• Jadran 2009

  Vježba Jadran 09 provedena je kako bi se u operativnoj praksi provjerila uvježbanost svih tijela mjerodavnih za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru

 • Black Bear 2009

  LIVEX Black Bear 2009 naziv je međunarodne vojne vježbe NATO-ove Multinacionalne bojne Vojne policije koja je od 14. do 24. rujna 2009. održana u Češkoj.

 • Guardex 2009

  Na vojnom poligonu "Crvena zemlja" kraj Knina održana je od 1. do 12. lipnja 2009. bilateralna vježba Guardex 09.

 • Hrvatski ponos 2008

  U Združenoj vježbi Hrvatski ponos koja je provedena na vojnom poligonu "Gašinci" sudjelovali su pripadnici Hrvatske kopnene vojske iz sastava 11. hrvatskog kontingenta koji se spremaju u operaciju ISAF