauzimanje elemenata za pogodak na cilj, a sve po zapovijedi zapovjednika Satnije satnika Gorana Šarlije. Jedini izvori svjetlosti, naglavne lampe posade minobacača, gase se te počinje privikavanje očiju na mrak kao finalna priprema za gađanje. Na rečenicu “posada u zaklon” nestrpljivo čekamo zapovijed “pali”. Upucavanjem osnovnog oružja počinje gađanje te čekamo prednje motritelje Satnije za vatrenu potporu, odnosno pripadnike izvidničkog voda Zapovjedne satnije 2. oklopno-mehanizirane bojne Pume Gardijske oklopno-mehanizirane brigade te pripadnike Vojnoobavještajne satnije Gardijske oklopno-mehanizirane brigade da naprave akviziciju ciljeva i navođenje vatre na cilj. Nakon nekoliko minuta radiokomunikacije ponovno čujemo zvuk spuštanja mine kroz cijev minobacača i “posada u zaklon”. Prizor koji vidimo ispred sebe više je nego impresivan. Na zapovjednikovo “pali” nekoliko oružja jedno za drugim ispaljuje mine koje stvaraju plamen toliko jak da vidimo posade u zaklonu, a nakon pedeset sekundi čujemo pogotke na cilj. Potvrđeni pogodci daju nam priliku ponovno vidjeti impresivan prizor gađanja “dugih cijevi”. Iznimno zadovoljan, satnik Šarlija proglašava gađanje završenim čime je zaključen dobro razrađen i usredotočen obučni ciklus.

Sustavno uvježbavanje postrojbe

Gađanje u otežanim uvjetima (noću) provela je Satnija za vatrenu potporu Gardijske oklopno-mehanizirane brigade uz potporu pripadnika izvidničkog voda Zapovjedne satnije 2. oklopno-mehanizirane bojne Gardijske oklopno- mehanizirane brigade i pripadnika Vojnoobavještajne satnije Gardijske oklopno-mehanizirane brigade, a upravo je njihova uključenost bila ključna za implementaciju STANAG-a 2934. Početkom godine zadani su jasni i izazovni ciljevi koji podupiru misiju postrojbe te su upravo ti ciljevi temelj na kojem se gradio plan obuke. “Kroz obuku smo prošli sve razine zahtjevnih ocjenjivanja te su zapovjednici na svim razinama stjecali uvid u ono za što je postrojba spremna i sposobna,” ističe satnik Šarlija. Nakon svakog završenog ciklusa obuke provedena su bojna gađanja iz minobacača 120 mm, što je bila dobra potvrda pomno isplanirane obuke i dobrog rada svih pripadnika Satnije. Sustavno uvježbavanje postrojbe na osnovi početnih zapažanja rezultiralo je uspješnom provedbom bojnog gađanja u noćnim uvjetima koje je zaključilo jedan obučni ciklus te najavilo kompleksnije obučne događaje za Satniju. Gađanje će brojnim pripadnicima Satnije za vatrenu potporu ostati u sjećanju jer im je ovo bilo prvo gađanje u otežanim uvjetima. Tako je skupnik Matija Večerić prvi put sudjelovao na gađanju u otežanim uvjetima u ulozi zapovjednika desetine, a očekivanja su bila velika.

 “Gađanje u otežanim uvjetima nešto mi je novo. Organizacija je bila na visokoj razini od Satnije sve do desetina na minobacačima. Moja je desetina bila na osnovnom oružju te sam iznimno zadovoljan kako smo proveli gađanje,” zaključio je skupnik Večerić. U ulozi ciljača minobacača prvo gađanje u otežanim uvjetima iskusio je i pozornik Goran Pekić. Kaže kako je, unatoč otežanim uvjetima, gađanje uspješno provedeno zahvaljujući sugestijama iskusnijih dočasnika. “Razlika između dnevnog i noćnog gađanja je velika. Noćni uvjeti otežavaju rad posade, a svjetlo mora biti svedeno na minimum radi odavanja položaja i privikavanja očiju na mrak zbog ciljanja,” ističe pozornik Pekić.

“Čovjek je ključ uspjeha. Ponosan sam na pripadnike svoje satnije u koje imam veliko povjerenje i ni u jednom trenutku nisam sumnjao u uspješnost provedbe ove aktivnosti,” zaključuje satnik Šarlija motom Puma – Uvijek prvi!

Tekst: Jelena Dedaković

Foto: Jelena Dedaković, Josip Cindrić, Janja Marijanović