Izvori o djelovanju JNA i srpskih postrojbi u Lici protiv Republike Hrvatske, 1991.-1992. (XXV. dio)

Dnevna izvješća JNA, odnosno Izdvojenog komandnog mjesta (IKM) 5. vojne oblasti JNA na Plitvicama iz srpnja 1991. govore o djelovanju i ponašanju pripadnika JNA i hrvatskih snaga u spomenutom razdoblju na tom području.

Tako se u Dnevnom izvješću od 9. srpnja 1991., među ostalim, spominju smjena jedinica JNA na Plitvicama i primjetna zabrinutost oficira JNA koji su odvojeni od obitelji te navodne provokacije pripadnika MUP-a RH i bijeg Hrvata iz postrojbe JNA:

U toku noći oko 01,00 časova iz rejona hotela “Plitvice” prema jezeru ispaljena su dva rafala u vazduh od strane pripadnika MUP-a pa je zbog toga uzbunjena 3. tč. Ovo nije prvi slučaj da pripadnici MUP-a pucaju noću u vazduh, verovatno sa namerom da uznemiravaju naše jedinice.

Takođe se u rejonu Prijeboja čula pucnjava. Na naše jedinice nije pucano.

U toku dana izvršena je smena jedinica na položaju od Koranskog mosta do Mukinja i na Ljubovu.

– Kod vojnika se oseća izvesno smirenje iako su naprezanja maksimalna. Kod starešina je sve izraženija zabrinutost za porodice, pa većina njih traži da ode na obilazak porodica.

– U toku proteklog dana iz jedinice je dezertirao vojnik R. Zdenko, vozač BRDM iz ič/13. pmtbr, Hrvat, iz Gruda, bez oružja i municije.

Tri dana poslije, 12. srpnja 1991. godine, Dnevno izvješće IKM-a 5. vojne oblasti JNA govori o smjeni tenkovske čete na Plitvicama te prebacivanju ojačanog mehaniziranog voda u Medak i Sveti Rok:

– U toku jučerašnjeg dana izvršena je smena tč u rejonu Plitvica.

Danas, pre podne, izvršeno je prebacivanje ojačanog mehanizovanog voda, iz sastava mb/4. okb u rajon s. Medak i Sveti Rok.

Istog je dana u 17:15 iz istog IKM-a poslano i drugo izvješće, u kojem se spominje uspostava policijske postaje “SAO Krajine” u Metku, čime se zapravo objašnjava razlog slanja ojačanog mehaniziranoga voda u Medak i Sveti Rok, što je spomenuto u prethodnom izvješću. Ujedno se govori o sprečavanju dolaska legalnih snaga MUP-a RH kao pojačanja u Lovinac.

– Stanje na teritoriji je i dalje složeno, a najsloženije stanje je u rejonu Medaka. U toku je uspostavljanje milicijske stanice u Medaku, u prostorijama “Jadranturist” Gospić u s. Medak gdje je nekad navodno bila stanica milicije.

“Preduzimamo mere da se stanica milicije iseli, ako to ne uspemo izvršićemo blokadu iste.”

– Sinoć oko 20,05 časova u Gospić je došlo oko 100 pripadnika MUP-a kao pojačanje policijske stanice u Lovincu. Međutim, nismo im dozvolili da odu u Lovinac pa su zadržani u Gospiću.

– U toku noći bilo je pucanja oko objekata Špilnik, u gradu Otočac iz automatskog oružja i pištolja. Nije bilo pucanja na vojne objekte. (…) (HR-HMDCDR, 116., kut. 23)

U tom je razdoblju, 18. srpnja 1991., Komanda 13. korpusa JNA u Rijeci podređenim postrojbama (8., 13. i 236. pmtbr, te 6. bbr, 35. partd i 540. pontb) izdala zapovijed (“naređenje”) o mjerama koje treba poduzeti za zaštitu vojarni i drugih vojnih objekata koju je potpisao zapovjednik (“komandant”) 13. korpusa general-potpukovnik Marijan Čad:

Zbog učestalih napada na kasarne i druge vojne objekte, odmah preduzeti sledeće:

1.- Stalno imati u neposrednom dežurstvu oruđe ili nekoliko oruđa spremnih za momentalno dejstvo.

2.- Prilikom izbora oruđa imati u vidu da ono ima najveće vatreno dejstvo od raspoloživih sredstava u kasarni – objektu.

3.- Procenu mesta postavljanja i određivanja zone vatrenog dejstva i osmatranja odrediće starešine komande – objekta, kao i potrebnu količinu municije.

4.- Za upotrebu izabrati najbolje pojedince i posade – posluge koje uredno smenjivati na položaju i obezbediti odmaranje ljudstva.

5.- Inžinjerijsko uređenje položaja, maskiranje, pozadinsko obezbeđenje i vezu kao i ostala pitanja komandovanja i mera bezbednosti, regulisaće starešina kasarne – objekta, a po svim pitanjima ovog naređenja neposredno je odgovaran pretpostavljenom starešini.

6.- Izveštaj o izvršenju ovog naređenja podneti čim se ono izvrši, a najkasnije do 08,00 časova 19. 07. 1991. godine (HR-HMDCDR, 116., kut. 5).

 

Pojedina izvješća tzv. MUP-a “SAO Krajine” pokazuju da je u redovima JNA tad još uvijek bilo oficira koji nisu podržavali vodstvo pobunjenih Srba i koji su se suprotstavljali njegovim aktivnostima. Primjerice, u izvješću “Odelenja državne bezbednosti Korenica MUP-a SAO Krajine” od 19. srpnja 1991. govori se da su rezervisti − dobrovoljci napustili kasarnu JNA u Ličkom Petrovu Selu zbog nekorektnog ponašanja visokih oficira JNA prema njima, posebno zbog nepoštivanja dogovora o preuzimanju tenkova T-55. Usto što potvrđuje dogovor predstavnika pobunjenih Srba s pojedinim visokim oficirima JNA o preuzimanju naoružanja, uključujući i tenkove, spomenuto izvješće potvrđuje da je u tijeku bila i izrada plana napada na snage MUP-a RH na Plitvicama.

  1. Svi tenkisti dobrovoljci (preostalih 9) napustili kasarnu u Ličkom Petrovom Selu. Ustanovljeno i potvrđeno da je razlog napuštanja (kao i u slučaju 40-setak momaka koji su predhodnog dana prebačeni u Knin) nekorektno ponašanje pojedinih oficira JNA prema njima i niz dezinformacija koje su im servirane. Među oficirima koji su direktno sabotirali akciju naših rezervista u vezi preuzimanja tenkova T-55 (što je inače bilo dogovoreno sa vezom na visokom nivou JNA) posebno se isticao kapetan I klase O.

Tim povodom održan je radni dogovor sa zamenikom komandanta područja, podpukovnikom Krnjetom (Miloš, načelnik sigurnosti u IZM-u 5. vojne oblasti JNA na Plitvicama, op. a.) koji je konstatovao sledeće:

a) rezervisti su udaljeni od tenkova svesnom provokacijom jednog dela oficirskog kadra JNA, odnosno namernom nekoordinacijom njihovog prijema u kasarnu.

b) organizaciju ponovnog uvođenja rezervista u kasarnu preuzeće pomenuti podpukovnik i major SAOK (autor izveštaja).

c) da rezervisti koji su napustili kasarnu ostanu pripravni u Kninu i Korenici do akcije preuzimanja tenkova.

d) Da će Krnjeta u narednih 48 sati pokušati da iznađe mogućnost mirnog uvođenja naših rezervista u kasarnu.

e) U koliko to ne uspe, da će podpukovnik i major SAOK organizovati nasilno preuzimanje tenkova.

2. Naši specijalci, uz pomoć veze u SB JNA uspešno prebačeni za Glinu. Veza koju nam je preporučila centrala SB SAOK (B. Borivoje) nije korišćena zbog kašnjenja vaše depeše. Umesto toga koristili smo pomoć novoformiranog ODB za Kordun.

3. Izrada plana napada na Plitvice u toku. Aktivnu pomoć na izradi plana pružaju nam i nama naklonjeni oficiri JNA. S tim u vezi podpukovnik Krnjeta je napomenuo da će nam pružiti svu pomoć na planu izvršenja pomenute akcije, međutim napominje da će akcija sigurno ugroziti položaj većine srpskih oficira (između ostalog i njega) pa predlaže da se akcija odloži. Svoj stav je spreman da obrazloži i pred predstavnicima glavne komande SAOK. Bez obzira na njegovu sugestiju nastavljamo sa pripremama, koje su dogovorene u štabu (HR-HMDCDR, 2., kut. 287).

Tekst: dr. sc. Ante Nazor, ravnatelj Centra