Novigradski ribari – snažan oslonac braniteljima Kruševa

U potpunoj tajnosti ribari iz Novigrada s pet ribarskih brodova prije 30 godina prevezli su 170 branitelja 4. brigade u Kruševo koje je bilo jedno od simbola obrane u Domovinskom ratu. Tako je njegova obrana ojačana, a morsku poveznicu Novigrada i Kruševa ribari i kasnije pristigla plovila održavali su 44 dana i time udarili temelje Hrvatskoj ratnoj mornarici u Domovinskom ratu

U noći 29. na 30. srpnja 1991. pet ribarskih brodova ostalo je privezano uz novigradsku rivu i nije isplovilo na uobičajeni ribolov koji je jedan od prepoznatljivih simbola Novigrada. Kapetani i članovi posade ovaj su put dobili novu zadaću, onu vojničku. Zajedno s njima u misiju pomorskog prevoženja dijelova 1. i 3. bojne  4. brigade  Zbora narodne garde (ZNG) za obranu Kruševa spremno se odazvao i brod sabunjar namijenjen za vađenje i prevoženje pijeska. Naime, Kruševo je tad bilo u potpunoj cestovnoj blokadi i okruženju agresorskih neprijateljskih formacija te je jedini mogući pristup bio morem iz Novigrada. Tako su novigradski ribari preko noći postali mornari koji su svoje sposobnosti stavili na raspolaganje obrani Kruševa i Hrvatske. A tu vještinu snalaženja na moru, iskustvo i odvažnost posvjedočili su i sljedeća 44 dana kad su sa svojom flotom i kasnije pridodanim plovilima bili jedina veza s Kruševom.

Akcija pomorskog desantiranja 4. brigade iz Novigrada u Kruševo ujedno je i prvo pomorsko prevoženje hrvatskih snaga, a obrana Kruševa je i prva  borbena zadaća ove brigade u Domovinskom ratu. Nakon pristizanja u Novigrad prevoženje je započelo u noći oko 2:00 sata na ruti iz Novigrada do Meke Drage i Ribnice u Kruševu, a plovidba je trajala nešto manje od pola sata.  Od iskrcavanja u Ribnicu ubrzo se odustalo jer je bila u vidokrugu neprijatelja te je Meka Draga postala glavno mjesto iskrcaja hrvatskih branitelja i ujedno lokacija Izdvojenog zapovjednog mjesta 4. brigade. Poslije se u akciju prevoženja za potrebe obrane Kruševa uključio  i trajekt Jadrolinije ”Klimno” te brodovi iz zadarskih tvrtki Luka, Autotransport, SAS kao i veći broj privatnih brodica za koje su posade osiguravali mještani Novigrada. U mjesec i pol dana pomorskog prevoženja nije prošao niti jedan dan, a da brodovi nisu isplovili prema Kruševu.

 Dostava hrane i medicinsko zbrinjavanje

Uz prevoženje branitelja 4. brigade, prevoženi su i drugi branitelji Kruševa (112. brigada HV-a te pripadnici specijalne i pričuvne policije Policijske uprave zadarske/Jasenice i Pridraga), a brodovi su služili i za dostavu hrane, medicinska zbrinjavanja i ostale potrebe branitelja i stanovnika Kruševa. Tadašnji zapovjednik Kriznog stožera Mjesne zajednice Novigrad Branko Vlatković prisjeća se kako je tad Novigrad postao logistički centar za obranu Kruševa. ”Bila je to noć puna neizvjesnosti za ribare i gardiste od kojih su neki i prvi put stali u brod. No misija je uspjela i Novigrađani su ponosni na svoj doprinos u potpori obrane Kruševa. Zapravo, tih je dana Novigrad disao i živio za svoje branitelje jer su uspostavljene i priručne mehaničarske radionice, intendantska i zdravstvena potpora,” kaže Vlatković. Posebno naglašava spremnost ribara na jednu novu ratnu ulogu, koju su vojnički i profesionalno izvodili, i tako postali jezgra stvaranja Hrvatske ratne mornarice. ”Znali su kako se zadaća mora provesti bez obzira na ratnu opasnost i vremenske prilike na moru. Zaslužuju uistinu puno poštovanje jer je cijela operacija provedena uspješno i  bez ijednog stradanja. Bili su cijelo vrijeme snažan oslonac braniteljima Kruševa, jedna mala flota, ali flota velikog srca,” naglašava Vlatković.


Povijesna flota ribarskih brodova

Prvo pomorsko prevoženje pripadnika 4. brigade ZNG-a izveli su sljedeće posade i brodovi:

  • kapetan Branko Blašković, članovi posade Krešo Anzulović i Jakov Vlatković s brodom oznake NG 16
  • kapetan Augustin Maroja, članovi posade Branko Anzulović i Davor Baždarić s brodom oznake NG 12
  • kapetan Zdenko Ivčić, članovi posade Lovorko Pavlić i Joso Oštrić s brodom oznake NG 43
  • kapetan Tješimir Ivčić, članovi posade Sveto Knežević i Damir Bratović s brodom oznake NG 90
  • kapetan Željko Vlatković, član posade Ivica Buterin s brodom ”Vrabac”.

Cijelom flotom koordinirao je Mate Blašković.


Mislili kako je rat gotov

Nakon prvog prevoženja gardista 4. brigade novigradski ribari posebno pamte trenutak kad su ukrcali prvi minobacač 120 mm, koji su prevezli sabunjarem. ”Unosili smo ga u brod i pazili na njega kao na bebu. Napravili smo i posebnu konstrukciju za sigurno prevoženje, a kad smo ga ugledali mislili smo kako je rat gotov jer tko nam išta više može,” prisjećaju se novigradski ribari.


Najteži trenutak prevoženja

Za sve ribare i članove posade najteži trenutak iz ove ratne misije bio je  kad su morali poći po poginulog pripadnika 4. brigade Luku Džaltu koji je i prvi poginuli pripadnik brigade u Domovinskom ratu. Svi su bili pod dojmom te tragične pogibije, tišina i muk uvukli su se u novigradske kale, a činilo se kako je taj dan i more utihnulo.


Svjetionik s kantom

Želeći ostati neopaženi u misiji pomorskog prevoženja ribari su svjetionik u Novigradskom moru prikrili kantom, a za njih i nije bio potreban jer su more još kao djeca poznavali u svaku stopu te je za sve Novigrađane brod bio drugi dom. Znali su sve ćudi mora, vjetrove koje pušu, kurente (strujanja mora) i teško je i zamisliti dan kad ribari nisu isplovili na more.


Uplovljavanje brodova Hrvatske ratne mornarice

Nakon što su se svake godine spontano okupljali branitelji Kruševa i iznosili sjećanja na dane sudjelovanja u obrani ovog mjesta, zadnjih nekoliko godina organizira se i službeni program obilježavanja ovog važnog događaja iz Domovinskog rata, a poseban obol programu daje uplovljavanja brodova Hrvatske ratne mornarice u Novigrad. Tako su ove godine brodovi ”Šibenik” i ”Omiš” uplovili u novigradsku luku označivši na simboličan način i luku gdje su udareni temelji njezina osnutka.


Tekst: Marinko Karačić

Foto: Ema Meštrović, Marijana Sinovčić