Upravljanje ljudskim potencijalima u MORH-u i OSRH

Na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman” održan je 22. i 23. studenog seminar Upravljanje ljudskim potencijalima u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske.
Na seminaru je dan uvid u aktualnu situaciju te najnovija postignuća vezana uz ljudske potencijale, a obuhvatio je više predavanja i radionica s ciljem razvoja koncepata, znanja i metoda kojima će se učinkovitije poboljšati sustav upravljanja ljudskim potencijalima u MORH-u i OSRH.
Uvodnu riječ u ime organizatora održao je načelnik Personalne uprave GS OSRH brigadni general Ivan Zelić. Naglasio je kako je potrebno obratiti posebnu pozornost na rješavanje nekoliko ključnih problema, i to izdvajanje djelatnika, aktualni i planirani ustroj, kriterije promaknuća, kao i razmjer visokih ustrojbenih mjesta.
Okupljene je zatim pozdravio pomoćnik ministra obrane za ljudske resurse Zoran Piličić. Istaknuo je aktivnosti vezane uz upravljanje ljudskim potencijalima u MORH-u i OSRH. Riječ je o novoj Odluci o veličini, sastavu i mobilizacijskom razvoju OSRH. Ove su godine postrojbe OSRH vraćene u Sinj i Vukovar, a tijekom iduće vratit će se u Varaždin i Ploče. Iznimno je bitno i što su ove godine prvi put na dragovoljno vojno osposobljavanje upućena tri naraštaja dragovoljnih ročnika (ukupno 1200 ročnika). Proveden je također ustroj, osposobljavanje osoblja i vojna vježba pričuve. Izrađeno je i više dokumenata, uključujući Prijedlog Strategije razvoja sustava upravljanja ljudskim potencijalima. Personalna uprava sudjelovala je u izradi Strateškog plana obrane kao podloge za reviziju Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, zatim u izradi izmjena Zakona o obrani i Zakona o službi u OSRH. Izmijenjen je i dopunjen Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu. Od projekata i aktivnosti u tijeku, radi se na konceptu obrazovanja za potrebe OSRH te na transformaciji HVU-a u Fakultet vojno-obrambenih i sigurnosno-obavještajnih znanosti i umijeća. Proveden je prijam novog osoblja u sustav (782 vojnika te 28 kandidata za časnike izvan sustava), a u tijeku je prijam 65 državnih službenika. U završnoj je fazi projekt Informacijski sustav za vođenje evidencije vojnih obveznika, zatim izrada nove upravljačke aplikacije za IS PU (Informacijski sustav personalnog upravljanja), kao i integracija dvaju informatičkih sustava – personalnog i financijskog (IS PU i ARGOSY).
Predavanja i radionice odnosili su se na implementaciju najnovijih, kao i budućih akata, strategija, koncepata i dokumenata koji se odnose na upravljanje ljudskim potencijalima. Poslužili su također za usklađivanje rada te razmjenu mišljenja i iskustava djelatnika koji se u različitim ustrojstvenim cjelinama MORH-a i OSRH bave personalnim pitanjima.

Igor VITANOVIĆ; Foto: Karlo BRIGLJEVIĆ