Vježba Vođenje 22 razvoj sposobnosti kroz timski rad

GMBR je početkom rujna na vojnom poligonu “Josip Markić“ održao vježbu na zapovjednom mjestu (CPX) u kojoj je cijelo Zapovjedništvo Brigade izmješteno u terenske uvjete

Sjedište Zapovjedništva Gardijske mehanizirane brigade (GMBR) je u tzv. čvrstim objektima u samom središtu Knina. Naravno, u uvjetima veće vojne operacije ili zadaće, vrlo je izgledno da bi se Zapovjedništvo trebalo izmjestiti na drugu lokaciju i raditi u terenskim uvjetima. Za operativnu, gardijsku postrojbu koja čuva pobjedničko nasljeđe ratnih prethodnica Tigrova, Gromova, Pauka i Vukova, to je mogućnost koju nikako ne valja prepustiti improvizaciji. Isto vrijedi i za sve moguće procese i zadaće koje Zapovjedništvo/Stožer trebaju provoditi- njihovo djelovanje na terenu ne smije biti ništa manje učinkovito nego djelovanje u standardnoj bazi. U tom svjetlu, kao i zbog toga što će cijelo Zapovjedništvo brigade 2025. godine biti ocijenjeno po NATO-ovim standardima, GMBR je od 5. do 9. rujna održao vježbu na zapovjednom mjestu (Command Post Exercise – CPX) Vođenje 22. Poprište vježbe bio je vojni poligon ”Josip Markić“ kod Knina. Tijekom pet dana, pripadnici Zapovjedništva svoje su urede, dvorane za sastanke i domove zamijenili poligonskom prašinom i šatorima, zapravo prirodnim okružjem za vojnikinje i vojnike iz operativne postrojbe.

Ekipa Hrvatskog vojnika obišla je novouspostavljena zapovjedna mjesta unutar vojnog poligona ”Josip Markić“. Prema informacijama koje smo dobili na terenu, glavna svrha vježbe na zapovjednom mjestu jest provjera sposobnosti za uspostavu, uređenje i operativno funkcioniranje zapovjednih mjesta u borbenim uvjetima. Među obučnim su ciljevima uvježbavanje procedura i primjene standardnih operativnih postupaka, stožernih drilova te primjena razmjestivog komunikacijskog paketa (RKP – dakle, terenskih komunikacijskih sustava). Tu je i integracija te usklađivanje borbenih funkcija, a u tu svrhu u vježbi su kao sekundarna obučna skupina sudjelovali i zapovjedni elementi postrojbi borbene i borbeno servisne potpore organskog sastava GMBR. Još jedan, ništa manje važan obučni cilj, jest jačanje timskog rada, kohezije te učinkovita horizontalna i vertikalna komunikacija u zapovjednom lancu.

Obrana prelazi u napad

Pogled na glavno zapovjedno mjesto bio je vrlo zanimljiv. Pripadnici Zapovjedništva/Stožera GMBR-a bili su u punoj opremi, okruživalo ih je mnoštvo zemljovida i dokumenata, a posvud su bila postavljena ojačana prijenosna računala, telefoni, radiouređaji te ostali elementi komunikacijsko-informacijskog sustava. Interakcija između zapovjednih elemenata i postrojbi bila je brza jer je scenarij zahtijevao učinkovitu defanzivnu (obrambenu) taktičku aktivnost. No, iza cijele te akcije, tj. provedbe vježbe na zemljištu (CPX), stajao je dugački proces koji se sastojao od razvoja koncepta i specifikacije vježbe (EXSPEC) te planiranja vježbe i izrade dokumentacije (EXPLAN). Sve to dovelo je do procesa vojnog donošenja odluke (MDMP) i operativne zapovijedi (OPORD) što je osnova za provedbu ovakvog oblika vježbe. Među organizatorima vježbe, kao časnik primarne odgovornosti, bio je zapovjednik Inženjerijske bojne GMBR-a bojnik Robert Budimir-Bekan. U izjavi za Hrvatski vojnik, ističe da je scenarij obrambeni, u kojem Zapovjedništvo Brigade pravilnim i potpunim izvršavanjem zapovijedi stvara uvjete da ova defenzivna taktička aktivnost prijeđe u ofenzivnu, tj. da se u kasnijim fazama omogući provedba napadnih djelovanja. Ono što bojnik Budimir-Bekan posebno naglašava jest činjenica da u obučnim skupinama vlada visok stupanj kohezije, a raduje ga što će većina odabranog kadra biti uključena i u spomenuto ocjenjivanje 2025. godine. “I oni koji nisu bili sigurni u svoje sposobnosti kroz timski rad brzo su se opustili, pokazali veliku motivaciju i znanje,“ zaključuje bojnik. Nakon Vođenja 22, Zapovjedništvo/Stožer GMBR-a provest će još jednu sličnu CPX vježbu, ovaj put računalno podržanu (CAX) u Simulacijskom središtu Zapovjedništva za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske u Zagrebu.

Tekst  Domagoj Vlahović

foto  Tomislav Brandt