Pripadniku 7. HRVCON-a naredniku Leonardu Džiniću dodijeljen COIN RSM

Savjetnički tim 7. HRVCON-a ANA RMTC-a u misiji Odlučna potpora, na čelu s voditeljem pukovnikom Mariom Ragužom, sastavljen je od šest pripadnika koji imaju višekratno iskustvo iz različitih misija u Afganistanu. Zadaća tima je obučavanje, savjetovanje i pomoć afganistanskim partnerima u ANA-inu Regional Military Training Centeru (ANA RMTC), koji se primarno bavi temeljnom obukom pripadnika afganistanske vojske. Pripadnici Savjetničkog tima prepoznali su nekoliko područja djelovanja u misiji u kojima je moguće poboljšati organizaciju života i rada ANA RMTC-a te obuku pripadnika afganistanske vojske. Jedno jer od tih područja svjesnost i suprotstavljanje / borba protiv improviziranih eksplozivnih naprava (Counter-Improvised Explosive Device), čija je uporaba u Afganistanu vrlo raširena te prouzročuje brojna stradavanja vojnika i civila. Zbog promjena u taktici, tehnikama i postupcima primjene različitih improviziranih eksplozivnih naprava, nedovoljne osviještenosti, kao i zbog činjenice da su izvori informacija o C-IED-u raspršeni, Savjetnički tim 7. HRVCON-a ANA RMTC-a odlučio je to promijeniti. Narednik Leonardo Džinić, koji u sastavu Savjetničkog tima obnaša dužnost savjetnika za C-IED, tijekom listopada 2017.  izradio je i distribuirao priručnik džepnog formata (C-IED Smart Book) na engleskom i jeziku dari. Priručnik je primarno namijenjen instruktorima / obučavateljima temeljne vojne obuke u ANA RMTC-u, ali može se koristiti i u postrojbama ANA-e kao priručnik za dočasnike i časnike. Zapovjednik 209. korpusa afganistanske vojske ocijenio je priručnik vrlo korisnim te će ga podijeliti časnicima i dočasnicima unutar 209. korpusa ANA-e. Posvećenost zadaćama i entuzijazam Savjetničkog tima 7. HRVCON-a ANA RMTC-a prepoznao je njemački brigadir Christoph Boecker (Senior Advisor ANA-ina Hybrid Advisory Teama, koji je nadređen hrvatskom Savjetničkom timu). Brigadir Boecker prihvatio je prijedlog voditelja tima pukovnika Raguža da se narednik Džinić nagradi, te ga je predložio za dodjelu COIN-a RESOLUTE SUPPORT MISSION, koji mu je 20. siječnja uručio britanski general-pukovnik Richard Cripwell, zamjenik zapovjednika misije Odlučna potpora.

Mario Raguž, Damir Šlat; foto: Damir Šlat