Odabir budućih kadeta i ročnika

Broj mladih ljudi zainteresiranih da obuku odoru veći je od godišnjih potreba OSRH za popunom, a i kriteriji za one koji žele obući maskirno u profesionalnoj vojsci članice NATO-a kudikamo su zahtjevniji nego nekad. Što ih na tom prvom koraku čeka saznajemo u razgovoru s djelatnicima Odjela za odabir, promidžbu, zdravstvenu i psihološku potporu Središnjice za upravljanje osobljem…

S profesionalizacijom Oružanih snaga Republike Hrvatske sustav novačenja vojničkih i časničkih kadrova uvelike se modificirao. Broj mladih ljudi zainteresiranih da obuku odoru veći je od godišnjih potreba OSRH za popunom, a i kriteriji za one koji žele obući maskirno u profesionalnoj vojsci članice NATO-a kudikamo su zahtjevniji nego nekad dok se služio obvezni vojni rok. U cijelom procesu primanja novih kadrova, za kadete ili dragovoljne ročnike (potom i za primanje u djelatni sastav OSRH), prve stepenice koje predstavljaju sustav, a potom vrše odabir, iznimno su važne. Jedna je od njih Odjel za odabir, promidžbu, zdravstvenu i psihološku potporu Središnjice za upravljanje osobljem (SUO). Načelnik Odjela pukovnik Dinko Tandara uza se ima malu, ali vrlo stručnu ekipu djelatnika zaduženih, uz ostalo, da za OSRH odaberu najbolje od zainteresiranih da postanu njihovi pripadnici. Među njima su i naši sugovornici: bojnik Branko Miloš zadužen za promidžbu, kineziolog bojnik Ivan Zubić, psihologinja satnica Ida Šintić Verem i liječnica satnica Sabina Lažeta. Oni, uz potporu drugih ustrojstvenih cjelina MORH-a i OSRH, čine stručni lanac koji počinje upravo promidžbom.

Promidžba po srednjim školama
Uz multimedijske (oglasi, filmovi, plakati, internet, štandovi na prigodnim priredbama dva-tri puta mjesečno…) aktivnosti koje su i u djelokrugu Službe za odnose s javnošću i izdavaštvo MORH-a s kojom SUO surađuje, za privlačenje prvog interesa i pozornosti potencijalnih vojnika i vojnikinja ključnu ulogu ima promidžba po srednjim školama. “Od ove godine započeli smo kampanje i po trogodišnjim srednjim školama u kojima mogu biti kandidati za dragovoljno vojno osposobljavanje,” objašnjava bojnik Miloš. U proteklom ciklusu, kad su promidžbeni timovi bili ograničeni na četverogodišnje škole, posjetili su ih čak 220 po cijeloj Hrvatskoj. Ne treba zanemariti ni aktivnost koja je nedavno zaživjela, prezentacije i podjelu infomaterijala sedamnaestogodišnjim mladićima koji se u područnim odjelima i odsjecima za poslove obrane upisuju u vojnu evidenciju. “Ondje ih se po ciklusu upisa javlja više od 25 000,” napominje pukovnik Tandara. U cijelom tom prvom dodiru Odjelu pomažu i djelatnici HVU-a, HRZ-a i PZO-a…, upravo za “odgovore iz prve ruke” na izravna pitanja koja postavljaju djevojke i mladići koji žele postati vojnici, kadeti, piloti… Primjer su i dani otvorenih vrata HVU-a na kojima mladi ljudi zainteresirani da postanu kadeti sve mogu vidjeti na licu mjesta.
Pokaže li netko ozbiljan interes za dragovoljno osposobljavanje, prijavljuje se u područni odjel ili odsjek za poslove obrane. Slijedi poziv za liječnički, stomatološki i psihologijski pregled na HVU-u “Dr. Franjo Tuđman”. Učilište ima gotovo potpunu infrastrukturu za sve što je potrebno Odjelu: prezentacije, preglede, testiranja i smještaj ako kandidati trebaju ostati u Zagrebu dulje od jednog dana. Dolaze kontinuirano, u ciklusima, po redu kako su uredi poslali prijave, u jednom danu dvadesetak. Djelatnici SUO-a dočekuju ih i odmah slažu u vrste: “To je prvi susret s vojničkim redom koji im se svima zaista sviđa,” kaže nam satnica Šintić Verem. Slijedi prvo obraćanje u učionici tijekom kojeg se kandidatima objašnjava raspored koji ih čeka tog dana.

Medicinski pregled i psihologijska testiranja
Prvi pregled je stomatološki, “pregled dentalnog statusa”, kako ga stručno nazivaju. Taj filtar po Pravilniku propisuje da kandidat odnosno kandidatkinja nema više od četiri neliječena karijesa. Premda dio kandidata već tu otpada, satnica Lažeta napominje da se u zadnje vrijeme opća slika jako popravila, i to zahvaljujući promidžbi koja spominje te uvjete, ali i međusobnoj komunikaciji kandidata na raznim društvenim mrežama.
Samo jedan kriterij koji nije na razini strogo određenih pravila znači i ocjenu “ne zadovoljava”. Psihologijska testiranja podrazumijevaju, primjerice, “metodu papir-olovka” i testiranja na računalima, koja uz druge metode (npr. usmeno ispitivanje) ukupno daju sliku o intelektualnoj sposobnosti i osobnosti kandidata. Da bi se ispunili kriteriji, kod kandidata ne smije biti izražena anksioznost, neurotičnost, depresivnost, bilo kakvi simptomi psihijatrijskih poremećaja. Naravno, ako je riječ o kandidatima za časnike, a posebno za pilote, kriteriji testiranja još su viši. Nakon testa “papir-olovka”, kandidati se dijele u skupine, opći medicinski i psihologijski pregled obavlja se istodobno, a skupine se izmjenjuju. Liječnički pregled je pregled općeg zdravstvenog stanja, kombinacija sistematskog pregleda i antropometrijskih mjerenja. Liječnik puno zaključaka može izvući i iz dokumentacije obiteljskog liječnika koju kandidati moraju priložiti, primjerice, o mogućem postojanju kroničnih, zaraznih ili psihičkih bolesti. Kandidati također odgovaraju na pitanja o vlastitom stanju, tj. o manjim simptomima i poremećajima koje su imali u životu. Eliminirajuća je i pretilost (najviši indeks tjelesne mase iznosi 30) te pothranjenost. Zanimljivo je i da nisu poželjne tetovaže na vidljivim mjestima (ruka od podlaktice prema šaci, vrat, lice…). Sve se na kraju uspoređuje s kriterijima navedenim u Pravilniku, kategorična je satnica Lažeta.
Praznog hoda nema, pregledi se moraju dovršiti do 14 sati istog dana kako bi se rezultati na vrijeme mogli poslati u Zavod za zrakoplovnu medicinu u Kliničkoj bolnici Dubrava. Ta cjelina prema potrebi obavlja složenije specijalističke razine pregleda, npr. ako se temeljem sistematskog pregleda ne može donijeti konačan zaključak o zdravstvenoj sposobnosti kandidata. Potvrda o zdravstvenoj sposobnosti vrijedi dvije godine tako da je redovito važeća  bude li kandidat pozvan na dragovoljno osposobljavanje te na prijam u djelatnu vojnu službu.

Testiranje tjelesne spremnosti
Što se tiče kineziologa, za dragovoljno osposobljavanje ne vrše se ulazna testiranja tjelesne spremnosti, kaže nam bojnik Zubić. Ona dolaze na red u obliku izlaznog testiranja na kraju dragovoljnog osposobljavanja kad postaju jedan od prolaznih kriterija za poziv u djelatnu vojnu službu u OSRH. Međutim, kad je riječ o sveučilišnim studijskim programima na HVU-u, upravo su kineziolozi ti koji u ime Odjela za odabir, promidžbu, zdravstvenu i psihološku potporu, nakon prijave kandidata na natječaj MORH-a, rade prve provjere na sportskim terenima HVU-a, naravno, uz pomoć kolega s Učilišta. To se kandidatima napominje već prilikom promidžbe ili prvih informacija, tako da svoje tjelesno stanje imaju vremena dovesti u red. Primjerice, od muškaraca starih od 18 do 21 godine traži se da u dvije minute izvedu najmanje 35 sklekova i 46 pregiba (trbušnjaka), a 3200 m moraju istrčati u najviše 16:36 minuta. Žene u isto vrijeme moraju napraviti najmanje 13 sklekova, također 46 trbušnjaka i 3200 m istrčati u 19:42 minute. Potencijalni kadeti, za razliku od onih koji bi trebali ući u djelatnu vojnu službu kao vojnici, prolaze i izlazno testiranje na dragovoljnom osposobljavanju, nemaju bodovanje onog što su pokazali na sportskom terenu, jednostavno moraju udovoljiti traženom rezultatu. Jednako je prilikom psihologijskog i medicinskog pregleda koji su slični kod kadeta (uz spomenute razlike na koje gledaju psiholozi, primjerice, postoje veći zahtjevi kod intelektualnih sposobnosti, traže se i neke karakteristike budućih vođa…) i ročnika/novih vojnika. Zasad se ocjenjuje samo jesu li sposobni, tj. spremni, a konačna selekcija ovisi o uspjehu na maturi i drugim školskim kriterijima. Što se tiče zdravstvenog i psihologijskog pregleda kandidata za vojne pilote, oni ih zbog posebnih kriterija uglavnom obavljaju na Zavodu i u suradnji s Kliničkom bolnicom Dubrava.
Broj ljudi koji se primaju određen je godišnjim Planom prijma osoblja koji objavljuje Ministarstvo obrane. Sukladno Planu prijma te potrebama Oružanih snaga (primjerice, za određenim strukama), kad skupe sve potrebne podatke o potencijalnim kadetima, dragovoljnim ročnicima i djelatnim vojnim osobama, djelatnici SUO-a rade popise onih koji će biti predloženi MORH-u za određeni kadetski te vojnički naraštaj ili pozvani u vojnu službu. Naravno, uz posao koji obavljaju kineziolozi, liječnici i psiholozi, postoji još kriterija za odabir pod koje spadaju i opći (godine života, stručna sprema, nekažnjavanje, obrazovni kriteriji…), no to je materijal za još jednu, puno širu priču…”Sve je transparentno, subjektivni je dio ocjenjivanja, primjerice kod dragovoljnog osposobljavanja, sveden na najmanju moguću mjeru. Što se tiče prvog kontakta s kandidatima, jasno nam je da je na nama i obveza te odgovornost da svojim radom Oružane snage RH prikazujemo u najboljem svjetlu,” naglašava u zaključku pukovnik Tandara.


Pokaže li netko ozbiljan interes za dragovoljno osposobljavanje, prijavljuje se u područni odjel ili odsjek za poslove obrane. Slijedi poziv za liječnički, stomatološki i psihologijski pregled na HVU-u “Dr. Franjo Tuđman”. Učilište ima gotovo potpunu infrastrukturu za sve što je potrebno Odjelu: prezentacije, preglede, testiranja i smještaj ako kandidati trebaju ostati u Zagrebu dulje od jednog dana.


Domagoj Vlahović, Fotoarhiva SUD-a