Bokeljska mornarica 809

Prva Bokeljska mornarica u Hrvatskoj osnovana je u Zagrebu 1956. godine, a desetak godina poslije bratovštine su osnovane u Rijeci i Splitu. Danas Bokeljska mornarica 809 u Hrvatskoj ima pet bratovština te su pod zajedničkom krilaticom Fides et honor! (Vjera i čast!) posvećene istom cilju – održavanju tradicije bokeljskih pomoraca

Bokeljska mornarica u Hrvatskoj baštinica je tradicije Bokeljske mornarice koja je, prema predaji, osnovana prije dvanaest stoljeća u Kotoru, u Boki kotorskoj, današnjoj Crnoj Gori. Prva Bokeljska mornarica u Hrvatskoj osnovana je u Zagrebu. Bilo je to 1956. godine, a desetak godina poslije osnovana je i u Rijeci i Splitu. Početkom devedesetih godina prošlog stoljeća Hrvati koji su pod pritiskom morali napustili Boku osnovali su iste udruge u Puli i Dubrovniku. Danas na području Republike Hrvatske djeluje pet bratovština bokeljskih Hrvata – u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Puli i Dubrovniku, a sve pod istim nazivom: Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 te su pod zajedničkom krilaticom Fides et honor! (Vjera i čast!) posvećene istom cilju – održavanju tradicije bokeljskih pomoraca.
Tradicija Bokeljske mornarice u najvećoj je mjeri izražena u tradicionalnoj Proslavi sv. Tripuna, zaštitnika grada Kotora, koja svoje korijene vuče još iz 809. godine kad su kotorski mornari prenijeli moći sveca s mletačkog broda u Kotor. Taj su običaj Bokelji donijeli sa sobom u Hrvatsku i prakticiraju ga od 1924., kad su u Zagrebu osnovali svoju zavičajnu udrugu. Kulturološku vrijednost te tradicije prepoznate su i danas, tako da je Proslava sv. Tripuna, način kako je obilježavaju Bokelji u Hrvatskoj, upisana u registar nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske.
Bokeljska mornarica osim svoje staleške, ima i izraženu vojnu komponentu. Nemirna vremena te nesigurnost plovidbe morem zbog čestih gusarskih napada i ratovi koji su se vodili na raznim morima nametnuli su brodskim posadama potrebu stjecanja vojnih vještina. Vičnost oružju i umijeće ratovanja Bokelji su uspješno pokazali u velikim pomorskim bitkama onog doba (kod Lepanta i u Morejskom ratu). Mornarica tradicionalno ima borbeni odred na čijem je čelu admiral, a osim njega časnički su činovi u Bokeljskoj mornarici: podadmiral, major, prvi kapetan, drugi kapetan, natporučnik, prvi poručnik, poručnik, narednik, pobočnik, barjaktar, kopljanik, kolovođa, mornar, mali admiral. Pripadnici pet hrvatskih bratovština Bokeljske mornarice 809 često nastupaju na važnim događanjima i svečanostima u zemlji i izvan nje. 


Mornarica tradicionalno ima borbeni odred na čijem je čelu admiral, a osim njega časnički su činovi u Bokeljskoj mornarici: podadmiral, major, prvi kapetan, drugi kapetan, natporučnik, prvi poručnik, poručnik, narednik, pobočnik, barjaktar, kopljanik, kolovođa, mornar, mali admiral.


Priredila Lada PULJIZEVIĆ
Fotoarhiva Saveza povijesnih postrojbi hrvatske vojske