Prijetnje nacionalnoj sigurnosti složene i raznolike

Knjiga Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske u 21. stoljeću djelo je sedmorice autora, redom znanstvenika i stručnjaka koji su obnašali ili još uvijek obnašaju dužnosti u sustavu nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske, a usto imaju i značajno međunarodno iskustvo

“Živimo u vremenu u kojem su prijetnje nacionalnoj sigurnosti složene i jednako raznolike kao i unutardržavni ratovi, razarajuće tehnologije, klimatske promjene, gospodarske fluktuacije i masovne migracije,” stoji u predgovoru nove knjige koja analizira izazove u obrani države, sigurnosti domovine, gospodarskom razvoju i spremnosti na katastrofe te pritom predlaže održiva rješenja.

Knjiga Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske u 21. stoljeću djelo je sedmorice autora, redom znanstvenika i stručnjaka koji su obnašali ili još uvijek obnašaju dužnosti u sustavu nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske, a usto imaju i značajno međunarodno iskustvo.

Projekt zamišljen kao serijal

Knjiga je krajem prošle godine izišla u izdanju Naklade Jesenski i Turk te Instituta za sigurnosne politike, uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 “Ideja je proizišla iz činjenice da u Hrvatskoj nedostaje literature s područja nacionalne sigurnosti i po tom pitanju kaskamo na globalnoj pa čak i na regionalnoj razini,” kaže jedan od autora i urednik knjige dr. sc. Robert Mikac, docent na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i predavač na Vojnim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

“U knjizi smo krenuli od Strategije nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske donesene 2017. godine te smo odabrali stručnjake za analizu pojedinih područja iz strategije, a u svakom poglavlju autori daju preporuke i nude određena rješenja,” objašnjava Mikac, ujedno idejni začetnik projekta za koji kaže da je zamišljen kao serijal. Trenutačno radi na okupljanju novih autora koji bi obradili neke druge teme iz područja nacionalne sigurnosti, koje su u ovoj knjizi tek spomenute, a zaslužuju zasebnu analizu.

Na pitanje koje ugroze nacionalnoj sigurnosti knjiga detektira, Mikac objašnjava kako je vjerojatnost konvencionalne ugroze vrlo mala, kako stoji i u Nacionalnoj strategiji, a s čim se slažu i autori knjige.

Ugroze i izazovi

“Ono što predstavlja izazov svakako je pitanje migracija, ne samo pritiska na naše granice, nego i pitanje demografije poput odlaska naših ljudi iz Hrvatske. Tu su također tzv. CBRN ugroze (kemijska, biološka, radiološka i nuklearna prijetnja) koje povlače pitanje kolika je naša sposobnost nošenja s takvim problemima. Ističu se tu i razni oblici hibridnih ugroza, čija definicija sama po sebi predstavlja veliki izazov. Zatim, treba spomenuti i važno pitanje percepcije osobne sigurnosti građana,” nabraja Mikac i dodaje da ono što se provlači kroz sva poglavlja jest potreba za većom suradnjom državnog, privatnog i akademskog sektora jer ona još uvijek nije na razini na kojoj bi trebala biti.

Jedan od autora i urednik knjige dr. sc. Robert Mikac

Pritom napominje da se i puno starije države s puno više raspoloživih resursa bore s izazovom poboljšanja koordinacije i suradnje među različitim akterima koji imaju različite interese i potrebe.

“Duboko vjerujem da će ova knjiga naći svoje mjesto među stručnom i zainteresiranom javnošću. Ona će postati dio obvezne literature na Vojnim studijima, gdje osobno predajem, kao i na Fakultetu političkih znanosti, a s obzirom da neki od koautora predaju na Policijskoj akademiji, knjiga će i tamo naći svoje mjesto. Važno je istaknuti da se objava knjige poklopila i s osnivanjem Studija domovinske sigurnosti pa može predstavljati svojevrsnu polazišnu točku i na tom studiju,” zaključuje urednik.

Promocija knjige planirana je za 27. veljače u 13 sati u Novinarskom domu u Zagrebu.


Pregled tema i autora

Strategija nacionalne sigurnost RH iz 2017., kao i Zakon o sustavu domovinske sigurnosti, uvode novi koncept u nacionalni okvir – sustav domovinske sigurnosti, o čemu u knjizi govori umirovljeni brigadni general mr. sc. Ivan Pokaz.

Dr. sc. Filip Dragović, predsjednik Instituta za sigurnosne politike, analizirao je vrlo aktualnu temu upravljanja granicama RH.

Posebni savjetnik ministra obrane umirovljeni general-pukovnik Dragutin Repinc obradio je područje snažne i aktivne obrane te iznio neke od preporuka za budući smjer razvoja tog sektora.

Dr. sc. Mišo Mudrić, docent na Pravnom fakultetu u Zagrebu, analizirao je trenutačno stanje energetske sigurnosti, uz preporuke u kojem bismo smjeru trebali krenuti kako bismo postali što više energetski samodostatni.

Dr. sc. Robert Mikac, docent na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, u knjizi analizira sustav civilne zaštite; aktere, procese i mjere u tom sustavu te kako može postati učinkovitiji.

Krešimir Mamić, načelnik Sektora za borbu protiv terorizma MUP-a, u svojem se poglavlju bavi nacionalnim politikama usmjerenim na prevenciju i suzbijanje terorizma – kako smo umreženi s međunarodnim partnerima, koji su procesi i aktivnosti tu prisutni te također daje preporuke za budućnost.

Mihael Šprajc, međunarodni ekspert u UNDP-ovu Projektu za borbu protiv ilegalne trgovine oružjem (CIAT) u BiH, u poglavlju pod naslovom Suzbijanje širenja ilegalnog naoružanja bavi se problematikom oružja, koja je s obzirom na ratna događanja na ovom području i činjenicu da velik broj građana u regiji legalno ili ilegalno posjeduje oružje također velik sigurnosni izazov.

Tekst: Petra Kostanjšak

Foto: Tomislav Brandt