Izvori o djelovanju JNA i srpskih postrojbi u Lici protiv Republike Hrvatske, 1991.-1992. (XXIX. dio)

U rujnu 1991. sukobi u Lici su pojačani. Izvori “SAO Krajine” početkom rujna govore o borbama u Gospiću i Novom Ličkom Osiku te velikom razaranju koje je Gospić pretrpio od minobacačke vatre srpskih snaga. Spominju i prijetnju JNA da će povući tenkove s Koreničkog mosta ako se srpske snage ne povuku s područja Plitvica. Naravno da se nisu povukle, niti je JNA povukla tenkove s Koreničkog mosta: […] Gračac: u toku noći vođene su žestoke borbe u Gospiću i Teslingradu (Novi Lički Osik, op. a.) što se nastavilo i tokom jutra. Naše snage su tukle Gospić minobacačkom vatrom, te su učinjena velika razaranja. O žrtvama na njihovoj strani nemamo podataka. Na našoj strani nema gubitaka. U 11.00 ugovoren je prekid vatre sa obe strane. Nedostaje nam municije svih kalibara. […]

Major Fićo (Dragan F., op. a.) iz Korenice javio da vojska hoće pod svaku cjenu da nas istjera sa Plitvica. Zaprijetili su da će povući tenkove sa Koreničkog mosta. Naš je stav da se ne povučemo, ali nećemo pružati oružani otpor. […] (Iz dnevnog izvješća operativnog dežurnog Glavnog štaba TO SAO Krajine u Kninu, od 1./2. rujna 1991.; izvornik, strojopis, latinica, HR-HMDCDR, 6., kut. 20) Ubrzo potom, prema Izvješću operativca Odelenja državne bezbednosti SAO Krajine iz Korenice od 9. rujna, pripadnici srpskih snaga iz Zalužnice, Vrhovina i Doljana minobacačkom su vatrom 5. rujna napali Otočac. U izvješću se navodi i da repetitor na Stipanovu griču, između Čanka i Ramljana, nije osiguran stražom.

Dana 05. 09. 1991. godine oko 17.00 sati minobacačkim napadom posada iz TO Zalužnice i Vrhovine minobacačima cal. (kalibra, op. a.) 120 milimetara gađala hotel “GACKA” prilikom čega je ispaljeno oko 25 mina a pretpostavlja se da je od toga 4-5 mina pogodilo cilj, podatke o materijalnoj šteti i povređenim nemamo. Dana 05. 09. 1991. godine jedinica TO Vrhovine i Doljani sa dva minobacača 82 milimetra iz sela PODUM izvršen je minobacački napad na Otočac prilikom čega je ispaljeno oko 20 mina koje su pogodile RO Velepromet Otočac i benzinsku pumpu u Otočcu a o nanešenoj materijalnoj šteti nemamo tačne podatke.

Dana 08. 09. 1991. godine posredstvom prijateljske veze iz sela Turjanski doznali smo da je jedna grupa iz navedenog sela iz sastava TO u dva navrata obišla repetitor na Stipanovom Griču lociranom između sela Čanak i sela Ramljani te da tom prilikom nisu uočili ništa što bi moglo ukazivati da se navedeni objekat neposredno osigurava. Konkretne podatke o nameni navedenog repetitora ne znamo, ali većina ispitanih pretpostavlja da se radi o repetitoru koji služi za održavanje radio veze (HR-HMDCDR, 71., kut. 1).

O borbama u Lici u prvoj polovini rujna govore i izvori JNA. Tako se u Operativnom izvješću Komande 306. lakog artiljerijskog puka PVO-a, koje je 13. rujna 1991. upućeno Komandi 32. korpusa JNA, govori o smjeni postrojbi smještenih u Zalužnici i nemogućnosti smjene u Otočcu zbog borbi te o povratku zamijenjene jedinice iz područja Slunja u garnizon Zagreb, kao i o borbenom djelovanju jedinice JNA iz Zalužnice protiv hrvatskih snaga 10. i 11. rujna u pokušaju, kako piše u izvoru, “oslobađanja vojnih skladišta”.

  1. – (…) Izvršena je smjena djela jedinica u rejonu Zalužnica dok … u rejonu Otočca (9 vojnika i 1 starješina) nisu zamijenjena zbog blokade Otočca. Zamjena će se izvršiti odmah po deblokadi Otočca, jer je ljudstvo ostavljeno u Zalužnici. Povratak zamijenjene jedinice protekao je bez većih problema. U vremenu od 14,00 časova do 18,00 časova marš je izvršen iz rejona Slunj do garnizona Zagreb. Na izlazno-naplatnoj rampi sa auto-puta kolona je zaustavljana 20 minuta, radi obezbeđenja pratnja kolone od strane MUP-a do kasarne “Dušan Ćorković”. (…)

U toku 10. i 11. 09. 1991. godine jedinica koja boravi u Zalužnici učestvovala je u oslobađanju vojnih skladišta. Protiv snaga mup-a i garde ispaljeno je oko 600 granata.

Povređenih na našoj strani nije bilo, jedinica se u borbi ponašala vrlo dobro.

Jedan top 30/2 od dejstva minobacača po kasarni u Otočcu lakše je oštećen, isti je osposobljen da dejstvuje jednom cijevi.

  1. – Moral u jedinici je stabilan. Informisanje vojničkog i starešinskog sastava vrši se redovno. Sredstva informisanja se redovno prate, informacije cene i pravilno tumače. Težište u radu jedinica se daje organizaciji borbenog obezbeđenja u kasarni.
  2. – Pozadinsko obezbeđenje funkcionište vrlo dobro.
  3. – Vanrednih događaja u jedinici nije bilo.
  4. – Pojačane aktivnosti pripadnika mup-a i zng oko kasarne nisu primećene. […] (HR-HMDCDR, 2., kut. 596)

Tih je dana počela blokada vojarni JNA na temelju zapovijedi predsjednika Franje Tuđmana od 12. rujna 1991. godine. Rat za vojarne operacija je hrvatskih snaga od strateškog, a može se reći i presudnog, značaja za obranu Hrvatske. Zarobljenim su oružjem i streljivom hrvatske snage uspjele zaustaviti napredovanje JNA i srpskih snaga te onemogućiti pokušaj okupacije cijele Hrvatske.

O borbama za vojarne i vojna skladišta govore i izvori srpskih snaga u Lici. Dnevno izvješće operativnog dežurnog Glavnog štaba TO SAO Krajine u Kninu od 14./15. rujna govori o napadu hrvatskih policijskih snaga na vojna skladišta kod Gospića i Perušića. Dnevno izvješće od 15./16. rujna govori o napadu zrakoplovstva JNA na Gospić te akciji čišćenja Lovinca od hrvatskih snaga i situaciji u istočnom dijelu Gospića, koji je opskrbljen streljivom za pješačko naoružanje i minobacače. Dnevno izvješće od 16./17. rujna govori o akciji čišćenja Lovinca i Svetog Roka te napadu HV-a na skladište vojne opreme kod Plaškog.

– 14./15. rujna: U večernjim satima na Teslingrad (Novi Lički Osik, op. a.) počeo minobacački napad od strane MUP-a iz starog dijela grada. […]

U rejonu Jasikovca, Perušića i Kanjiže napadnuta vojna skladišta.

Uputili smo pešadijske jedinice TO iz Gračaca, Donjeg Lapca i Korenice da u sadejstvu sa tenkovima sa Plitvica krenu u zaštitu skladišta. […] (HR-HMDCDR, 6., kut. 20)

– 15./16. rujna: […] U toku dana počeo je u 13,30 č. u Gospiću dejstva dva aviona RV i PVO JNA po položajima MUP-a i ZNG-a radi oslobađanja blokiranih vojnih objekata.

Sve komunikacije prema Gospiću su blokirane snagama milicije SAO Krajine i TO radi sprečavanja eventualnog odvoženja opreme i naoružanja JNA iz skladišta.

U toku posljepodneva započeta akcija čišćenja Lovinca od pripadnika MUP-a. […]

Radi teške situacije u Istočni Gospić poslata veća količina municije za streljačko oružje kao i mine za MB. […] (HR-HMDCDR, 6., kut. 20)

– 14./15. rujna: […]- Na zahtjev Davida Rastovića da se u toku noći organizuje čišćenje Lovinca i Svetog Roka sa snagama Gračaca, dogovoreno da će snage Gračaca obaviti dio posla oko čišćenja te je naglašeno da se ne može poslati pomoć jer su snage TO Knina angažovane na tri pravca u žestokim borbama sa ustašama. […]

Sinoć javljeno iz Plaškog da velike snage napadaju vojno skladište jačine od 1500-2000 ljudi. Naši su odbili dva napada, traže pomoć. O ovom je obavještena komanda korpusa.

Jutros javljeno iz Gračaca da Lovinac nije zauzet te da treba raditi još na pripremama i koordinaciji. […] (HR-HMDCDR, 6., kut. 20)

dr. sc. Ante Nazor