Prikazan visok stupanj uvježbanosti

Na području srednjeg Jadrana te na pomorskom vojnom poligonu “Žirje” postrojbe Hrvatske ratne mornarice provele su godišnje vojne vježbe Prstac, Barakuda, Brancin i Zrcalo

Obalna straža RH i Flota HRM-a provele su taktičke vojne vježbe s bojnim gađanjem Prstac 23 i Barakuda 23. Pomorska baza Split i Bojna Obalnog motrenja i navođenja u isto su vrijeme provele vježbe Brancin 23 i Zrcalo 23. Vježba Prstac 23 imala je za cilj uvježbavanje procedura planiranja i provedbe pomorskih operacija snaga Obalne straže RH s težištem na pripremi i realizaciji namjenskih zadaća na moru. Na vježbi su sudjelovali ophodni brodovi OOB-31 Omiš, OB-02 Šolta, OB-04 Hrvatska Kostajnica, OB ŠB-72 Andrija Mohorovičić, OB SB-73 Faust Vrančić, GB-202 Modrulj 2, GB-203 Modrulj 3 i GB-204 Modrulj 4.
Gađalo se iz svih topničkih naoružanja i strojnica kao i pješačkog naoružanja s broda. Tijekom vježbe provjerene su procedure operacija pomorskog presretanja, taktičkog manevriranja, popune na moru te traganja i spašavanja, koje je i ove godine ostvareno u suradnji sa snagama Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Vježbom je zapovijedao zamjenik zapovjednika Obalne straže RH kapetan bojnog broda Zoran Medvidović, a direktor vježbe bio je zapovjednik 1. divizijuna OSt RH kapetan fregate Dejan Jadrić.

Vježba Barakuda 23 provedena je u cilju uvježbavanja procedura planiranja i provedbe pomorskih operacija snaga Flote HRM-a, s težištem na sadržajima protupovršinskog, protuzračnog, minskog i desantnog ratovanja, manevriranja te zaštite snaga. Sudjelovale su raketne topovnjače RTOP-11 Kralj Petar Krešimir IV.,
RTOP-12 Kralj Dmitar Zvonimir, RTOP-21 Šibenik, RTOP-41 Vukovar, RTOP-42 Dubrovnik, desantni brodovi minopolagači DBM-81 Cetina, DBM-82 Krka, desantni jurišni brodovi, raketne bitnice (RB) te pripadnici Satnije mornaričko-desantnog pješaštva. Vježba je dijelom provedena i na vojnom poligonu “Josip Markić” kod Knina te vježbalištu za podvodno rušenje “Stupica Mala” (u sklopu vojnog vježbališta “Zvizdulja”). U skladu sa scenarijem vježbe, snage Flote HRM-a uvježbavale su standardne operativne postupke protupovršinskog ratovanja sudjelovanjem više raketnih platformi (RTOP i RB) i provele bojno gađanje površinskog cilja iz brodskog topničkog naoružanja. Slijedilo je uvježbavanje procedura protuzračnog ratovanja u zaštiti plovnog postroja i zaštiti snaga. Dio Satnije mornaričko-desantnog pješaštva uvježbavao je provedbu pomorskog desanta, dok je drugi dio na poligonu “Josip Markić” provodio gađanje iz minobacača. Vježbom je zapovijedao zapovjednik Flote HRM-a kapetan bojnog broda Darko Malečić. Direktor vježbe bio je načelnik Operativnog odjela Flote HRM-a kapetan fregate Srđan Bilić. Vježba Brancin 23 glavni je obučni događaj Pomorske baze Split. Provedena je u cilju uvježbavanja zapovjedništva i podređenih postrojbi u provedbi temeljne zadaće osiguranja logističke potpore postrojbama HRM-a. Prikazan je visok stupanj uvježbanosti i osposobljenosti pripadnika postrojbe u pružanju potpore postrojbama HRM-a na lokacijama stalnog razmještaja i izdvojenim lokacijama.

Brancin 23 proveden je u potpori spomenutih vojnih vježbi postrojbi HRM-a pružanjem mornaričko-tehničke, opskrbne, transportne, sanitetske i opslužne potpore. Zapovjednik vježbe bio je zapovjednik Pomorske baze Split kapetan bojnog broda Željko Jakus. Direktor vježbe bio je zamjenik zapovjednika Pomorske baze Split brigadir Alen Vukman. Vježba Zrcalo 23 provedena je na vojnim lokacijama “Zečevo” i “Paninkovac” te na područjima razmještaja postaja obalnog motrenja od Savudrije na sjevernom Jadranu do Molunta na južnom Jadranu. Cilj vježbe istodobna je uspostava komunikacijske i informacijske (KI) infrastrukture u dva taktička operativna središta, s osiguranim punim spektrom KI servisa i usluga te prikazom pomorske situacijske slike u potpori sustava zapovijedanja i nadzora. Vježba je poslužila za provjeru dostignute razine uvježbanosti i operativne spremnosti u provedbi namjenskih zadaća postrojbe te taktika, tehnika i procedura u skladu sa zahtjevima interoperabilnosti i implementacije NATO-ovih Ciljeva sposobnosti. Zapovjednik vježbe bio je zapovjednik Bojne OMiN brigadir Ivica Suman. Direktor vježbe bio je zamjenik zapovjednika Bojne OMiN kapetan fregate Bernard Juričev. Uz pripadnike HRM-a, na vježbama su sudjelovale i snage Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Obavještajne pukovnije te Zapovjedništva za kibernetički prostor i Satnije riječnih brodova HKoV-a. Osiguranje vojnog poligona “Žirje” provodile su snage Obalne straže RH i Flote HRM-a, uz potporu plovila Ministarstva unutarnjih poslova i Lučke kapetanije Šibenik.

Tekst: OJI ; Foto: HRM