Spremni odgovoriti i na najsloženije situacije

Kriza u Republici Hrvatskoj izazvana pandemijom koronavirusa nametnula je Hrvatskoj vojsci, a time i Zapovjedništvu za potporu, da u vrlo ranoj fazi pojave epidemije pripreme i organiziraju svoje postrojbe, materijalne i ljudske resurse, kako bi, kad zatreba, mogli pružiti svu potrebnu pomoć civilnim institucijama. Osim toga, pripadnici Hrvatske vojske pružili su hitnu pomoć ugroženom civilnom stanovništvu u potresu

Na zahtjev KB Dubrava u samoodrživom ekspedicijskom kampu provedeno je i natkrivanje komunikacijskog prostora – hodnika dugog 350 metara, čime su postavljeni šatori povezani sa zgradom bolnice

Izmijenivši svojim dolaskom svijet kakvog znamo i nezaustavljivo prodirući u sve segmente do tada uobičajenog, samopodrazumijevajućeg načina života ljudi širom planeta, koronavirus je globalnu zajednicu, a zatim i nacionalne državne zajednice suočio s nekim do tada potpuno nepoznatim izazovima. Iz dana u dan pratimo više ili manje uspješne pokušaje zemalja, uglavnom onih visokorazvijenih, da se u novonastalim okolnostima othrvaju kaosu te uspostave i održe kontrolu nad pandemijom i njezinim brojnim posljedicama.

Koronavirus je tako, u vrlo kratkom vremenu, za velik broj zemalja postao ključni pojam vezan za svekolike pojavne oblike krize, izvanrednog stanja i nove vrste izazova za koja treba pronaći rješenja. Republika Hrvatska, u uzletu širenja epidemije, morala se suočiti i s još jednim, iznenadnim problemom: potres jačine 5,5 stupnjeva po Richteru, najjači u zadnjih 140 godina, pogodio je Zagreb u ranim jutarnjim satima, 22. ožujka 2020.

Komparacija podataka dostupnih početkom travnja 2020. otkriva kako se  Republika Hrvatska s izvanrednim okolnostima nosi puno bolje nego brojne zemlje Europe, ali i svijeta. Hrvatski model odgovora na aktualnu, specifičnu multikriznu situaciju temelji se na kvalitetno uvezanom, sinergijski ojačanom radu civilnih institucija koordiniranim krovnim Stožerom civilne zaštite. 

Svoju ulogu, jedinstvenu i nezamjenjivu, u ovoj organizaciji ima i Hrvatska vojska. Pomoć civilnim institucijama i narodu u svakoj vrsti nevolja definirana je strateškim dokumentima te je jedna od temeljnih misija Hrvatske vojske. 

Ljudski i materijalni resursi

Zapovjedništvo za potporu (ZzP), kao jedno od glavnih zapovjedništava Hrvatske vojske, nakon pojave globalne pandemije uključilo se s ljudskim i materijalnim resursima u pomoć civilnim institucijama. Kriza izazvana pandemijom koronavirusa nametnula je Hrvatskoj vojsci, a time i ZzP-u, da u vrlo ranoj fazi pojave epidemije pripreme i organiziraju svoje postrojbe, materijalne i ljudske resurse, kako bi kad zatreba mogli pružiti svu potrebnu pomoć civilnim institucijama. 

Tako je ZzP već u pripremnoj fazi upoznalo vojni i državni vrh s resursima kojim raspolaže. Nakon poziva Ministarstva zdravstva i Odluke Vlade Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. pripadnici HV-a započeli su s postavljanjem samoodrživog ekspedicijskog kampa na području KB Dubrava u Zagrebu. Podižući šatore tipa Alaska u kojima je omogućen sustav grijanja i hlađenja, osigurani su svi uvjeti za boravak ljudi u ekstremnim vremenskim uvjetima te stvoreni dodatni kapaciteti za zbrinjavanje 220 pacijenata. 

Trebala su svega dva dana da pripadnici Bojne za opću logističku potporu, Opslužne bojne i Logističkog operativnog središta odrade ovu zadaću. Na zahtjev KB Dubrava u samoodrživom ekspedicijskom kampu provedeno je i natkrivanje komunikacijskog prostora – hodnika dugog 350 metara, čime su postavljeni šatori povezani sa zgradom bolnice. I ta je zadaća, uz pomoć pripadnika Inženjerijske pukovnije HKoV-a, odrađena u izvanrednom roku od svega tri dana. 

Suradnja s civilnim institucijama nastavlja se te su pripadnici ZzP-a pružali pomoć KBC-u “Sestre milosrdnice“ u Zagrebu postavljanjem potrebnih šatora za trijažu bolesnika.

Budući da u sastavu Zapovjedništva za potporu kroz Vojno zdravstveno središte djeluje zdravstvena struka, istodobno se povećava potreba za pružanjem  zdravstvene potpore pripadnicima Hrvatske vojske, što se i postiže radom liječničkih, epidemioloških i veterinarskih timova. Epidemiolozi Odjela za preventivno-medicinsku zaštitu (VZS) svakodnevno izrađuju stručne preporuke, provode preventivne mjere, postupanja i daju pravodobne informacije o širenju virusa i stanju epidemije. Kao ovlašteni epidemiolozi uključeni su u rad HZJZ-a. Predstavnici Zdravstvene službe VZS-a određeni su za kontakt i koordinaciju postupanja sa županijskim zavodima za javno zdravstvo. 

Istodobno, u Hrvatskoj su vojsci određeni predstavnici postrojbi koji djeluju u svakom od županijskih stožera civilne zaštite, pa su tako u Zagrebu i Požegi predstavnici Zapovjedništva za potporu svakodnevno uključeni u rad županijskih stožera civilne zaštite gdje pravodobno dobivaju nove upute i smjernice za sprečavanje epidemije te zahtjeve za potrebnom pomoći civilnoj zaštiti. U Zagrebu, Vinkovcima i Splitu Zapovjedništvo za potporu odredilo je prostor za preventivno provođenje i protuepidemiološku dezinfekciju motornih vozila. Na vojnim lokacijama u nadležnosti ZzP-a pripremljeni su vojni objekti koji, u slučaju potrebe, mogu poslužiti kao karantene pripadnicima HV-a. U njima je osigurana mogućnost smještaja pripadnika HV-a, pripreme i podjele hrane te zdravstvene skrbi u  vojnim ambulantama.

Dvije paralelne krize

Usred krize s epidemijom, pogodio nas je i snažan potres. Jedva sat vremena nakon udara, postrojbe Hrvatske vojske bile su na zagrebačkim ulicama. Situacija je bila složena jer su trajale dvije paralelne krize koje su po svojem karakteru i predviđenim mjerama zahtijevale oprečne odgovore. S jedne strane, trebalo je pružiti hitnu pomoć ugroženom civilnom stanovništvu, a istodobno nije smjelo doći do narušavanja epidemijske sigurnosti i zdravlja civila, pripadnika HV-a te svih protuepidemijskih mjera, koje su bile na snazi. 

Zapovjedništvo za potporu, temeljem odluka PPV-a i MO-a, te zapovijedi načelnika Glavnog stožera OSRH, odmah je počelo pružati pomoć stanovnicima Zagreba. U Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević“ postavili su šatore i krevete za smještaj do 30 osoba. S navijačkom skupinom BBB, pružili su Klinici za ženske bolesti i porode u Petrovoj svu potrebnu pomoć oko spašavanja rodilja i novorođenčadi te njihovoj evakuaciji iz ruševne bolnice na sigurne lokacije. Osigurali su svu potrebnu logističku potporu pripadnicima HKoV-a u vojarni “1. gardijske brigade Tigrovi – Croatia“ u Zagrebu, koji su bili angažirani na raščišćavanju ulica nakon potresa. 

Već drugi dan nakon potresa, na molbu Samostana sv. Franje Asiškog na Kaptolu, sudjelovali su u iseljenju njihove biblioteke i vrijedne kulturne baštine (umjetnine iz XV. stoljeća). Također, na poziv Javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba od 23. ožujka kontinuirano su angažirani s vatrogasnim vozilom i posadom na uklanjanju razrušenih dimnjaka i fasada širom grada Zagreba – Gračani, Miroševac, Medveščak, Jurjevska ulica, Črnomerec, Trešnjevka… 

Tijekom svih tih aktivnosti, u pružanju logističke potpore sudjelovalo je dvjestotinjak pripadnika Zapovjedništva za potporu uz korištenje raspoloživih materijalnih resursa – motornih vozila, agregata, šatora, kreveta, radnih strojeva i sl.

Iako Hrvatska vojska u svojoj osnovnoj zadaći svake godine provodi vježbe čiji je cilj obučavanje pripadnika, ovakav cjelovit scenarij istodobne pandemije i potresa  tijekom tih vježbi nije proigravan – no proigravani su i provjeravani pojedini  segmenti, tj. sposobnosti postrojbi ili njihovih dijelova. Upravo ta provjera sposobnosti na višegodišnjim obučnim događajima, domaćim i međunarodnim vojnim vježbama, omogućila je da se po modularnom načelu, organizacijom Namjenskih organiziranih snaga, Hrvatska vojska učinkovito i spremno nosila s dosadašnjim kriznim izazovima u RH. Hrvatska vojska, ZzP, kao dobro uvježbana vojna organizacija ima operativne planove za sve krize pa je i pružanje potpore bilo lakše. Nije bilo improvizacije, nije je ni smjelo biti, jer su ljudski životi prevelik ulog – no u svakom se trenutku znalo kome, gdje i s čim treba pomoći. I tko će pomoći. Prilagođavanje, uvježbanost, kao i prepoznavanje prioriteta u provedbi zadaća omogućilo je, ali i u budućnosti jamči, uspješno sudjelovanje Hrvatske vojske, izvršavanje zadaća potpore, spašavanja i pomoći civilnom stanovništvu.


General-bojnik Mladen Fuzul, zapovjednik Zapovjedništva za potporu (ZzP)

“Zbog svoje organiziranosti i opremljenosti, uloga vojske u ovakvim je kriznim situacijama neizbježna. Posebno naglašavam odlično stručno vodstvo i organizaciju Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koje je znalo Hrvatsku vojsku pravodobno uključiti u rješavanje ove krize. Hrvatska vojska, a tim i Zapovjedništvo za potporu, ima spremne odgovore i za složenije scenarije razvoja događaja. Na poziv Stožera civilne zaštite, Hrvatska vojska u svakom će trenutku biti spremna pomoći hrvatskom narodu sa svim svojim ljudskim i materijalnim resursima, uz stručno znanje i sposobnosti svojih ljudi. I u ovim se situacijama još jednom pokazalo kako je Hrvatska vojska s izgrađenim sposobnostima, kao i u Domovinskom ratu, pripremljena, uvježbana i spremna.“ 

Lada Puljizević

Foto Mladen Čobanović