• Suvremeno vučeno topništvo

    Povijesno gledano slabost vučenog topništva, u usporedbi sa samovoznim sustavima, bila je u sporosti zauzimanja borbenih položaja te velikoj osjetljivosti na kontrabatiranje. Najnovija tehnološka rješenja djelomično su riješila taj problem te je …