Uvježbavanje JTAC-a hrvatskih i francuskih oružanih snaga

Integriranje združenih vatri, odnosno paralelno djelovanje topništva i zrakoplovstva bez prekidanja jednog i drugog glavna je bit JTAC-a, a time se na bojištu integriraju zračne snage s vatrom i manevrom zemaljskih snaga

Da hrvatski vojnici drže visoku razinu u međunarodnom okruženju ovaj su nam put pokazali kontrolori bliske zračne potpore (Joint Terminal Attack Controller – JTAC) koji su s francuskim kolegama JTAC-ima proveli od 2. do 12. svibnja 2023. uvježbavanje taktika, tehnika i procedura bliske zračne potpore s posadama aviona Pilatus PC-9M Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Uvježbavanje je započelo na vojnom poligonu “Josip Markić” kod Knina, a nastavilo se  na području pilotažnih zona Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Kaštel Žegarski, Ervenik i Bribirske Mostine.

“Cilj je ove aktivnosti razmjena iskustava s francuskim timovima JTAC-a i razvoj interoperabilnosti među saveznicima,“ objašnjava nam natporučnik Jure Jović, vođa JTAC tima u bojni Pauci i zamjenik nacionalnog JTAC koordinatora. Pripadnici francuskih JTAC timova dolaze iz 35. Padobranske topničke pukovnije Oružanih snaga Francuske i tijekom cijele vježbe povezani su s timovima hrvatskih JTAC-a čime se jača uvježbanost procedura i tehnika u pružanju bliske zračne potpore koje su propisane NATO-ovim standardima. Integriranje združenih vatri, odnosno paralelno djelovanje topništva i zrakoplovstva bez prekidanja jednog i drugog glavna je bit JTAC-a, a time se na bojištu integriraju zračne snage s vatrom i manevrom zemaljskih snaga.

Na samom početku uvježbavanja sudjelovali su i pripadnici Kadetske bojne roda pješaštvo koji su u sklopu svoje vojnostručne prakse provodili pokaznu vježbu tijekom koje su imali avionsku potporu s kontrolom JTAC-a. JTAC evaluator i čelnik tima za standardizaciju i vrednovanje stožerni narednik Robert Zurak kazao je kako uvježbavanje ovakvog tipa spada u standardni tip obuke svakog JTAC programa. “Za vrijeme ovakvih uvježbavanja JTAC pripadnici uvježbavaju svoje vještine pozivanja bliske zračne potpore na simulirane mete gdje piloti lete u blizini ciljeva na zemlji. Važnost ovakvih vježbi jest u tome što JTAC u modernom ratovanju ima ključnu ulogu, a pogotovo u integraciji zračnih i zemaljskih snaga,“ zaključio je stožerni narednik.

Ekipa Hrvatskog vojnika tijekom uvježbavanja bila je uz jedan JTAC tim koji se sastojao od hrvatskih i francuskih pripadnika, te smo mogli vidjeti izvrsnu suradnju i komunikaciju između dvije nacije. Ostali smo iznenađeni kad je francuski časnik na vezu izgovorio nekoliko hrvatskih fraza koje je naučio tijekom vježbe i time pokazao svoju volju i motivaciju za rad s hrvatskim JTAC-ima. Prema riječima natporučnika Jure Jovića jezik nije barijera u radu s drugim nacijama zato što svaki JTAC mora imati propisane ocjene iz engleskog jezika kako bi bio kvalificiran. Na taj način rad s JTAC-om iz bilo koje nacije lako je ostvariv, a pogotovo jer su procedure propisane prema NATO-ovim standardima i svi JTAC-i moraju ih se pridržavati.

Tijek operacije

“Današnja operacija provodi se na razini bojne gdje je zapovjedništvo simulirano i njemu je pridodan jedan JTAC koji organizira rad svih JTAC-a na bojištu i vrši raspodjelu posada zrakoplova,“ objašnjava nam natporučnik Jure Jović dok francuski JTAC navodi hrvatski zrakoplov Pilatus PC-9M bez ikakvih poteškoća. Sa satnijama koje su u sastavu bojne provodile su se napadne operacije prilikom kojih je uspješno neutralizirana neprijateljska zasjeda i oslabljen objekt napada uz korištenje zračne potpore. “Testirana je komunikacija na 50 plus kilometara gdje smo simulirali da je zapovjedništvo bojne izmješteno u pozadini što omogućava komunikaciju i nadzor bojišnice sa sigurne pozicije,“ dodaje stožerni narednik Zurak i naglašava kako uspjeh zračno-kopnene misije ovisi o sposobnosti JTAC-a  i pilota da rade skupa, pogotovo kad nisu iz iste nacije. Interoperabilnost, efektivna komunikacija i koordinacija dviju nacija sa zemaljskim i zračnim snagama neke su od dobrobiti ovog tipa uvježbavanja  što nam daje do znanja da obuka mora biti sukladna NATO-ovim standardima.

Izazovi

Natporučnik Jović kaže kako je rad u ovakvim situacijama izazovan jer je potrebno pružiti sigurnost prijateljskim zračnim posadama i snagama na zemlji. “Jedan od izazovnijih dijelova u operacijama ovakve razine je situacijska svjesnost, odnosno praćenje svih elemenata zbog problema s vezom i sl. Najteži dio je vizualizirati prostor iznad bojišta i razumjeti na koji način odvojiti zrakoplov od topništva ili od moguće neprijateljske protuzračne obrane koja pokriva velik dio prostora,“ objašnjava natporučnik. S njim se složio i stožerni narednik Zurak koji kaže kako se JTAC stavlja pod veći stres zbog teškoća u situacijskoj svjesnosti. “Na ovoj vježbi uvidjeli smo da hrvatski i francuski JTAC-ovci nemaju problema u polju situacijske svjesnosti i praćenja trenutačnih operacija,“ govori stožerni narednik. Bitno je napomenuti kako se ovdje radi o operacijama velikih razmjera gdje se uvježbava razina brigade uz digitalnu komunikaciju i praćenje postrojbi preko digitalnih karata.

Iskustva

Natporučnik Jović ističe zadovoljstvo provedenim uvježbavanjem i smatra kako je iznimno zanimljiv rad u međunarodnim aktivnostima. “Iako su sve procedure propisane svi mi imamo svoje načine i tehnike njihove provedbe što je često korisno. Dobro je vidjeti kako drugi neke sitnice rade na drugačiji način i tako imamo priliku pokušati implementirati te stvari kod nas, ako vidimo da je bolje,“ smatra natporučnik Jović i naglašava kako na taj način rastu kao JTAC- i. Francuski pripadnici JTAC timova također pokazuju zadovoljstvo ovakvim uvježbavanjem zbog zanimljivosti operacije većeg razmjera s obzirom na to da nisu navikli na ovakav scenarij vježbe, pa im je dobro došlo malo promjene. Inicijativa za provedbu zajedničke obuke hrvatskih i francuskih kontrolora bliske zračne potpore proizišla je tijekom međunarodne vojne vježbe Immediate Response 21, a ovo je već treća godina kako se ona provodi. Sam proces ulaska u JTAC program počinje selekcijskom obukom koju provode JTAC instruktori i JTAC ocjenjivači, s tim da se od kandidata zahtijeva izvrsno znanje engleskog jezika, kao i poznavanje topografije i radioprocedura. Nakon toga kandidat prolazi NATO-ov akreditirani JTAC certifikacijski tečaj koji traje šest tjedana, a obuhvaća teorijsku i praktičnu obuku.

TEKST Janja Marijanović Šaravanja; FOTO Tomislav Brandt