Provedeno pedeseto testiranje po STANAG normi

U Središtu za strane jezike “Katarina Zrinska” održan je krajem ožujka 50. ispitni rok iz engleskog jezika prema normi HRVN STANAG 6001. Testiranje je proveo Odsjek za testiranje, a ocjenjuje se koliko je kandidat sposoban uspješno komunicirati u profesionalnom, vojnom, društvenom i svakodnevnom okruženju…

Odsjek za testiranje Središta za strane jezike “Katarina Zrinska” održao je krajem ožujka 50. ispitni rok iz engleskog jezika prema normi HRVN STANAG 6001. Riječ je o jednoj od NATO-ovih normi koja se odnosi na jezičnu sposobnost, odnosno jezične kompetencije, a opisuje koliko je netko funkcionalan u poznavanju stranog jezika. Rezultat testiranja prema normi HRVN STANAG 6001 brza je i jednoznačna informacija o nečijoj jezičnoj funkcionalnosti. Dosad je ispitu prema spomenutoj normi, od prvog testiranja provedenog 2003. godine do danas, pristupilo 3614 kandidata iz MORH-a i OSRH. Rad Odsjeka za testiranje u izravnoj je potpori Cilja sposobnosti E1101N (CSp E1101N) koji pokriva izobrazbu i testiranje stranih jezika, u prvom redu engleskog.
Svaki ispitni ciklus sastoji se od pripreme ispitnih materijala, provedbe ispita, statističke obrade ispitnih zadataka te ocjenjivanja. Tijekom godine odradi se tri do pet testiranja u Splitu i Zagrebu, a od veljače ove godine i u Petrinji. Cijeli posao odrađuje četveročlani tim Odsjeka za testiranje i to voditeljica Odsjeka Martina Alerić, Suzana Horvat, Tamara Kramarić Maras i Kristina Serdoz. U provedbi usmenih ispita Odsjeku za testiranje pomažu profesori iz Nastavnog odjela koji su prošli obuku iz testiranja.
Iako se kod nas testiranje prema normi STANAG 6001, koja označuje univerzalnu jezičnu normu, provodi samo za engleski jezik, ono se odnosi i na druge strane jezike. Riječ je o ispitu opće jezične kompetencije koji nije vezan uz prethodno pohađanje tečaja stranog jezika ili pripremanje po određenim materijalima, objašnjava voditeljica Odsjeka Martina Alerić, nego je cilj da se provjeri stvarno znanje jezika. Kandidate odabire Personalna uprava Glavnog stožera OSRH prema određenim kriterijima. Uglavnom su to, objašnjava Suzana Horvat, pripadnici OSRH i djelatnici MORH-a koji se upućuju u međunarodne misije, postavljaju na radna mjesta u inozemstvu, ali i kod nas u OSRH i MORH-u, koja zahtijevaju točno određenu razinu poznavanja jezika, kao i svi oni koji moraju provjeriti svoj rezultat STANAG-a. Naime, STANAG ispit vrijedi tri godine, nakon čega se ponovno mora vršiti testiranje i provjera znanja. Rok od tri godine u skladu je s preporukom BILC-a (Bureau for International Language Coordination), NATO-ova savjetodavnog tijela koje se bavi pitanjima izobrazbe i testiranja jezika. STANAG ispit isključivo je vezan uz obrambeni sustav i ne može se prevesti u neki drugi civilni ispit.

Jezični profil 3333
Voditeljica Odsjeka objašnjava da STANAG opisuje razine znanja od 0 do 5. Svaka je posebno opisana, a s obzirom na to da su, napominju naše sugovornice, kod nas zahtjevi za međunarodna postavljenja za časnike i dočasnike uglavnom razine 2 i 3, tako je i naš test fokusiran samo na te dvije razine. Razina 2 svojevrsna je činjenična razina, dakle funkcionalno poznavanje jezika u radnom okruženju, dok razina 3 obuhvaća sposobnost iznošenja stavova i argumentiranja korištenjem apstraktnih jezičnih formulacija. Razina 2+ znači da kandidat povremeno pokazuje jezične elemente razine 3, ali nije u tome dosljedan.
Prema riječima Tamare Kramarić Maras, testiraju se četiri vještine: slušanje, govor, čitanje i pisanje koje je podijeljeno na dva dijela (razina 2 i razina 3). Svaki se dio ocjenjuje tako da izlazni rezultat čini niz od četiri ocjene. To je jezični profil koji je jednak i vrijedi u svakoj članici NATO-a. “Svi koji u bilo kojoj članici NATO-a imaju jednak jezični profil trebali bi imati i jednaku razinu znanja engleskog jezika,” objašnjava Suzana Horvat. Radi objektivnosti ocjenjivanja, svaki test iz vještina govora i pisanja neovisno ocjenjuju najmanje dva ocjenjivača.
Profil 3333 najviša je ocjena koja se kod nas može dobiti na testu prema normi HRVN STANAG 6001. Prosječno ga po ispitu postigne 10 do 15 posto kandidata. Čitanje i slušanje ima bolje rezultate od govora i pisanja: više od 90 posto kandidata postiže ocjenu dva i više. Kod produktivnih vještina, govora i pisanja, 70 do 80 posto kandidata po ispitnom roku postiže ocjenu dva i više. Rezultati su dobri jer se selekcijski kriterij (najmanje 80 posto na ALCTP testu) pokazao učinkovitim.
Jedna je od najvažnijih značajki STANAG-a ta da se zadaci baziraju na autentičnim materijalima s, primjerice, stranih televizijskih i radijskih postaja, iz časopisa i slično. Tamara Kramarić Maras napominje da se kandidatima za testiranje sugerira kako je za pripremu potrebno što više slušati i čitati autentične materijale jer su oni najrelevantnije gradivo za pripremu. Rezultati koje polaznici postignu na STANAG testiranju ne mogu se uspoređivati s rezultatima odnosno stupnjevima koje završe polaznici tečajeva stranih jezika.

Intenzivna suradnja s OS-om Slovenije i BiH
Martina Alerić kaže kako priprema svakog novog ispitnog roka zahtijeva dulje vrijeme. Zadaci se najprije testiraju na kontrolnim skupinama u OS-u drugih zemalja. Trenutačno je taj oblik suradnje najintenzivniji s oružanim snagama Slovenije i Bosne i Hercegovine gdje naše testove rješavaju njihovi pripadnici. Na temelju statističkih analiza za testiranje odabiru se ispitni zadaci koji se pokažu najboljima. Pripadnici OS-a Slovenije i Bosne i Hercegovine na jednak način provjeravaju svoje testove s pripadnicima OSRH. Takav oblik suradnje provodi se dva puta godišnje. “Ovo je probno testiranje anonimno, a kandidatima ujedno služi kao okvirna procjena jezičnih sposobnosti,” kaže Alerić te napominje kako je to odlična prilika za sve one u MORH-u i OSRH koji žele testirati svoje znanje jezika. Odsjek povremeno surađuje, među ostalim, i s Latvijom, Estonijom, Bugarskom, Danskom, kao i s George C. Marshall Centerom u Garmisch-Partenkirchenu. Međunarodni seminari i godišnje konferencije iz tog područja odlična su prilika za usavršavanje i razmjenu znanja i iskustava djelatnica Odsjeka za testiranje.
Svi zainteresirani za sudjelovanje u probnim testiranjima mogu se javiti u Odsjek za testiranje. Oni koje očekuje test prema normi HRVN STANAG 6001 pripremne materijale mogu naći na www.morh.hr/karijera. Iako još nije provedena egzaktna korelacija između razina STANAG-a i razina znanja stranih jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFRL), kandidati za testiranje mogu za pripremu za razinu 2 prema STANAG-u koristiti materijale za B1 i B2 prema ZEROJ-u, tj. B2 i C1 za pripremu razine 3.
Naše sugovornice ističu da je riječ o oglednim testovima. “Pripremni materijali nisu tu da nekog nauče jezik, nego je to svojevrstan okvir onoga što mogu očekivati na testiranju,” napominje Alerić te dodaje: “Oni koji su već bili na testiranju imaju mogućnost da tri godine, koliko im traje potvrda do sljedećeg testiranja, ciljano rade na održavanju ili podizanju svoje razine znanja engleskog jezika.”


Svi zainteresirani za sudjelovanje u probnim testiranjima mogu se javiti u Odsjek za testiranje Središta za strane jezike. Oni koje očekuje test prema normi HRVN STANAG 6001 pripremne materijale mogu naći na www.morh.hr/karijera.


Leida Parlov, Foto Tomislav Brandt, Marija Sever