• Vježba CAX 15

    Na Hrvatskom vojnom učilištu “Petar Zrinski” 11. je lipnja održan Dan za medije stožerno računalno podržane vježbe HVU-a CAX 15 (Computer Assisted Exercise), koja je u organizaciji HVU-a i Simulacijskog središta provedena od 8. do …

  • Sigurnost 15/1

    Pukovnija Vojne policije u zagrebačkoj je vojarni “Croatia” 20. svibnja provela vježbu Sigurnost 15/1 čija je središnja tema bilo osiguranje štićenih osoba i objekata. “Vojna policija u potpunosti je osposobljena za provedbe i …

  • Održana vježba Spremnost 15

    “Glavna je svrha vježbe nacionalna certifikacija NOS-a NRF-a za 2016., a cilj je vježbe demonstracija obučenosti i uvježbanosti. Vrlo sam zadovoljan svime što je satnija ovdje pokazala,” kazao nam je direktor vježbe brigadir Tihomir …

  • Vježba CAX Vuk 15

    U prostorijama Simulacijskog središta ZOD-a održana je od 11. do 15. svibnja računalno potpomognuta vježba Vuk 15 koju je uz stručno vođenje i nadzor djelatnika SimS-a provela 1. motorizirana bojna GMTBR-a Vukovi pod zapovjedništvom zapovjednika …

  • Vježba na zemljištu Grom 15

    Središte za borbenu obuku Zapovjedništva za obuku i doktrinu ”Fran Krsto Frankopan“ provelo je na vojnom poligonu ”Eugen Kvaternik” od 21. do 23. travnja drugu vježbu na zemljištu Grom 15 s ciljem provjere uvježbanosti i ocjenjivanja obučenosti …

  • U SimS-u počeo CAX Proljetna kiša 15

    U Simulacijskom središtu Zapovjedništva za obuku i doktrinu “Fran Krsto Frankopan” započela je 16. ožujka računalno potpomognuta vježba Proljetna kiša 15 koju uz stručno vođenje i nadziranje djelatnika SimS-a provodi 2. mehanizirana …

  • Vježba s bojnim gađanjem PAUK 15/1

    Taktička vježba s bojnim gađanjem PAUK 15/1 ojačane motorizirane satnije u napadu važna je zbog usredotočenja i slijednosti obučavanja, što je preduvjet implementacije ciljeva sposobnosti i generiranja snaga u sastav 3. bojne grupe mehaniziranog …