Preživljavanje, izbjegavanje, otpor, izvlačenje

Američka vojska, a potom i NATO, već desetljećima razvijaju posebni program S.E.R.E., što je kratica za Survival, Evasion, Resistance, Extraction, tj. preživljavanje, izbjegavanje, otpor i izvlačenje. Zahvaljujući suradnji s Amerikancima, uskoro će Oružane snage RH biti sposobne same provoditi obuku vojnika po sličnom programu i to na najvećoj i najzahtjevnijoj C razini koja uključuje i 72-satnu obuku na terenu. Velik je korak postignut od 30. lipnja do 2. srpnja u vojarni “Vitez Damir Martić” na svojevrsnom stručnom skupu u organizaciji SMVO-a…

Vojnik, ili više njih, neplanirano i nesrećom izgubljeni ili ostavljeni iza protivničkih crta, česta su i uzbudljiva tema knjiga i filmova, temeljena ponajprije na događajima iz stvarnih ratnih sukoba. Moderne zapadne vojne doktrine sve više posvećuju iznimnu pozornost sličnim scenarijima, i to iz tri najbitnija razloga. Prvi je, svakako, spašavanje vlastitog čovjeka od pogibelji koju mu može donijeti padanje u ruke protivnika, glad, žeđ, težak teren, ozljede ili iscrpljenost. Drugi je spriječiti protivnika u izvlačenju informacija i njihovu korištenju u propagandne svrhe. Treći naizgled nije konkretan, ali je vrlo bitan: spašavanje ili povratak u zonu koju nadziru prijateljske snage uvelike utječe na moral postrojbi, mišljenje javnosti te, moguće, i na strateške čimbenike operacije.

Svjesna svih tih činjenica, ali i na temelju dugogodišnjeg iskustva, američka vojska desetljećima razvija poseban program S.E.R.E., što je kratica za Survival, Evasion, Resistance, Extraction, tj. preživljavanje, izbjegavanje, otpor i izvlačenje. U te četiri riječi jasno je sažeto što je posrijedi, a program je prihvatio i NATO u sklopu programa izvlačenja osoblja (Personnel Recovery) te ga uvelike razvija i uključuje u planiranje svih sadašnjih i mogućih budućih operacija. Naravno, ne može se reći kako Oružane snage RH nemaju iskustva u tom području, počevši još od Domovinskog rata, ali pristupanjem NATO savezu ta je vrsta obuke postala obveza zbog čega se i usvaja prema propisanim standardima. Zadnjih su godina na tome radile te se intenzivno i vrlo uspješno obučavale specijalne i izvidničke postrojbe OSRH za koje se može reći da im je S.E.R.E. sastavni dio obuke i djelovanja. Sjetimo se samo commando obuke koju provodi Zapovjedništvo specijalnih snaga. NATO, međutim, za međunarodne misije i postrojbe pod svojim zapovjedništvom traži usvajanje propisanih standarda te u skladu s njima obuku svih vojnika koji sudjeluju. Velik je korak za cijele Oružane snage RH postignut od 30. lipnja do 2. srpnja u vojarni “Vitez Damir Martić” na svojevrsnom stručnom skupu čiji je cilj bila Izrada Plana provedbe S.E.R.E. obuke razine C, a prema već izrađenom Programu S.E.R.E. obuke, za dio pripadnika OSRH koji su prema kriterijima prepoznati kao osobe visokog rizika od izolacije zbog prirode posla i dužnosti koje obavljaju.

Skup je bio međunarodni i intergranski, na njemu su sudjelovali pripadnici Središta za međunarodne vojne operacije (SMVO) Hrvatske kopnene vojske (HKoV) kao nositelji projekta i obuke, 91. zrakoplovne baze (zb), Zapovjedništva specijalnih snaga (ZSS), Središnjice za obavještajno djelovanje te Ratnog zrakoplovstva SAD-a za Europu (USAFE). Najdulji staž u međunarodnoj suradnji vezanoj uz izvlačenje osoblja imaju upravo pripadnici HRZ-a. Naime, kako nam je objasnio bojnik Ivan Đelagić iz Eskadrile višenamjenskih helikoptera 91. zb, obuka za taj dio programa započela je prije dvije godine suradnjom USAFE-a i EVH-a. Tijekom prvog susreta, odnosno aktivnosti, pripadnici USAFE-a upoznali su se s pripadnicima hrvatske eskadrile i održali im osnovni tečaj S.E.R.E. razine A. Kako su već tad pripadnici HRZ-a i PZO-a sudjelovali u dvjema operacijama potpore miru (ISAF i KFOR), stečeno znanje bilo je više nego vrijedno. 

Štoviše, tijekom obuke za upućivanje u misije pod vodstvom NATO-a, a i obveze implementacije i usvajanja propisanih NATO-ovih standarda, brzo se uvidjela potreba za proširenjem te vrste obuke na sve pripadnike HRZ-a i PZO-a koji se upućuju u misiju ili su za njih deklarirani kao snage. Nakon aktivnosti uslijedila je izrada Programa obuke tijekom koje se uvidjela potreba za proširenjem te vrste obuke na ostale pripadnike OSRH. Kako je HRZ i PZO to pitanje podignuo na višu razinu te u planiranje uključio i Upravu za operativne poslove i obuku GS OSRH, u svibnju 2014. sazvan je koordinacijski sastanak na kojem je zaključeno kako Oružane snage RH itekako posjeduju sva potrebna znanja i vještine za samostalnu organizaciju i provedbu kompletne zahtijevane S.E.R.E. obuke. Na tom je sastanku donesena odluka da je SMVO najbolji odabir za nositelja organizacije, planiranja i provedbe obuke, a kao instruktore, odnosno provoditelje dijelova obuke će, osim svojih snaga, kao ispomoć koristiti i pripadnike ZSS-a te HRZ-a i PZO-a prema njihovim stručnim specijalnostima. Time je započeo proces uspješne suradnje među postrojbama OSRH.

SMVO se vrlo uspješno prihvatio vodeće uloge u izradi zahtjevnog Programa obuke. Prošle je godine započela izrada Programa koji bi zadovoljio sve trenutačne i buduće potrebe OSRH. Nadalje, zbog potrebe za obukom za operacije potpore miru, SMVO je već započeo obuku razine A koja se temelji na teorijskim predavanjima o S.E.R.E.-u. Dosad je SMVO održao više od deset tečajeva razine A raznim postrojbama i kontingentima OSRH. No, kad Program bude konačno završen i odobren, bit će omogućena provedba i složenije B razine (koja uz teorijsku ima i praktičnu obuku) te najveće i najzahtjevnije C razine koja uključuje i 72-satnu obuku na terenu. Bit će to dvostruka obuka koja se ne odnosi samo na one koji bi se trebali izvući iz neprijateljskog ili neprikladnog područja, nego i na one koji ih trebaju tražiti, identificirati, s njima komunicirati i izvlačiti ih. Mnoštvo je tu procedura, znanja, tehnologije i mogućih scenarija, nije to samo preživljavanje u divljini iza neprijateljskih crta, ne podrazumijeva samo pilote ili izvlačenje helikopterom… Vojniku segmenti S.E.R.E.-a mogu zatrebati i na vježbi, obuci, tijekom asimetričnih sukoba u urbanim područjima… Upravo moderni sukobi brišu jasnu razliku između bojišnica i crta pa je S.E.R.E. potrebniji sve širem broju osoblja, a ne samo pilotima ili specijalnim postrojbama.

 Prošle je godine nastavljena suradnja s USAFE-om gdje su njegovi specijalisti za S.E.R.E. sudjelovali u izradi konačne inačice Programa te su nastavljene i spomenute nedavne radne aktivnosti s ciljem izrade Plana provedbe S.E.R.E. obuke razine C. Ona će se u rujnu ove godine provesti kao pilot projekt, pod mentorstvom i u savjetničkoj ulozi instruktora USAFE-a. Bit će to vrlo atraktivna intergranska obuka koja će se ujedno iskoristiti i za provedbu više obučnih događaja različitih postrojbi.

Tijekom suradnje pripadnici USAFE-a nesebično su prenosili svoja znanja, savjete i iskustva vezane uz organizaciju i provedbu te vrste obuke. Vrijedi spomenuti nadnarednika Brandona Fountaina (S.E.R.E. specijalist) koji je sudjelovao u projektu od samog početka, a nazočit će i planiranom obučnom događaju u rujnu. “Zadovoljstvo je raditi s pripadnicima OSRH iz različitih grana i različitih činova, vrlo sam optimističan i uzbuđen zbog buduće vježbe,” rekao nam je nadnarednik Fountain nakon sastanka u Rakitju.

“Projekt ne samo da je uspješna priča između pripadnika USAFE-a i OSRH koja se privodi kraju, nego je i pokazatelj velike suradnje postrojbi unutar OSRH. Spojile su se vještine i znanja svih pripadnika kako bi se ostvario zajednički cilj te započela suradnja u potrebnoj obuci za sve pripadnike OSRH,” zaključio je bojnik Đelagić. Nakon uspješnog završetka pilot projekta, o čemu ne treba dvojiti, OSRH će samostalno moći obučavati ljude prema propisanim NATO-ovim kriterijima. Naravno, treba pričekati rujan i C razinu obuke koja će sigurno biti iznimno zahtjevna i atraktivna te na korist svih pripadnika OSRH. 


 Pukovnik Ivica Plejić, Zapovjednik Središta za međunarodne vojne operacije

Ovo je još jedan u nizu izazova za djelatnike SMVO-a kojima je provedba S.E.R.E. obuke na opisanoj razini novina koju će, uvjeren sam, apsolvirati na najbolji mogući način, posebice u svjetlu činjenice da u pripremi i provedbi imamo znatnu potporu i pomoć ostalih ustrojstvenih cjelina HKoV-a i OSRH te veliko iskustvo u organizaciji i provedbi srodnih aktivnosti i zadaća. Provedba pilot projekta bit će najzahtjevnija za polaznike s obzirom na to da predmnijeva znatne psihofizičke napore. Moram istaknuti da je upravo iz iskustva provedbe tečajeva koji su core primus Središta vidljiv velik napor koji polaznici pokazuju i ulažu kako bi stekli što više znanja te nemam razloga sumnjati u to da će i predmetni tečaj biti prije svega izazov koji će željeti svladati. Koncepcijski je riječ o tečaju koji je usuglašen sa svim relevantnim programima i dokumentima koji pobliže označuju područje S.E.R.E.-a, a prije svega STANAG-om 7196 koji je i bio bazični dokument za cjelokupan program obuke i ocjenjivanja koji je trenutačno u fazi odobrenja nadređenog zapovjedništva. Na kraju, moram istaknuti i pomoć američke strane, specijalista za područje S.E.R.E.-a iz Zapovjedništva američkih zračnih snaga za Europu u Ramsteinu, Njemačka, koji su nam zapravo bili i recenzenti dosad poduzetih aktivnosti i napisane obučne dokumentacije, koju su ocijenili iznimno pozitivno te izrazili želju za ponovnim dolaskom u vrijeme pilot tečaja u rujnu ove godine. 


 Domagoj VLAHOVIĆ, Foto: arhiva HVGI-ja