Nastojimo svakoj postrojbi omogućiti kvalitetnu potporu

RAZGOVOR – PUKOVNIK Roman Kelnerić, zapovjednik Središta za borbenu obuku

“Središte sa svojim djelatnicima i novijim sustavom MILES IWS danas može provesti ocjenjivanje obučenosti postrojbi i spremnosti za provedbu svih vrsta operacija u standardima koji se primjenjuju u svim članicama Saveza,“ s neskrivenim ponosom ističe pukovnik Roman Kelnerić

U proteklih 20 godina postojanja Središte za borbenu obuku ugostilo je tisuće domaćih i stranih vojnika te dalo nemjerljiv doprinos u pripremi i provedbi brojnih vježbi. Ova jubilarna, dvadeseta obljetnica, bila je povod za razgovor sa zapovjednikom Središta pukovnikom Romanom Kelnerićem, koji se osvrnuo na brojna postignuća pripadnika kojima zapovijeda, ali i istaknuo planove koje Središte u idućem razdoblju očekuju.

Središte za borbenu obuku koje je u sastavu Zapovjedništva za obuku i doktrinu, obilježava dvadesetu obljetnicu. Možete li nešto iz tog razdoblja izdvojiti kao posebno postignuće Središta?

Središte za borbenu obuku obilježava 20 godina od ustrojavanja. Tijekom tih godina provelo je više desetaka vježbi na zemljištu kroz koje su ocijenjene satnijski timovi iz sastava gardijskih brigada u zadaćama koje su važne za ostvarivanje misije postrojbe ili kao priprema i provjera za zadaće koje ih očekuju u međunarodnom okruženju unutar borbenih grupa te dostizanja standarda za sudjelovanje u međunarodnim operacijama i mirovnim misijama. Središte služi zapovjednicima postrojbi da kroz objektivno formalno odnosno vanjsko ocjenjivanje tijekom dvostrane vježbe steknu uvid u razinu uvježbanosti postrojbe te realno planiraju obuku u idućem razdoblju. Smatramo da je najveći uspjeh to što postrojbe nakon ocjenjivanja u Središtu bez problema prolaze ocjenjivanje borbene spremnosti iz segmenta obučenosti.   

Je li se od prvotne ideje Središta kao stožerne točke gdje će se na zemljištu u što realnijim uvjetima obučavati vojnici, otišlo i dalje, je li Središte nadmašilo svoju prvotnu svrhu?

Kad je Središte ustrojeno Republika Hrvatska još nije bila članica NATO-a i Europske unije, a Središte je služilo kao mjesto gdje su se hrvatski vojnici uvježbavali i ocjenjivali u realnim uvjetima uz uporabu sustava MILES 2000 u svrhu dostizanja standarda međunarodnih integracija kojima je RH težio. Nakon što je cilj ulaska u NATO i EU ostvaren, a Republika Hrvatska i Oružane snage Republike Hrvatske preuzele svoje obveze glavni napor prebačen je na prihvaćanje i implementaciju vojnih normi koje se koriste u svim članicama tih saveza. Središte sa svojim djelatnicima i novijim sustavom MILES IWS danas može provesti ocjenjivanje obučenosti postrojbi i spremnosti za provedbu svih vrsta operacija i to u standardima koji se primjenjuju u svim članicama Saveza. Okruženje koje dočeka vojnika na prostru vojnog poligona, moderna oprema koja se koristi za provedbu vježbe na zemljištu, imitacijska sredstva i suprotna strana koju daje jednako dobro uvježbana postrojba pruža nam mogućnost da jedini u Oružanim snagama Republike Hrvatske provedemo uvježbavanje i ocjenjivanje postrojbe u što je moguće realnijim uvjetima koje vojnika čekaju u provedbi zadaće u nacionalnom i međunarodnom okruženju.

Na koji način Središte usklađuje sve aktivnosti kako bi u konačnici svi bili zadovoljni i kako bi se zajamčila sigurnost ljudstva, materijalnih sredstava, imovine i zaštita prirodnih resursa primjenom visokih standarda zaštite okoliša?

Središte za borbenu obuku uz svoju temeljnu zadaću upravlja vojnim poligonom “Eugen Kvaternik“ Slunj. Najveći je to vojni poligon na području Republike Hrvatske pa samim time i pruža najviše mogućnosti za provedbu uvježbavanja, obuke, bojnih gađanja, vojnih vježbi, međunarodnih vojnih vježbi i nekih drugih aktivnosti kao što su nadzorno-tehnička gađanja, ispitivanja naoružanja, uništavanja neperspektivnog i neispravnog UbS-a i sličnih aktivnosti. Sve ove aktivnosti provode se tijekom cijele godine, a svakodnevno na prostoru poligona ima više aktivnosti koje se usklađuju na godišnjim i tromjesečnim koordinacijama uporabe poligona s postrojbama OSRH, civilnim institucijama i međunarodnim partnerima. Da bi se sigurnost podigla na što je moguće višu razinu dnevne aktivnosti usklađuju se na dnevnim koordinacijama uporabe poligona. Zapovjednik Hrvatske kopnene vojske propisao je uvjete, načine i razine korištenja te mjere sigurnosti putem Elaborata vojnog poligona kojeg su se obvezni pridržavati svi korisnici što uvelike pridonosi sigurnosti. Svi korisnici poligona odmah nakon dolaska imaju sastanak s temom sigurnosti na kojem se prezentira sve što je najbitnije za sigurnu provedbu aktivnosti te sigurnost svakog pojedinca tijekom boravka na poligonu. On je velikim djelom prekriven šumom i visokim raslinjem, a kroz središte poligona teče rijeka Mrežnica koja izvire u samom srcu vojnog poligona. Takav okoliš pridonosi tome da na prostoru vojnog poligona obitava puno divljih životinja, stalno ili povremeno te mnoštvo ptica. Od divljih životinja najčešće se mogu vidjeti srne, divlje svinje, jeleni, lisice, vukovi, medvjedi, risovi, vjeverice, lasice, čagljevi, razne vrste zmija od kojih možemo navesti dvije otrovnice, ali zaštićene vrste, poskok i riđovka, a u rijeci Mrežnici obitava najviše pastrva i mrena što je jedan od pokazatelja čistoće vode. Budući da mi vojnici  nismo stručni za očuvanje biljne i životinjske raznolikosti upravljanje šumama, divljači i rijekom Mrežnicom prepušteno je civilnim organizacijama koje uz dopuštenje Ministarstva obrane vode brigu o održavanju šuma, divljači i ribljeg fonda. Na prostoru vojnog poligona vrlo veliku pozornost posvećujem zaštiti okoliša tako da razvrstavamo i odvojeno prikupljamo sve vrste otpada pa ga predajemo na daljnju obradu civilnim firmama s kojima imamo dugoročne ugovore. Na području vojnog poligona nalazi se automatska meteorološka postaja koja svakodnevno prikuplja podatke o vremenu te o stanju čestica u zraku, redovito se provodi mjerenje kakvoće vode u rijeci Mrežnici te uzorkovanje i stanje tla na području vježbališta i strelišta. Do sada na prostoru vojnog poligona nije zabilježeno onečišćenje vode, zemlje ili zraka.

Premda niste brojna postrojba, pripadnici Središta mogu se pohvaliti vrsnim znanjem i bogatim iskustvom stečenim u Domovinskom ratu ili u međunarodnim vojnim operacijama, a svoje sposobnosti prenose mlađim naraštajima. Koliko su ta iskustva značajna za provedbu vaših zadaća?

Središte za borbenu obuku osim Zapovjedništva koje upravlja i usklađuje aktivnosti na poligonu i opslužništva odgovornog za provedbu potpore svih aktivnosti, od smještaja do održavanja obučne infrastrukture, ima u ustroju odsjek za borbenu obuku koji se bavi ocjenjivanjem borbene spremnosti postrojbi što je najvažnija zadaća Središta za borbenu obuku. Kako bi se postrojbe mogle kvalitetno vrednovati u provedbi svojih zadaća potrebno je imati kvalitetan kadar nadziratelja/motritelja i upravljačkog tijela koji tu zadaću provode. Prije  nego uopće budu postavljeni za nadziratelja/motritelja potrebo je steći iskustva u borbenim postrojbama u  radu na svojim vojnostručnim specijalnostima kako bi kvalitetno mogli odgovoriti na sve izazove u provedbi ocjenjivanja. Osim stečenih znanja i kompetencija svakako je bitno i poželjno iskustvo stečeno u Domovinskom ratu koje primjenjuju u svojem radu. Vrlo je važno za vođe koji se ocjenjuju u vođenju postrojbi da ispred njih stoji nadziratelj/ motritelj koji je uzor u znanju i koji može ukazati na sve određene nedostatke u provedbi, ali i pomoći u njihovoj ispravnoj provedbi, odnosno prenijeti znanja i sposobnosti na mlađe naraštaje. Cilj nam je da postrojba koja se vrednuje bude stvarno sposobna za provedbu misije za koju se vrednovala jer samo tako može kvalitetno provesti zadaću za koju se obučavala. Također veći broj nadziratelja/motritelja ima i vrlo važna iskustva iz međunarodnih vojnih operacija. Osim borbenih operacija Središte vrednuje postrojbe i za provedbu operacija stabilnosti pa je svako osobno iskustvo vrlo značajno  u radu jer pridonosi još kvalitetnijem vrednovanju na temelju osobnih iskustava u misijama. Osim svojih nadziratelja/motritelja provodimo i tečajeve za vanjske nadziratelje/motritelje što se pokazalo vrlo korisno jer i na taj način vođe u postrojbama dobivaju bogato iskustvo u vođenju postrojbi. Jedna od najvažnijih zadaća jest sva znanja i iskustva prenijeti i na naše nove djelatnike kako bi imali kontinuitet u radu i kvalitetu rada u budućnosti.

Nerijetko se zajedno s hrvatskim vojnicima u Središtu obučavaju i pripadnici partnerskih zemalja. Imate li povratnih informacija koliko su zadovoljni uvjetima za provedbu vježbovnih aktivnosti?

Vojni poligon “Eugen Kvaternik“ svojom veličinom i mogućnostima koje pruža privlači sve veći broj stranih postrojbi što pokazuje i broj obučnih događanja u proteklih nekoliko godina. Osim aktivnosti i međunarodnih vježbi u kojima se obučavaju zajedno s hrvatskim postrojbama u zadnje vrijeme imamo i strane postrojbe članice NATO-a koje provode obuku svojih postrojbi u borbenim postrojbama, postrojbama borbene potpore i zračnim snagama. Intenzitet suradnje i zajedničke obuke sa stranim oružanim snagama u porastu je, što svakako pridonosi i stjecanju iskustava u radu, načinu obučavanja i pružanju potpore postrojbama koje se zajednički obučavaju i Zapovjedništvu SBO-a i opslužništvu poligona u stjecanju novih znanja i iskustava i međunacionalnoj suradnji. Povratne informacije o zadovoljstvu uvjetima smještaja, mogućnostima provedbe aktivnosti na poligonu, suradnji te potpori vrlo su pozitivne, a dobivamo ih provedbom svakodnevnih koordinacija i zahvala na  pruženim potporama na kraju aktivnosti. Svojim radom nastojimo da svaka postrojba, naša ili strana, dobije kvalitetnu traženu potporu, sukladno našim mogućnostima, jer je to jedna od naših glavnih zadaća. Da smo uspješni u tome pokazuje i to da nismo mogli prihvatiti sve zahtjeve za obukom stranih postrojbi u ovoj godini koje su već prije provodile aktivnosti na poligonu.

Vojnici se tijekom boravka u Središtu nalaze u terenskim uvjetima kako bi uvježbavanja bila što realističnija. Postoje li u Središtu popratni sadržaji u kojima se mogu ispuniti slobodni trenuci?

Boravak  u Središtu možemo svrstati na okvirno tri ciljane skupine. Prva su skupina postrojbe koje tijekom boravka na terenu imaju planirane aktivnosti čitavo vrijeme, a odnosi se na provedbu dnevno-noćnih uvježbavanja i provedbu vježbi i gađanja nekoliko dana u kontinuitetu tako da nemaju slobodnog vremena za izvanplanske aktivnosti. Druga su skupina  postrojbe i pojedinci koji provode planirane aktivnosti, inženjerijske radove, razminiranja i drugo u radno vrijeme. Treća su skupina naši pripadnici koji borave na poligonu tijekom tjedna kao pripadnici neke od postrojbi smještene na poligonu. Za njih trebamo osigurati popratne sadržaje kako bismo im olakšali boravak i slobodne trenutke. Raspolažemo s teretanom koja je na raspolaganju čitavo vrijeme, stolovima za stolni tenis, stazama za trčanje te malonogometnim igralištem. Tijekom iduće godine planiramo izgraditi višefunkcionalni  teren za tenis, odbojku i košarku na jedan koš. U dnevnim boravcima za stalno smještene pripadnike osiguravamo prostor za druženje, a u sklopu poligona je i crkva koja omogućava vjerske sadržaje jednom tjedno, a po potrebi i vikendom. Kako bismo olakšali boravak, planiramo urediti zajednički prostor gdje bi se sastajali pripadnici smješteni na poligonu, provodili sportske aktivnosti  i družili se.

Neki od projekata modernizacije izgradnja su FARP-a – prednje postaje za popunu helikoptera, proširenje TP Centra za razinu bojne, uređenje prostora za vježbe s bojnim gađanjima, vježbovno zapovjedno mjesto

U vojni poligon se i do sada dosta ulagalo, no planira li se dodatna modernizacija?

Čitajući povjesnicu Središta vidljivo je da se u proteklih 20 godina dosta ulagalo u razvoj poligona, prije svega na poboljšanje smještajnih uvjeta i kapaciteta. U protekle dvije godine naglasak je na poboljšanju elektroinfrastrukture i vodovodne mreže kao osnove za bolju opskrbljenost i smanjenje gubitaka. Provedena je također sanacija oko 60 kilometara prometnica koje su vrlo važne za povezanost svih cjelina. Uz stalno podizanje kvalitete i broja smještaja značajno se radi na izgradnji obučne infrastrukture. U tijeku je izgradnja taborskog naselja u cjelini Božići, uređenje taktičkog područja prikupljanja za potrebe postrojbi koje se ocjenjuju, sanacija prometnice prema skladišnom kompleksu, završetak izrade prometnice i platoa za antenski stup čime bi se postigla pokrivenost vezom i na južni dio poligona te uređenje taktičkog polja Centar. Usporedno s tim radi se na razminiranju dijelova poligona  koji su još minski sumnjivi što planiramo završiti  do 2026. godine. Bitno je spomenuti da su u tijeku provedbe i projekti u suradnji s OS-om SAD-a na izradi višenamjenskog strelišta u cjelini Božići, Life Fire Shoot House – strelište za refleksna i situacijska gađanja u zatvorenom i RRR (Rapid Runway Repair) – vježbalište za brzi popravak uzletno-sletne staze. Sva tri projekta trebala bi se završiti do kraja lipnja ove godine. Sukladno sporazumima  MORH-a s Hrvatskim šumama provodi se višegodišnje gospodarenje šumama i Program zaštite divljači. Planovi za modernizaciju postoje i propisani su Dugoročnim planom razvoja poligona u sljedećih deset godina. Realizacija tih planova ovisit će naravno o financijskim sredstvima koja će biti na raspolaganju, ali i trudu odgovornih koji će upravljati poligonom. Neki od projekata modernizacije izgradnja su dodatnih smještajnih objekata u cjelini B, stavljanje  u funkciju konvoj ceste s mogućnošću korištenja modularnih podizača meta, izgradnja FARP-a (Forward Arming and Refuelling Point) – prednja postaja za popunu helikoptera, proširenje TP Centra za razinu bojne, uređenje prostora za vježbe s bojnim gađanjima, vježbovno zapovjedno mjesto.

Osim tih planova postoji obveza i priprema obučne infrastrukture za potrebe obuke i bojnih gađanja novih sustava koji se uvode u OSRH, oklopnog vozila Bradley i  aviona Rafale. Sve je to izazov za djelatnike SBO-a s kojim smo se spremni nositi.

Kakav je odnos s lokalnom zajednicom s obzirom na to da je poligon u blizini naseljenog mjesta?

Na poligonu se provode mnoge aktivnosti, obučne i bojne, no manji dio tih aktivnosti jasno zaziva interes odnosno nelagodu žitelja u okolici poligona najviše zbog buke, a prije svega ako se aktivnosti provode u popodnevnim i noćnim satima. Na poligonu se mjeri razina buke i prati da bude u dopuštenim granicama. No moramo napomenuti da su odnosi s lokalnom zajednicom, prije svega s Gradom Slunjem kao najbližim naseljenim mjestom, na dobroj razini. Dobro surađujemo u svakom pogledu te redovito provodimo koordinacije i informiranja o važnijim aktivnostima kako bi gradske vlasti upoznali s događanjima na poligonu, a koje bi mogle utjecati na okolna naseljena mjesta.

Razgovarao: Željko Stipanović,   FOTO: Josip Kopi, Tomislav Brandt