Oznake pripadnosti, specijalnosti i vještina u Oružanim snagama Republike Hrvatske (IV. dio)

Prvo prsno znakovlje, nakon oznaka završene izobrazbe i Vojne policije te iznimno padobranske oznake u skupini oznaka specijalnosti i vještina, oznake su Ureda predsjednika, Ministarstva obrane i Glavnog stožera OSRH. Najčešće su nošene na kožnatom nosaču pričvršćenom za prsni džep bluze ili košulje. Uz njih su još 1993. uvedene oznake pripadnosti ušivene na nadlaktici bluze ili košulje

Oznaka Ministarstva obrane Republike Hrvatske izrađena je u dvije inačice, tehnikom šupljeg i punog prešanja. Dimenzija su 47 x 39 mm, a kopčaju se na igle (amerikaner), najčešće na desni džep odore. Autor oznaka je Božo Kokan

Osim Prvog hrvatskog gardijskog zbora, čija je svaka bojna imala vlastitu oznaku, oznaku pripadnosti na rukavu je nosio pobočnik predsjednika. Prvotno je služila kao oznaka osiguranja predsjednika pri MUP-u, a kasnije postaje oznaka djelatne osobe u Vojnom kabinetu Ureda predsjednika Republike. Oznaka Ureda predsjednika sastojala se od znaka predsjednika RH izvezenog u izvornim bojama, okruženog ispustom izvezenim zlatovezom na crnoj podlozi. Iako je ta oznaka izrađena najkasnije 1996., vjerojatno je prije spomenute izrađena oznaka koja odgovara opisanoj s pozadinom zelene boje i bez natpisa iznad predsjedničkog znaka. Oznake dužnosti najčešće su izvedene od metala i nošene učvršćene na službenoj odori u visini prsa, na desnoj strani.

Oznaka dužnosti vrhovnog zapovjednika izrađena je tehnikom punog otiska na metalu, pozlaćena je i u obliku elipse. Sastoji se od osnovnog motiva okruženog pleternim ornamentom. Osnovni motiv odgovara znaku predsjednika Republike. Oznaka Ureda predsjednika RH, odnosno njegova Vojnog kabineta, izrađena je u obliku znaka predsjednika RH. Osim prsne oznake, pobočnik predsjednika nosio je izgledom jednake oznake samo manjih dimenzija na zapučku odore. Sve oznake u sklopu oznaka dužnosti i radnih mjesta učvršćuju se na kožnati nosač. Na kožnatim su nosačima iznad oznake ispisani nazivi dužnosti. Tako je iznad oznake vrhovnog zapovjednika ispisan tiskanim slovima naziv “VRHOVNIK”, odnosno “URED PREDSJEDNIKA RH”, za oznaku Vojnog kabineta nazivi “POBOČNIK” i “GLAVNI POBOČNIK” i sl.

Oznake dužnosti u Ministarstvu obrane i Glavnom stožeru u obliku su elipse i izgledom vrlo slične. Oznaka ministra izrađena je tehnikom punog otiska na metalu i pozlaćena. Sastoji se od osnovnog motiva okruženog pleternim ornamentom. Osnovni motiv odgovara motivu prethodne oznake s razlikom u pokrati, koja se u tom slučaju sastoji od slova “M”. Oznaka zamjenika ministra izrađena je kao i prethodna, s razlikom u obrubu i bez pokrate u osnovnom motivu. Donja polovina obruba sastoji se od pletera, a gornja sadrži natpis “ZAMJENIK MINISTRA”, čija je pozadina emajlirana crnom bojom. Oznaka pomoćnika ministra odgovara prethodnoj oznaci s razlikom u natpisu, koji u tom slučaju glasi “POMOĆNIK MINISTRA”. Opća oznaka MORH izrađena je nakon oznaka ministra te pomoćnika i zamjenika, tehnikom šupljeg i punog otiska na metalu, pozlaćena je i u obliku elipse. Sastoji se od središnjeg motiva koji je okružen pleterom.

U isto su vrijeme izrađene i oznake dužnosti u Glavnom stožeru. Oznaka djelatne osobe u GS-u sastoji se od osnovnog motiva čija gornja polovina sadrži pleterni ornament, a donja natpis “GLAVNI STOŽER”, čija je pozadina emajlirana crnom bojom. Središnji motiv sastoji se od znakovlja grana OSRH: u donjem dijelu sidra, u središnjem ukriženih mačeva i u gornjem stiliziranih krila. Oznaka načelnika GS-a izrađena je kao i prethodna, s razlikom u obrubu koji u cjelini sadrži pleterni ornament.

Marin SABOLOVIĆ