Potvrđena spremnost Hrvatske vojske za provedbu temeljne misije – obrane RH

Kao glavna postignuća združene, intergranske vježbe Velebit 18 – Združena snaga načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga general zbora Mirko Šundov prezentirajući rezultate preliminarne raščlambe naveo je integraciju i uvođenje novih sposobnosti i sredstava, sinkronizaciju i koordinaciju odnosno usklađenost djelovanja, posebno paljbe i pokreta, precizna gađanja različitih sustava, razvoj i djelovanja sustava komunikacijsko-informacijske potpore, naglasivši i pozitivna iskustva angažiranja pričuve te dragocjena iskustva iz područja kibernetičke obrane, kao i integraciju i djelovanje u području specijalnih operacija…

”Vježbu smo planirali, pripremili, organizirali i proveli sigurno, odgovorno, združeno i vojnički,” istaknuo je načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga general zbora Mirko Šundov prezentirajući rezultate preliminarne raščlambe vojne vježbe Velebit 18 – Združena snaga, koja se od 13. do 15. listopada provodila na vojnim poligonima i vježbalištima diljem Republike Hrvatske, napomenuvši kako u vježbi, u kojoj su sudjelovale sve sastavnice Hrvatske vojske u svima četirima dimenzijama ratovanja – kopno, more, zrak i prvi put i u kibernetičkom (cyber) području, nije bilo izvanrednih događaja, a svi su sudionici svoje zadaće realizirali vrlo odgovorno i u skladu s vojničkim kodeksom. Čestitao je svim sudionicima vježbe, pripadnicima OSRH i djelatnicima MORH-a, na uspješno provedenoj vježbi. ”Ova  je vježba bila usredotočena na uvježbavanje misije i zadaća obrane Republike Hrvatske i saveznika, a njezinom provedbom postigli smo zadane ciljeve,” zaključio je general Šundov te pojasnio kako je vježba Velebit 18 – Združena snaga skup više različitih granskih vježbi, prvi put usklađeno s političke razine do strategijske, operativne i taktičke.

General Šundov je kao glavna postignuća združene, intergranske vježbe naveo integraciju i uvođenje novih sposobnosti i sredstava, sinkronizaciju i koordinaciju odnosno usklađenost djelovanja, posebno paljbe i pokreta, precizna gađanja različitih sustava, razvoj i djelovanja sustava komunikacijsko-informacijske potpore, naglasivši i pozitivna iskustva angažiranja pričuve te dragocjena iskustva iz područja kibernetičke obrane, kao i integraciju i djelovanje u području specijalnih operacija.

Načelnik Glavnog stožera OSRH posebno je istaknuo motivaciju ljudi ”kao našeg najvrednijeg potencijala na svim razinama, posebno mladih časnika i dočasnika“ te je ujedno pohvalio čelnike vježbe s njihovim timovima, izrazivši pritom ponos što je na čelu takve Hrvatske vojske.

”Želim zahvaliti i našoj javnosti na potpori jer kako Hrvatska vojska pomaže i pomagat će svojem narodu i građanima u potrebi, jednako tako mora biti spremna obraniti ovu najljepšu zemlju na svijetu, našu Hrvatsku,” poručio je general Šundov, najavivši kako će se detaljna analiza i raščlamba provoditi tijekom cijele godine, nakon čega slijedi i priprema za vježbu Velebit 21, koja bi se trebala održati za tri godine.

Zamjenik zapovjednika vježbe i načelnik Operativne uprave Glavnog stožera OSRH brigadni general Senad Fejzić podsjetio je kako su u vježbi sudjelovale sve sastavnice Oružanih snaga RH, uključujući i pričuvni sastav. Istaknuo je kako je ova vježba zbroj više vježbi Oružanih snaga koje su se prije provodile samostalno na godišnjoj razini, primjerice Udar, Štit, Kuna i druge.

”Vojna vježba Velebit 18 – Združena snaga provedena je na 11 vojnih vježbališta i poligona u neprekidnom trajanju od 72 sata, a u vježbi je sudjelovalo 5677 pripadnika s ukupno 180 ključnih oružanih sustava iz strukture svih grana OSRH. Također, planom izmještanja i povratka snaga u matične postrojbe kroz 321 izmještaj obuhvaćeno je ukupno 525 različite borbene i neborbene tehnike i 3513 osoba,” rekao je, među ostalim, general Fejzić.

Posebno je istaknuo kako su na vježbi potvrđene sposobnosti integracije i združenog djelovanja, cyber obrane i specijalnih operacija, uspostave i funkcioniranja operativnih i taktičkih zapovjednih mjesta, kao i puna operativna sposobnost na novim sredstvima i opremi, te sposobnost združene vatre, manevra i zaštite snaga u različitim vremenskim i zemljišnim uvjetima, kao i prikupljanje obavještajnih podataka u realnom vremenu. Također, potvrđene su i sposobnosti pričuvnog sastava i novoustrojene Satnije desantnog mornaričkog pješaštva HRM-a te sposobnost logističke potpore.

Od područja u kojima su moguća poboljšanja, general Fejzić izdvojio je organizacijsku strukturu, doktrinarne priručnike i stožerne procedure koje zahtijevaju određene prilagodbe, reviziju i standardizaciju. Posebno je istaknuo kako ovako velika vježba ima određeni rizik koji uvjetuju tri elementa – broj ljudi, broj tehnike te bojna djelovanja i prijevoz, ali da je tijekom provedbe vježbe zabilježeno samo pet lakših tjelesnih ozljeda. 

Vezano uz troškove vježbe, general Fejzić istaknuo je kako svaka vježba iziskuje određene troškove te da su planski troškovi vježbe Velebit 18 iznosili ukupno 8.075.000,00 kuna, što je oko polovine iznosa od ukupnih sredstava koje je MORH planirao za vojne vježbe u 2018. godini. Najveći dio tih planiranih troškova odnosi se na terenski dodatak pripadnika HV-a i iznosi 5.000.000 kuna, a planirani utrošak energenata iznosi 2.800.000 kuna. Ostali dio planiranih troškova od 230.000 kuna odnosi se na korištenje digitalnih vodiča, zakup određenih frekvencija te najmanji iznos od 45.000 kuna za promidžbu.

Zapovjednik vježbe i direktor Glavnog stožera viceadmiral Robert Hranj zaključio je kako zbog provedbe vježbe Velebit 18 Oružane snage RH i Ministarstvo obrane nisu imali nikakve neplanirane troškove niti su zatražili ikakva dodatna sredstva. 

Istaknuo je neke od posebnosti vježbe, od združenog djelovanja i istodobnog vođenja više operacija u različitim operacijskim okružjima (kopno, more, zrak i cyber), preko neprekidnosti djelovanja i samoodrživosti do zajedničkog i sinkroniziranog djelovanja topništva, helikoptera, oklopništva i pješačkog naoružanja. Posebno je istaknuo uspostavu i rad operativnih i taktičkih zapovjednih mjesta te provjeru funkcionalnih servisa po dubini, kao postojanje  jedinstvene operativne slike.

”Kao zapovjednik vježbe uživao sam u jedinstvenoj operativnoj slici koju smo imali tijekom cijele provedbe,” istaknuo je viceadmiral Hranj, zaključivši kako su ostvareni svi ciljevi vježbe. Posebno impresivnim naveo je vrlo precizna i kvalitetna bojna gađanja na kopnu i moru te u zraku, kao i uspješnu primjenu kibernetičke obrane. Rekao je kako su u potpunosti ostvareni postavljeni ciljevi vježbe i postignuti izvrsni rezultati, osigurana je neprekidnost sustava zapovijedanja i nadzora uz visoku razinu usklađenosti planiranih aktivnosti, pokazana je visoka razina osposobljenosti za pojedinačne dužnosti te uvježbanost postrojbi i zapovjedništava svih razina. Posebno je istaknuo visoku motivaciju i moral svih sudionika vježbe te dosljedeno poštivanje mjera sigurnosti i zaštite. ”Ovom vježbom provjerena je i potvrđena spremnost Hrvatske vojske za provedbu svoje temeljne misije, a to je obrana Republike Hrvatske,” zaključio je viceadmiral Hranj.

OJI, snimio Mladen Čobanović