Odlikovanja Republike Hrvatske za vojne i ratne zasluge (VII. dio)

Nakon Spomenice Domovinskog rata i Spomenice domovinske zahvalnosti za časnu i uzornu službu, slijede: Red hrvatskog pletera, Red hrvatskog trolista i Red hrvatskog križa. Ta se tri odlikovanja dodjeljuju u obliku medalje s malom oznakom i umanjenicom, a odlikuje ih prilično loša izvedba, prije svega Reda hrvatskog trolista, o čemu će biti riječi u članku

Red hrvatskog trolista (lice i naličje) i kutije Reda hrvatskog pletera, Reda hrvatskog trolista i Reda hrvatskog križa (Iz fundusa Muzeja OZ i ZP Bjelovar)

Red hrvatskog pletera deseto je odlikovanje za ratne zasluge. Slijedi nakon Reda hrvatskog trolista. Dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za osobiti doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana. Idejni autor odlikovanja je Stipe Sikirica, a izrađeno je u kovnici IKOM Zagreb. Osnovni motiv nalazi se na svakom od sastavnih dijelova odlikovanja, a sastoji se od srebrnog i pozlaćenog okruglog ornamenta ispunjenog bijelim emajlom iznad kojeg se nalazi motiv pletenog križa čije su ispune emajlirane crvenom bojom. Do travnja 1996. godine Red hrvatskog pletera dodijeljen je 331 put.

Red hrvatskog trolista deveto je odlikovanje za ratne zasluge prema važnosnom slijedu. Dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima te postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova, za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru. Idejni autor odlikovanja je Miroslav Šutej, a izrađeno je u kovnici IKOM Zagreb. Vrpce i trake odgovaraju prethodnom odlikovanju. Osnovni motiv nalazi se na medaljonu, maloj oznaci i umanjenici, a sastoji se od srebrnog pozlaćenog prikaza hrvatskog trolisnog križa ispunjenog bijelim emajlom u čijem se središtu nalaze motivi povijesnih grbova s krune hrvatskog državnog grba. Obrubni ispust osnovnog motiva pozlaćen je, na ispustu gornjeg kraka trolisnog križa i gornjem ispustu desnog i lijevog kraka izveden je natpis REPUBLIKA HRVATSKA, a na donjem ispustu desnog i lijevog kraka te na ispustu donjeg kraka natpis HRVATSKI TROLIST. Iznad gornjeg kraka nalazi se kvadrat ispunjen emajlom u izvornim bojama šahiranog grba. Do travnja 1996. godine Red hrvatskog trolista dodijeljen je 1543 puta. Spomenuto je odlikovanje u ratnim godinama bilo lošije izvedeno zbog čega bi medalja napukla. Razlog je konusna izvedba i emajl koji nije podložan standardnim varijacijama savijenog metala zbog promjena temperature.

Red hrvatskog križa osmo je odlikovanje za ratne zasluge. Autor idejnog rješenja je Kruno Bošnjak, a izrađeno je u kovnici IKOM Zagreb. Dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za sudjelovanje u Domovinskom ratu ako su pri tome bili i teško ranjeni. Sastoji se od medaljona učvršćenog na vrpcu trokutastog oblika izrađenu od svilenog moariranog ripsa u bojama šahiranog grba. Medaljon se sastoji od okruglog ornamenta ispunjenog emajlom u izvornim bojama šahiranog grba u čijem se središtu nalazi prikaz križa izvedenog pleterom. Vrpce male oznake i umanjenice odgovaraju vrpci medaljona, a na njima je učvršćen osnovni motiv križa s pleterom. Do travnja 1996. godine Red hrvatskog križa dodijeljen je 1002 puta.

Tekst i foto Marin Sabolović