Postrojba dokazane odlučnosti i hrabrosti

RAZGOVOR satnik Tomislav Katalenić, zapovjednik Satnije ATVP-a Pukovnije Vojne policije

“Postrojba se uvijek razvija i dostiže nove sposobnosti sukladno pojavama novih oblika ugroze prema obrambenom sustavu OSRH i to nam je glavna vodilja za kreiranje naših sposobnosti u budućem djelovanju, naravno osiguravajući razinu spremnosti i obučenosti za već dostignute sposobnosti,“ naglašava satnik Tomislav Katalenić

Postrojba Satnije Antiterorističke Vojne policije nastala je tijekom Domovinskog rata u okviru 66. bojne VP-a, a ovaj mjesec obilježava tridesetu obljetnicu. Možete li se prisjetiti dana kad se postrojba osnivala i što biste posebno izdvojili iz razdoblja Domovinskog rata?

Postrojba je djelovala unutar sastavnica Vojne policije od samog početka Domovinskog rata, odnosno od početka agresije na RH, kao Taktička borbena grupa koja je bila izravno uključena u borbena djelovanja, na više ratišta u tada djelomično okupiranoj Republici Hrvatskoj. Nakon obuke za stjecanje specijalističkih znanja i vještina, za dužnost antiterorista, postrojba je ime dobila 1. ožujka 1993. godine na Vidovoj gori, na otoku Braču i od tada do danas nosi ime Antiteroristička Vojna policija. Tada, u jeku rata, kad su već bile formirane bojne Vojne policije (72. bVP Knin, 73. bVP Split, 67. i 66. bVP Zagreb, 68. bVP  Osijek, 71. bVP Rijeka, 69. bVP Bjelovar i 70. bVP Karlovac), pripadnici antiterorističkih postojbi VP-a dobivaju svoje službene rasporede u AT vodove Vojne policije pri spomenutim bojnama, osim 66. bVP Zagreb (koja je imala zonu djelovanja na cijelom teritoriju RH) gdje je bila ustrojena Satnija Antiterorističkog VP-a. Tijekom svojeg ratnog puta, postrojbe ATVP-a sudjelovale su u izravnim borbenim djelovanjima samostalno (u pripremi bojnog polja za nadolazeću operaciju) ili kao pridodana snaga većoj manevarskoj postrojbi, odnosno sastavnici jednoj od tadašnjih brigada OSRH. Postrojbu su krasili odlučnost i hrabrost u provedbi dodijeljenih zadaća, a svaki njezin pripadnik na osnovi je dragovoljnosti prošao strogi režim obuke, kao i zahtjevna borbena djelovanja gdje god da je postrojba bila upućena na zadaću.

Biti među najboljima nije jednostavno niti lako jer ovu postrojbu čine vrhunski profesionalci obučeni za mnoge vrste djelovanja. Koje su glavne zadaće postrojbe?

Postrojba i danas počiva na njezinim povijesnim načelima, dragovoljnost i timski duh. Svaki naš pripadnik obučen je za širok spektar djelovanja na kopnu, moru i zraku, što iziskuje dugotrajan i skup proces obučavanja svakog pojedinca i tima. Nakon završene selekcije novih kandidata, slijedi obuka za dužnost (antiterorist) i nakon valorizacije svih rezultata, oni moraju dokazivati pripadnost timu, odnosno postrojbi, nikako i nikad ne stavljajući svoje interese ispred interesa postrojbe i generiranjem navedenog dobivamo vrhunski selektirane i obučene profesionalce. Danas, u mirnodopskim uvjetima ustroja i djelovanja Pukovnije Vojne policije, gdje se kao njezina “vatrena“ snaga nalazi i Satnija ATVP-a, čija misija podupire zadaće važne za misiju Pukovnije VP-a u onom dijelu u kojem je jedina u OSRH obučena i ovlaštena, a neke od tih zadaća potpora su Kriminalističkom VP-u, visokorizična uhićenja, osiguranje štićenih osoba, postupanje taktičkim i snajperskim timovima i još niz drugih vojnopolicijskih poslova i zadaća.

Prepoznatljivosti postrojbe najviše pridonose njezini pripadnici, a nove ugroze zahtijevaju potrebu za stalnim obučavanjem i usavršavanjem.  S obzirom na to da se radi o jednoj od elitnih postrojbi Hrvatske vojske, koliki je interes za pripadnost takvoj postrojbi i što sve potencijalni kandidat mora zadovoljiti?

Pripadnici postrojbe gotovo nikad nisu u komfornoj radnoj zoni. Uz velik spektar obuke osvježenja po specijalističkim vojnim vještinama i specifičnih obuka za dostizanje novih sposobnosti, koje variraju s obzirom na praćenje trendova mogućih ugroza prema RH, svi moraju redovito održavati najviši stupanj tjelesne spremnosti jer bez te baze svaka zadaća visokog intenziteta može dovesti u pitanje njezinu provedbu. Postoji također interes novih, potencijalnih kandidata za ulazak u ATVP. Svatko od kandidata prvo mora ispunjavati uvjete propisane za Postrojbe s posebnim uvjetima popune (PPUP) te specifična testiranja za radno mjesto u Satniji ATVP-a (akrofobija, plivanje, preron duljine itd.), nakon čega slijedi faza selekcije primjenom situacijsko psihologijskih testova i situacijsko sportskih treninga. Nakon prolaska te faze slijedi obuka za antiterorista. Pripadnici koji nisu u sastavu Pukovnije Vojne policije trebaju proći Tečaj za ovlaštene službene osobe VP-a.

Vojna policija u NATO-ov projekt Multinacionalne bojne vojne policije (MNMPBAT) uključila se svojom specijalnom postrojbom koja je u tom projektu sudjelovala na nekoliko međunarodnih vojnih vježbi. Koliko je iskustvo rada u međunarodnom okruženju povećalo postojeća znanja i sposobnosti?

U projekat MNMPBAT uključeni smo od samog početka i aktivno sudjelujemo već niz godina s jednom manevarskom postrojbom veličine voda. S obzirom na međunarodno okruženje velik je benefit rad na engleskom koji je službeni NATO-ov jezik te prolazak kroz neke revidirane NATO-ove procedure VP-a.

S obzirom na to da je osim ove aktivnosti postrojba sudjelovala i u brojnim drugim međunarodnim aktivnostima, imate li povratne informacije od pripadnika partnerskih zemalja o doprinosu ove postrojbe međunarodnom miru i stabilnosti?

Naši pripadnici sudjelovali su u operacijama potpore miru još od upućivanja 1. voda VP-a za borbenu potporu mirovnim operacijama (2003.) u Afganistanu, a do danas i u brojnim drugim misijama poput onih u Iraku, Poljskoj, Litvi ili Mađarskoj. U povratnim informacijama međunarodnih zapovjedništava stoje velike pohvale angažmanu u provedbi međunarodnih misija u kojima su ponekad obnašali dužnosti provost marshala (u njegovoj odsutnosti), a golem napor pokazan je i u mentoriranju stranih vojski u obavljanja VP poslova i zadaća.

Kakvi su planovi za budućnost, odnosno u kojem pravcu smatrate da bi postrojba kojom zapovijedate trebala ići?

Postrojba se uvijek razvija i dostiže nove sposobnosti sukladno pojavama novih oblika ugroze prema obrambenom sustavu OSRH i to nam je glavna vodilja za kreiranje naših sposobnosti u budućem djelovanju, naravno osiguravajući razinu spremnosti i obučenosti za već dostignute sposobnosti. Početak razvoja neke nove sposobnosti zahtijeva prvo analizu u Zapovjedništvu PVP-a, kako bi se ispitala njezina opravdanost, te se nakon toga planira obuka i nabavljaju materijalna sredstva za dostizanje pojedine sposobnosti.


 

  1. obljetnica Antiterorističke Vojne policije

Antiteroristička Vojna policija ustrojena je 1. ožujka 1993. osnivanjem vodova ATVP-a u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci u sastavu postrojbi Vojne policije. Kako je stvorena u jeku Domovinskog rata aktivno je sudjelovala u provedbi svih značajnijih vojnih operacija Hrvatske vojske: Bljesak, Ljeto 95, Oluja, Maestral i Južni potez. Postrojbe ATVP-a činili su najspremniji i najobučeniji pripadnici Hrvatske vojske koji su se i ranije dokazali u borbenim djelovanjima. Svoje su sposobnosti, motivaciju i iskustvo potvrdili i na obuci koja je trajala devet mjeseci i bila iznimno zahtjevna i kompleksna, što je bio i ostao standard antiterorista. Visoka spremnost i obučenost pripadnika ATVP-a bili su imperativ jer se dobro znalo koja je namjena ovakve postrojbe i koje će zadaće provoditi na ratištu. Poginuli pripadnici ATVP-a u borbenim djelovanjima Domovinskog rata trajni su podsjetnik na tu činjenicu.

Danas, 30 godina poslije, Satnija ATVP-a sastavni je dio Pukovnije Vojne policije OSRH i baštini tradiciju koja počiva na načelima stalne spremnosti i visoke razine obučenosti. Njezina misija, uloga i zadaće ostale su nepromijenjene. Satnija je taktička postrojba za obavljanje složenijih vojnopolicijskih poslova u OSRH. Namijenjena je za obavljanje poslova i postupanja Vojne policije koja zahtijevaju posebna znanja i vještine ovlaštenih službenih osoba VP-a. Obavlja posebne poslove osiguranja i zaštite štićenih osoba taktičkim timovima, protusnajperskim timovima i antidron timovima; potragu  i visokorizična uhićenja i privođenja počinitelja kaznenih djela; rješava krizne i talačke situacije; daje potporu kriminalističkim istraživanjima; u borbenim djelovanjima odgovorna je za borbu protiv terorističkih i diverzantskih skupina u pozadinskom području vojnih operacija. Obuka antiterorista uključuje naprednu obuku vatrenim oružjem; borbu u urbanim sredinama, ronjenje,  policijsku snajpersku obuku, padobranstvo, planinsko i zimsko ratovanje, rješavanje talačkih situacija, skijanje, provedbu očevida pod vodom i nepristupačnim mjestima, traganje za nestalim osobama, obuku i suradnju sa srodnim postrojbama Vojne policije savezničkih zemalja. 

Najbolji smo kad je najteže!

Iznimno sam ponosan na pripadnike Satnije ATVP-a i zahvalan sam kao zapovjednik Pukovnije Vojne policije što u sastavu imamo takvu moćnu postrojbu. Posebno sam zahvalan i na vremenu koje sam proveo kao pripadnik Antiterorističke Vojne policije i njezin zapovjednik jer je to za mene bila čast i privilegija. Svim pripadnicima Satnije ATVP-a, bivšim i sadašnjim, čestitam 30. obljetnicu ustrojavanja i djelovanja sa željom da i dalje ostanu ono što su uvijek i bili, najbolji kad je najteže!

brigadir  Tomislav Kasumović, zapovjednik Pukovnije Vojne policije