Tigrovi uspješno proveli integracijsku obuku BGMP-a

Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” završena je prva integracijska obuka Borbene grupe mehaniziranog pješaštva na kojoj su, osim pripadnika 1. mehanizirane bojne Tigrovi, sudjelovale i sastavnice koje su izvan ustroja Bojne. Uz integracijsku obuku BGMP-a I, provedeno je i ocjenjivanje satnije eFP-a koja se priprema za odlazak u Litvu kao snage Prednje prisutnosti NATO-a

Prva integracijska obuka Borbene grupe mehaniziranog pješaštva provedena je od 22. svibnja do 3. lipnja na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik”. Uz osnovnu postrojbu Borbene grupe koju čini 1. mehanizirana bojna Tigrovi, na obuci su sudjelovale i sastavnice koje su izvan ustroja Bojne, a dio su GMBR-a: raketni PZO vod, Inženjerijski vod, NBKO vod, bitnica haubica D30 122 mm, ISTAR komponenta, Vod veze, CIMIC tim, dio PSYOPS voda te ključno osoblje logističke komponente ZzP-a. Bilo je to prvi put da su vježbe integracije sastavnica BGMP-a I provedene u gotovo punom opsegu postrojbi.
Provođene su zahtjevne vježbe ocjenjivanja manevarskih vodova u napadu i obrani, VNZ satnije u napadu i obrani te VBG desetina, vodova i satnije uz korištenje elemenata i sposobnosti sastavnica koje jamče pun spektar sposobnosti i samoopstojnosti BGMP-a I u borbenim uvjetima. Uz integracijsku obuku BGMP-a I, provedeno je i ocjenjivanje satnije eFP-a koja se priprema za odlazak u Litvu kao snage Prednje prisutnosti NATO-a.
Provedena integracijska obuka ocijenjena je iznimno korisnom za daljnje pripreme prije nacionalnog ocjenjivanja BGMP-a I koje će biti provedeno na vježbi Udar 17. Osim toga, pridonijela je svim sastavnicama BGMP I time što su stekle sposobnosti koje u osnovnim postrojbama nemaju.


Nacionalno ocjenjivanje Borbene grupe mehaniziranog pješaštva bit će provedeno na vježbi Udar 17, a upravo završena integracijska obuka ocijenjena je iznimno korisnom za sve njezine sastavnice.


Uz osnovnu postrojbu Borbene grupe koju čini 1. mehanizirana bojna Tigrovi, na obuci su sudjelovale i sastavnice koje su izvan ustroja Bojne, a dio su GMBR-a: raketni PZO vod, Inženjerijski vod, NBKO vod, bitnica haubica D30 122 mm, ISTAR komponenta, Vod veze, CIMIC tim, dio PSYOPS voda te ključno osoblje logističke komponente ZzP-a.


OJI