Izvori o djelovanju JNA i srpskih postrojbi u Lici protiv Republike Hrvatske, 1991.-1992. (XVII. dio)

Izdvojeni podaci iz “Dnevnika rada Organa bezbednosti 9. korpusa JNA” u studenom 1991. o borbama u Lici, stanju u agresorskim snagama i odnosu pripadnika srpskih paravojnih postrojbi i JNA, odnosno o postojanju nezadovoljstva među srpskim pobunjenicima i postojanju grupa srpskih ekstremista koje teroriziraju Srbe i Hrvate na tom području (u tom kontekstu spominje se ubojstvo srpske obitelji Rakić), te o transportu oružja koji je u Hrvatsku ušao preko Slovenije. Informacija o utrošku streljiva na srpskoj i hrvatskoj strani pokazuje tadašnji odnos snaga u naoružanju, a posebice u zalihama streljiva, kojim su hrvatske snage oskudijevale tijekom 1991. godine.

  1. 11. 1991. g. […]

Vignjević u 09,00

-Došlo je do raskola u redovima Srpske garde koja se nalazi u Metku. Rade Čubrilo prihvata k-du JNA dok izvjesni Aco Legija i “Buco” ne prihvataju. Atmosfera je veoma napeta, a došlo je i do repetiranja oružja jednih na druge.

-3. čete TO neće da idu na položaje prema Sinju kad im dođe red. Kažu da tamo idu oni koji su plaćeni verovatno aludirajući na jedinice JNA.

-Titova Korenica – stanje je dobro – nema četnika.

-U T. Korenici čuo informaciju da je Panos – Velebit u rukama ustaša, a drugu na Plitvicama da su sredstva prebačena negdje na Kozaru.

-Određeni broj ljudi se ne slaže sa nazivom 6. Lička divizija, pa Vignjević predlaže da to bude Prva lička ili neki drugi naziv.

-06. 11. 1991. godine od 05,00 – 05,30 časova jedinica TO na Malom Alanu pucala na jedinicu JNA. Razlog je bio nesporazum, nije bilo mrtvih ni ranjenih. […]

 

  1. 11. 1991. g. […]

-U 17,02 CO 9. K

Sa “Vrha” p.puk. Španović je javio da raspolaže podacima da će noćas doći do napada na Lički Osik. Preduzeo je mjere. […]

 

  1. 11. 1991. g. […]

-01,30 javio Đuro Džepina

Dobijeno je obaveštenje da je transport sa PA (protuavionskim, op. a.) naoružanjem prešao iz Slovenije u Hrvatsku oko 17 časova verovatno u rejonu Ilirske Bistrice. Transport je do Senja išao kopnom a od Senja su moguće 3 varijante: prema Dubrovniku i Ravnim Kotarima – morem – trajektom a moguće da se uputi i ka ličkoj visoravni. […]

-kap. Vignjević 16,15 h

1) U štabu TO Gračac sinoć su – Slavko Mijaković, Čekić Željko, Slobodan Stanić, Babić Mile i ostali pripadnici tz. vojne policije TO (nose bele opasače) oni su isterali iz štaba TO Gračac Željka Sovilja, on je bio pomoćnik za pozadinu, Bulj Milana, on radi po pitanju sigurnosti, i ostale kao pedere i komunjare sa pištoljima u leđima i iza uha uz prisustvo komandanta TO Dušana Vojvodića. Inače prave nered po Gračacu, kabadahijski se ponašaju, pucaju, pijanče i lumpaju tako da ni SUP Gračac ne smije i ne može da interveniše.

2) U bataljonu 1. TO-a Gračac koji je pod JNA, skidaju četnička obilježja i suzbijanjem četničkih ideala ali i dalje bez obzira na to nisu u JNA.

3) Ostaje i dalje problem osobnih dohodaka, zaoštrava se problem primanja LD (ličnih dohodaka, op. a.) između pripadnika rezervnog sastava JNA i između JNA i TO i bit će još problema.

4) Pre 2 dana pronađen je minobacač 82 mm u zaseoku Kneževića selo Ričice zelene boje serijskog broja TMB 1003, nije naše proizvodnje, nema nišanske sprave, ali je pronađena kutija od te nišanske sprave. To sve je u SUP-u Gračac.

5) U Gospiću obuku ZNG-a vrše Srbi H. G., inače bio referent ONO i DSZ u PU Gospić i izvesni D., penzionisani kap. I. klase vezista?

 

  1. 11. 1991. Utorak […]

-U 16,00 Vignjević

-Stanje na Udbini:

-U jednoj četi u divizionu kojim komanduje major Milan Škorić vojni obveznici imaju 273 godine robije. Regrutovanje ovih dobrovoljaca vrši se u Beogradu u Bubanj Potoku.

-U divizionu nema dovoljno AVL a rezervisti oficiri nisu artiljerijskog VES-a.

-U bateriji 215 nema ljudstva.

-Na Udbini ima 14 žena dobrovoljki koje se bave prostitucijom. Za sada nema podataka da usluge naplaćuju. Postoji mogućnost zaraze.

-Naše jedinice svako veče ispale po 100-150 granata a druga strana od 1-3 komada. U 8 dana ispalili su 10 granata.

-Primjećeno je da se noću kreću po svojim položajima sa baterijama.

-Oko 50 % članova “Srpske garde” se stavilo pod k-du JNA a drugi dio djeluje samostalno negdje na području Vrhovina.

-Iz Srbije je došlo i nekih 30 diverzanata koji nisu pod ničijom k-dom i samostalno dejstvuju.

-Jučer je vozilo SUP-a na Ličkom Osiku naletilo na našu minu. Nema teško povređenih.

-Nema sinhronizacije i povezanosti između jedinica JNA i TO. Naša artiljerija zbog toga ne može da tuče jer ne zna gdje su položaji naših jedinica. […]

 

  1. 11. 1991. g. (četvrtak) […]

-Vignjević u 15,30

-Na Udbini i u Titovoj Korenici raspolažu podatkom da izvjesna osoba sa aerodroma Željava za koju se sumnja da je AVL prodaje pištolje “Škorpione” i “Heklere” po cijeni od 400 DM. (Radi se na postavljanju zamke).

-“Zolja” se na području Bihaća prodaje po 800-1000 DM.

-Srpska garda ima poligon za obuku svojih ljudi negdje u okolini Doboja. Iz Beograda krene za Liku 100 ljudi a stigne ih oko 40-50 dok ostali nestanu usput. Navodno članovi garde na području Medak – Raduč kradu ili kupuju MB 82 mm a onda ih odvoze u Srbiju. To se događa i sa drugim naoružanjem i municijom. Po nekim pričama oni to rade da bi oborili vlast u Srbiji.

-Na području Ličkog Osika stanje je dosta loše, nema jedinstvene komande između milicije, TO, JNA, civila i dr.

Tamo postoji i privatni preki sud koji su navodno formirali TO i SUP SAOK. Lica iz tog suda se predstavljaju kao pripadnici DB (državne bezbednosti, op. a.) i vrše hapšenje Srba za koje sumnjaju da rade za MUP. Priča se da ima dosta lica koja su nestala poslije privođenja kod njih na razgovor. To se priča i za petočlanu porodicu Rakića koja je nestala poslije razgovora sa njima. Navodno je ubijena i bačena i jamu Golubnjača koja se nalazi između Osika i Ljubova (detaljnije o tome u sljedećem broju Hrvatskog vojnika, op. a.). Priča se da ta lica siluju uhapšene žene a među pripadnicima tog suda se navodno nalazi i jedan aktivni vodnik. […]

 

  1. 11. 1991. g. […]

-pbb Vignjević u 11,44

-Stanje u Ličkom Osiku je i dalje teško. U L. Osiku uhapšena su 3 lica: Budisavljević Čedo, zamenik k-dira milicije u L. Osiku, Bogunović Milan, rezervista milicije i izvesni Grujičić Bogdan. Za Budisavljevića se sumnja da je silovao kćer od Rakića. Danas ih saslušavaju u SJS Gračac.

Sva hapšenja Srba po L. Osiku vrše se po naređenju P. Jovice, AVL – vodnik, a na insistiranje izvesnog M. Milana, samozvanog komandanta Ličkog Osika. Kod stanovništva vlada strah od ovih hapšenja i nestanaka.

-Formiranje 6. ličke brigade ide teško. Postavlja se pitanje nadležnosti u komandovanju. Ova brigada treba da bude pod k-dom 5. VO, a raspoloženje boraca je da budu pod k-dom Kninskog korpusa. […]

Ante NAZOR