Podizanje razine sposobnosti zapovjedništva

Ovogodišnja obuka pričuvnika obuhvaćala je ključno osoblje postrojbi razvrstane pričuve, a održana je na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” od 8. do 14. studenog

Pričuvna komponenta Oružanih snaga RH ima namjenu i zadaću, zajedno s djelatnim sastavom, sudjelovati u obrani teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta i neovisnosti Republike Hrvatske, pridonositi međunarodnoj sigurnosti i dati potporu civilnim institucijama u zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa (potres, poplava), protupožarne zaštite, traganja i spašavanja i dr. Također, pričuvna komponenta Hrvatske vojske dio je novog koncepta domovinske sigurnosti čija je glavna zadaća uvezivanje i sinkroniziranje svih sastavnica sustava. Zakonom o obrani propisano je da se pričuvni sastav Oružanih snaga dijeli na ugovornu i mobilizacijsku pričuvu, a mobilizacijska pričuva na nerazvrstanu i razvrstanu pričuvu. Nerazvrstanu pričuvu čine obveznici uvedeni u vojnu evidenciju koji nisu odslužili vojni rok ili bili na dragovoljnom vojnom osposobljavanju, dok razvrstanu pričuvu čine vojni obveznici (vojnici, dočasnici i časnici) koji su odslužili vojni rok ili bili na dragovoljnom vojnom osposobljavanju ili u djelatnoj vojnoj službi te im je određena vojnostručna specijalnost, do 55 godina muškarac odnosno 50 godina žena, viši časnik do 60 godina života te general/admiral do 65 godina, do kada zakonski traje vojna obveza.

Obuka i osposobljavanje pričuvnika provodi se u cilju podizanja razine njihovih vještina za uspješnu provedbu zadaća, a težište u obuci odnosi se na pomoć civilnim institucijama u zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa, protupožarne zaštite, traganja i spašavanja i dr. Ovogodišnja obuka pričuvnika obuhvaćala je ključno osoblje postrojbi razvrstane pričuve, a održana je na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” od 8. do 14. studenog. Voditelj obuke bio je brigadir Željko Marinov, zapovjednik 2. pješačke pukovnije, a obuku su proveli obučavatelji Zapovjedništva za obuku i doktrinu “Fran Krsto Frankopan”, točnije Simulacijskog središta, Središta za borbenu obuku te djelatnih jezgri pričuvnih postrojbi. Obuka se provodi u cilju podizanja razine sposobnosti zapovjedništava i ključnog osoblja pričuvnih postrojbi za provedbu dodijeljene misije i zadaća te kako bi se osvježila prethodno stečena znanja i vještine pričuvnika. Cilj obuke također obuhvaća upoznavanje ključnog osoblja s mobilizacijskim poslovima, planovima i zadaćama provoditelja mobilizacije i pripremu za njezinu provedbu i samostalnu organizaciju poslijemobilizacijske obuke te upoznavanje sa sustavom upravljanja u kriznim situacijama.

Pet programskih područja

Obuku su pohađali pričuvnici manevarskih postrojbi (prva, druga, treća, četvrta, peta i šesta pješačka pukovnija) i postrojbi borbene potpore (2. topničko-raketna pukovnija, Topničko-raketna pukovnija, Pukovnija protuzračne obrane, Bojna veze, Inženjerijska bojna) te pričuvnici Logističke pukovnije Zapovjedništva za potporu. Obuka je podijeljena u pet programskih područja: mobilizacijski poslovi, temeljne vojne vještine (TVV), pripremno gađanje iz osobnog naoružanja na rednom broju 1, upravljanje u kriznim situacijama te proces donošenja vojne odluke (PDVO).

Voditelj obuke brigadir Željko Marinov objašnjava koncept radionice procesa donošenja vojnih odluka. “Organizirano je šest stožera kojima su pridodani ključni časnici i dočasnici iz postrojbi borbene potpore. Poštujući epidemiološke mjere rad je organiziran tako da svaka pukovnija radi zasebno u terenskim uvjetima (šatorima) gdje su radni prostori podijeljeni na principu funkcionalnih područja.” Brigadir Marinov ističe kako je pričuva specifična jer zahtijeva kompleksniji način provedbe i organizacije obuke, a ključna karika cijele obuke jesu obučavatelji. “Samu obuku i pričuvnici su ocijenili izvrsnom. Osvježena su znanja iz TVV-a, prvi put rukovali su jurišnom puškom VHS, što ih se posebno dojmilo. Pričuvnici su zadovoljni obukom i njezinom organizacijom. Organizacija života i rada počinje od samog jutra, jutarnja smotra i podizanje zastave nakon kojih slijede obučne aktivnosti, a služena je i misa te različite društvene aktivnosti koje potiču timski rad,” zaključuje brigadir Marinov.

Predavač u ime Ravnateljstva civilne zaštite na obuci bio je Alenko Hodak, voditelj Službe civilne zaštite Karlovac u Ravnateljstvu. Održao je predavanje o tri teme: Sustav civilne zaštite RH, Krizno upravljanje i Prikaz elementarne nepogode koja je zadesila područje Sisačko-moslavačke županije odnosno Petrinje. “Pričuvnicima je bitno da su upoznati s tematikom zato što je u sustav civilne zaštite i njihove operativne snage uključena i vojska kao jedan od sudionika civilne zaštite na razini RH,” rekao je Hodak.


natporučnik Ivan Sarić, pričuvnik 2. pješačke pukovnije iz Osijeka

Završio je vojni rok 2001. godine, a ovo mu je prvi put da kao pričuvnik pohađa obuku na vojnom poligonu. Zadnji je put rukovao naoružanjem prije dvadeset godina te je oduševljen lakoćom rukovanja jurišnom puškom VHS. “Ovakve obuke trebale bi se provoditi češće kako bi pričuvnici mogli steći iskustvo u svrhu što kvalitetnije pomoći civilnim institucijama. Čast mi je ponovno nositi odoru.”


bojnik Anto Rašić, pripadnik 4. pješačke pukovnije

U provedbi obuke sudjeluje kao obučavatelj pričuvnika 1. bojne 4. pješačke pukovnije. Kaže kako su pričuvnici iznimno zadovoljni pripremnim gađanjem jer su imali prilike rukovati jurišnom puškom VHS. “Težišna zadaća ove obuke proces je donošenja vojnih odluka. Među pričuvnicima ima pojedinaca kojima zbog proteka vremena treba potpora i osvježenje prethodno stečenih znanja i upravo se u tom segmentu ogleda uloga obučavatelja. Pričuvnici uz potporu obučavatelja sami donose odluke i izrađuju potrebne dokumente, a iznimno su motivirani i aktivno sudjeluju u procesu,” zaključio je bojnik Rašić ističući kako je iznimno zadovoljan pričuvnicima, njihovim pristupom i angažiranošću na obuci.


pričuvni bojnik Ivica Tafra, zamjenik zapovjednika 1. bojne 5. pješačke pukovnije

 

Već treći put pristupa obuci. Djelatna vojna služba trajala mu je od 1990. do 2004. godine. Iznimno je zadovoljan što i dalje može pridonositi obrani i ispunjavati sve obveze prema domovini. “Odlično se osjećam ponovno nositi odoru nakon toliko vremena te raditi s jurišnom puškom VHS, pogotovo jer je to naoružanje koje proizvodi hrvatska tvrtka. Zadovoljni smo što imamo prilike pristupiti obuci, pogotovo kad su dobri uvjeti i odličan zapovjedni kadar,” zaključuje pričuvni bojnik.


Tekst: Jelena Dedaković

Foto: Nikola Cindrić, Jelena Dedaković, Janja Marijanović