Visoke ocjene za sastavnice Bojne za opću logističku potporu

Vojni poligon ”Gašinci“ bio je od 16. do 24. rujna 2021. mjesto održavanja vojne vježbe na zemljištu Miniex tijekom koje su tri sastavnice Bojne za opću logističku potporu (BzOLP) Zapovjedništva za potporu prošle proces reocjenjivanja snaga prema NATO-ovim Ciljevima sposobnosti. 

Tim za kontrolu kretanja (MOVCON Team – RSOM-MCT), Vod za pretovar (Port Operation Unit – RSOM-POU) te Vod za opskrbu gorivom (Bulk Fuel Instalation–SUP-POL-STO-BBFI) BzOLP-a, nakon dugih mjeseci priprema, uvježbavanja i usavršavanja pokazali su što znaju te, na zadovoljstvo svih sudionika vježbe kao i predstavnika ocjenjivačkog tima, zaslužili visoke ocjene i status mission capable.

Brigadir Darko Vuković, načelnik Odjela za operativne poslove i obuku ZzP-a ujedno i direktor vježbe Miniex naglasio je kako cilj vježbe nije bilo samo reocjenjivanje snaga u dostignutim sposobnostima već i provedba obuke osvježenja Zapovjedništva ZzP-a i BzOLP-a u izradi planske dokumentacije kroz procese vojnog donošenja odluke na obje razine.

”Tijekom vježbe su kroz scenarijski planirane događaje provjerene i utvrđene sposobnosti i osposobljenosti pripadnika ocjenjivanih sastavnica ZzP-a. Riječ je o događajima – incidentima koji nisu redovita pojava, koji se ne pojavljuju u svakodnevnom radu, ali koji su mogući pa je potrebno uvježbati ispravne reakcije i postupanja u tim okolnostima. Niz takvih incidenata bio je dio ove vježbe, a pritom su ocjenjivači iz sastava ZzP-a, na čelu s brigadirom Draženom Sebastijanom, proveli ocjenjivanje svih propisanih procedura,” objasnio je brigadir Vuković na kraju vježbe Miniex.


Ocjenjivački tim na razini ZzP-a imao je 27 ocjenjivača, a ocjenjivanje je provedeno unutar sedam područja ocjenjivanja, po CREVAL-u (COMBAT READINESS EVALUATION LAND HQ AND UNITS). Na vježbi je bio prisutan i tim Glavnog stožera koji je nadzirao provedbu ocjenjivanja ocjenjivačkog tima ZzP-a.


poručnica Iris Žuti, zapovjednica Voda za pretovar

U Vodu za pretovar nalaze se teški strojevi: dvije kontejnerske dizalice Kalmar, dva velika viličara Fantuzzi i pet manjih viličara Moffett. Vježba nije bila teška jer smo u zadnje vrijeme puno surađivali na zadaćama oko sanacije šteta od potresa u Petrinji, ondje smo stekli puno iskustva koje nam je ovdje dobro došlo. Zadovoljna sam kako je moj vod odradio zadaću, nije bilo ozljeda niti materijalne štete, a to je uz stečena nova iskustva najvažnije.

natporučnik Dominik Molnar, zapovjednik Voda za opskrbu materijalne imovine klase III Bojne za opću logističku potporu

Naše zadaće na vježbi i reocjenjivanju bile su opskrba gorivom, prijam, skladištenje i distribucija goriva. Imali smo nekoliko incidenata gdje smo pokazali svoju reakciju. Nije bilo teško jer smo se intenzivno obučavali za ovakve situacije i mislim da smo spremni za sve izazove.

 

poručnik Nikola Oreščanin, časnik za promet u zapovjednom vodu Bojne za opću logističku potporu

Na vježbi sam vodio timove za kontrolu kretanja. Dnevno smo dobivali zadaće izviđanja ruta, preglede definiranih ruta, pratnju konvoja, a u skladu sa scenarijem vježbe imali smo nekoliko incidenata. Iznimno sam zadovoljan sa svojim timovima i time kako su izvršili svoje zadaće.

satnica Nikolina Beraković, zapovjednica Satnije za opskrbu

Na vojnom poligonu ”Gašinci” proveli smo vojnu vježbu na zemljištu Miniex Zapovjedništva za potporu. Provedeno je reocjenjivanje Ciljeva sposobnosti za tri voda Bojne za opću logističku potporu: Vod za pretovar, Vod za opskrbu gorivom i dva MOVCON tima. U sklopu reocjenjivanja iskorištena je prilika da se provede i stožerni trenaž Zapovjedništva BzOLP-a.

Vojna vježba prošla je odlično, zapovjednici vodova odradili su odličan posao i dobro pripremili svoje podređene. Logistička vježba ove razine provodila se prvi put te sam kao zapovjednica Satnije zadovoljna što je uspješno provedena.


brigadir Dražen Sebastijan, zapovjednik Bojne za potporu Zapovjedništva za potporu; čelnik ocjenjivačkog tima Zapovjedništva za potporu za vježbu Miniex

Naša je temeljna zadaća otpočetka bila sudjelovati u planskom procesu – od početne konferencije preko glavne konferencije do završne planske konferencije. Nakon uspješno provedenog in barracks dijela ocjenjivanja u vojarni ‘1. gardijske brigade ‘Tigrovi’ – Croatia’, u području razmještaja triju ocjenjivanih sastavnica, došli smo do  in fields dijela koji smo proveli na terenu, u Gašincima, gdje su ocjenjivači na terenu ocjenjivali sposobnosti i reakcije na određene situacije za sve tri sastavnice. Sve sastavnice ocijenjene su pozitivnom ocjenom što znači da su combat ready, dakle borbeno spremne. Želim pohvaliti ocjenjivače jer smo na razini Zapovjedništva za potporu prvi put s dosad najvećim brojem ocjenjivača proveli samostalno ocjenjivanje vježbe uz uključenost višeg zapovjedništva u pripremu i nadzor provedbe vježbe ocjenjivanih sastavnica. Za potrebe provedbe vježbe prethodila je obuka novih ocjenjivača koji su na vježbi pokazali veliko znanje te dali svoj maksimalan doprinos.

Ocjenjivači su odradili vrlo dobar posao i tijekom cijelog procesa pokazali veliko zalaganje i htijenje. Drago mi je zaključiti kako ZzP u organizaciji i provedbi ocjenjivanja svojih sastavnica ne zaostaje niti za jednom granom OS-a.

Kao čelnik ocjenjivačkog tima iznimno sam zadovoljan svojim timom, a isto tako i potporom koju nam je pružilo nadređeno zapovjedništvo.

Tekst: Lada Puljizević

Foto: Mladen Čobanović