Tigar 16

Na vojnoj vježbi Tigar 16 provedeno je ocjenjivanje 1. mehanizirane satnije 1. mehanizirane boje Tigrovi GMTBR-a u provođenju napadnih i obrambenih operacija. Ocjenjivanje je provodio ocjenjivački tim Središta za borbenu obuku. Na vježbi je korišten sustav MILES koji je pokazivao stvarno djelovanje na terenu. Svi sudionici bili su izrazito motivirani, a tom je vježbom završila intenzivna obučna faza 1. mehanizirane satnije u ovoj godini…

Nakon 72 sata neprekidnih operacija na terenu, na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” završila je 17. studenog vojna vježba Tigar 16 čiji je cilj bio ocjenjivanje 1. mehanizirane satnije 1. mehanizirane bojne Tigrovi GMTBR-a u provođenju napadnih i obrambenih operacija. Ocjenjivanje je provodio ocjenjivački tim Središta za borbenu obuku. Na vježbi je korišten sustav MILES koji je pokazivao stvarno djelovanje na terenu. Preko uređaja koje su vojnici imali na sebi, kao i preko uređaja koji su se nalazili na Patrijama, u SBO-u su se u realnom vremenu pratile i bilježile sve aktivnosti tijekom vježbe. Sustav MILES davao je i jasan prikaz gubitaka u “sukobljenim” stranama tako da je vježba bila u potpunosti realna.
Ocjenjivani su svi pripadnici Satnije, od razine desetine do zapovjednika Satnije, i to od trenutka napuštanja “baze” u Božićima pa tijekom 72 sata koliko su bez prekida trajale operacije na terenu.
Zapovjednik 1. mehanizirane satnije satnik Marko Krpan objasnio je kako je vježba započela uspostavom taktičkog položaja nakon čega je uslijedilo izviđanje i zaposjedanje borbenih položaja kako bi se zaustavio napad suprotne strane. Nakon zaustavljanja napada i konsolidacije snaga izveden je protunapad i uspostavljena obrana.
Ocjenjivane su, među ostalim, procedure vođenja postrojbe, obučenost zapovjednika vodova, provedba napada, uspostava i rad u taktičkom području, uspostava očekujućeg područja, pozivanje paljbene potpore, MEDEVAC, izvješćivanje…
Iz bojne Tigrovi sudjelovali su i tim izvidnika i desetina iz protuoklopnog voda Zapovjedne satnije, Satnija za vatrenu potporu s minobacačima 120 mm i desetina za opskrbu, koji su također ocjenjivani. Potporu vježbi pružila je Gardijska oklopno-mehanizirana brigada, čiji su pripadnici 1. mehanizirane bojne Sokolovi bili suprotna strana.
Na vježbi je bio i zapovjednik 1. mehanizirane bojne Tigrovi bojnik Mario Mlinarić i ključno osoblje Zapovjedništva Bojne koje je u TOC-u koordiniralo akcijama na terenu. Bojnik Mlinarić rekao je kako je vježba Tigar 16 najvažniji ovogodišnji obučni događaj 1. mehanizirane satnije. Nakon raščlambe vježbe dobit će podatke o uvježbanosti postrojbe koji će im, među ostalim, biti i smjernice za daljnje planiranje i provedbu obuke. Naime, zahvaljući sustavu MILES, praćenjem svakog detalja na vježbi i njihovim prikupljanjem u SBO-u, osigurava se materijal dokumentiran u paketu ponesi kući. To je za zapovjednike stvaran pokazatelj jer iz tih materijala mogu proučiti svaku aktivnost vježbe, upoznati se s trenutačnom obučenosti te kreirati buduće obučne planove. Vježba je na Slunju trajala dva tjedna, a prethodile su joj višemjesečne pripreme koje su započele u vojarni “Pukovnik Predrag Matanović” u Petrinji gdje je provedeno ocjenjivanje desetina. Nastavljene su na vojnom poligonu “Bralovac” na Crvenoj zemlji gdje su ocjenjivači bojne Tigrovi ocjenjivali Satniju u provođenju napadnih i obrambenih operacija, a svojevrsna priprema provedena je i na vježbi Jesen 16 u Simulacijskom središtu ZOD-a na kojoj se primarno ocjenjivao Stožer Bojne, sekundarno zapovjednici satnija, a težište je bilo i na interakciji Stožera i satnija, tj. na razmjeni informacija o taktičkim situacijama na terenu. Svi sudionici vježbe Tigar 16 bili su izrazito motivirani, a njom je završila intenzivna obučna faza 1. mehanizirane satnije u ovoj godini.


Zapovjednik 1. mehanizirane bojne Tigrovi bojnik Mario Mlinarić: “Vježba Tigar 16 najvažniji je ovogodišnji obučni događaj 1. mehanizirane satnije. Provedena je s ciljem provjere obučenosti, uvježbanosti i ocjenjivanja 1. mehanizirane satnije u provođenju napadnih i obrambenih operacija u realnim uvjetima. Kako bi pristupila ocjenjivanju u Središtu za borbenu obuku, Satnija se intenzivno obučavala, a tijekom obuke proveli smo i ocjenjivanje desetina i vodova. Sudionici vježbe bili su opremljeni sustavom MILES, a ocjenjivanje je provodio ocjenjivački tim Središta za borbenu obuku. Njegove će nam ocjene dati realan uvid u obučenost Satnije, što radimo dobro, što bi eventulno trebalo promijeniti ili poboljšati, tako da će nam rezultati ocjenjivanja poslužiti prilikom daljnjeg planiranja obuke.”  


Leida Parlov, Foto: Tomislav Brandt