Odlikovanja Republike Hrvatske za vojne i ratne zasluge (VIII.dio

Red bana Josipa Jelačića i Red Nikole Šubića Zrinskog izvedeni su u obliku medaljona s vrpcom i zamjenicom i kao takvi nemaju trokutastu traku, kakva je praksa u do sada opisanim medaljama i redovima. Iako medalje, tako ni medaljoni, nisu predviđene za nošenje, barem nije zabilježena takva praksa, postoje iznimke gdje su medaljoni ovih odlikovanja nošeni na službenim odorama.

Brigadni general Krešimir Kašpar na službenoj odori, osim zamjenica na ”špangi“, nosio je, netipično, i medaljon Nikole Šubića Zrinskog. (Ured Predsjednika Republike Hrvatske – službena fotografija)

Red bana Jelačića peto je odlikovanje za ratne zasluge, slijedi nakon Reda Nikole Šubića Zrinskog. Dodjeljuje se dužnosnicima, časnicima i zapovjednicima postrojbi Oružanih snaga RH (te oružanim ustrojstvenim formacijama op. a.) za osobite vojne zasluge u njezinu ustroju i razvitku za iznimno uspješno zapovijedanje njezinim postrojbama. Autor idejnog rješenja je Kruno Bošnjak, a odlikovanje je izrađeno u Radionici primijenjenih umjetnosti Zagreb. Odlikovanje se sastoji od srebrnog medaljona čiji se rubni dio sastoji od pletenog ornamenta sa stiliziranim pleterom u gornjem dijelu medaljona koji tvori izdvojenu krunu. Na središtu je osnovni motiv s pozadinom emajliranom u bojama šahiranog grba. Osnovni motiv sastoji se od pozlaćenog prikaza poprsja bana Josipa Jelačića ispod kojeg se nalaze ukršteni mačevi s oštricom okrenutom prema gore. U pozadini poprsja nalazi se natpis BAN JOSIP JELAČIĆ položen radijalno. Vrpce zamjenice i umanjenice odlikovanja sadrže motiv državne zastave, a osnovni motiv za umanjenicu, kao i za zamjenicu, sastoji se od osnovnog motiva s poprsjem bana Jelačića s medaljona odlikovanja. Red, ako se dodjeljuje postrojbama, sadrži standardizirani Plamenac s oznakom Reda učvršćenom na Plamenac. Do travnja 1996. odlikovanje je dodijeljeno 136 puta.

Red Nikole Šubića Zrinskog četvrto je odlikovanje za ratne zasluge. Dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za junački čin u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili iznimnim okolnostima u miru. Autor idejnog rješenja je Stipe Sikirica, a odlikovanje je izrađeno u kovnici IKOM Zagreb. Sastoji se od srebrnog medaljona koji ima dva kvadrata, jedan je ispunjen osnovnim motivom crvenim emajlom, a drugi je u pozadini ispunjen plavim emajlom iz kojeg izlaze crveno emajlirani krakovi peterokutnog oblika. Središnji motiv sastoji se od pozlaćenog prikaza Nikole Šubića Zrinskog s podignutom sabljom u desnoj ruci. Vrpce zamjenice i umanjenice izrađene su, kao i kod Reda bana Josipa Jelačića, od trake u boji državne zastave. Na zamjenici se nalazi prikaz osnovnog kvadrata s motivom Nikole Šubića Zrinskog, a na vrpcu umanjenice odlikovanja učvršćen je umanjeni otkov odlikovanja. Poput prethodno opisanog odlikovanja i ovaj red sadrži standardiziran Plamenac s oznakom Reda učvršćenom na nj. Postojale su određene iznimke gdje se, očito radi uštede, motiv reda ispisivao na plamenac, ali ta je praksa vrlo brzo ukinuta. Do travnja 1996. dodijeljen je 1009 puta.

Marin Sabolović