Topnička i raketna paljba na Zečevu

Pripadnici ZzP-a proveli su krajem listopada na vojnom poligonu “Zečevo” nadzorno-tehničko gađanje s unutarnjim i vanjskim balističkim mjerenjima značajki minobacačkih mina 120 mm iz ispitnog minobacača 120 mm M75 te nevođenim zrakoplovnim raketama 57 mm S-5 KP kojima se gađalo sa zemlje iz višecijevnog lansera. Nadzorno-tehničko gađanje proveli su i pripadnici Slovenske vojske koji su gađali iz svojih top-haubica 155 mm TN90/M845

Nadzorno-tehničko gađanje nevođenim zrakoplovnim raketama 57 mm S-5 KP sa zemlje iz višecijevnog lansera

Krajem listopada, kad turistička sezona jenjava, a promet na moru se smanjuje, vojni poligon “Zečevo” oživi. Za pripadnike Zapovjedništva za potporu to je idealno doba godine za provedbu poligonskih ispitivanja (nadzorno-tehničkih gađanja – NTG) pričuva ubojnih sredstava (UbS). I ove su jeseni, tri dana, od 25. do 27. listopada, na tom vojnom poligonu, koji je opremljen i dimenzioniran za taj vid ispitivanja klasičnog i raketnog UbS-a velikog dometa, pripadnici Zapovjedništva za potporu provodili nadzorno-tehnička gađanja. Ta se aktivnost na Zečevu redovito provodi jednom godišnje, a obuhvaća nadzor ispravnosti pričuva UbS-a u cilju utvrđivanja stupnja degradacije unutarnjih i vanjskih balističkih značajki UbS-a u odnosu na referentne značajke tijekom životnog vijeka uporabe. Prvog dana uspješno je provedeno nadzorno-tehničko gađanje s unutarnjim i vanjskim balističkim mjerenjima značajki minobacačkih mina 120 mm. Iz ispitnog minobacača 120 mm M75 ispucane su 34 aktivno-reaktivne i 12 teških trenutno-fugasnih mina 120 mm, definiranih serija laboracije.
Drugog je dana proveden NTG nevođenim zrakoplovnim raketama 57 mm S-5 KP. Gađalo se sa zemlje iz višecijevnog (tridesetdvocijevnog) lansera s ciljem utvrđivanja funkcionalne ispravnosti, pouzdanosti i sigurnosti uporabe tih raketa u propisanom procesu nadzora ispravnosti i produljenja vijeka uporabe. Potporu na paljbenom položaju tijekom tog gađanja pružali su pripadnici 91. zb HRZ-a i PZO-a.
Sva su tri dana uvjeti za gađanje bili gotovo idealni. Kod takvih aktivnosti, kad je riječ o ubojnim sredstvima, poseban se naglasak stavlja na mjere sigurnosti, tako da su ZzP-u potporu u osiguranju gađanja s mora pružali pripadnici HRM-a, a na poligonu su za to bili zaduženi pripadnici HKoV-a. Nadzorno-tehničko gađanje provodio je stručni, iskusni, odvažni tim naših logističara iz Zapovjedništva za potporu koji je predvodio zapovjednik ispitivanja pukovnik Đuro Pažin, načelnik Odjela za nadzor ispravnosti UbS-a LOS ZzP-a. Objasnio je kako se kod provedbe NTG-a koristila sofisticirana oprema za mjerenje unutarnjih i vanjskih balističkih (UB/VB) značajki UbS-a i to: doppler radari za mjerenje početnih brzina, digitalni i mehanički krešeri te piezosenzori za mjerenje tlakova u barutnim komorama (cijevima minobacača), kao i teodoliti kojima se mjeri domet projektila. Nadzorno-tehničko gađanje dio je sustavnog nadzora ispravnosti UbS-a koje se provodi s ciljem produljenja životnog vijeka uporabe što ovisi o mjerljivim UB/VB značajkama utvrđenim tijekom gađanja (utvrđivanje prihvatljivog stupanja degradacije balističkih značajki). Spomenimo i da Odjel za nadzor ispravnosti UbS-a LOS ZzP-a čine četiri odsjeka (za raketni UbS, za klasični UbS, za energetske tvari i ispitivanje UbS-a te Laboratorij za ispitivanje kemijske postojanosti baruta), a njegova je misija osiguranje sigurnog, pouzdanog i raspoloživog UbS-a za postrojbe OSRH. Sve se radi po NATO-ovim standardima i, prema riječima pukovnika Pažina, zadaće Odjela usmjerene su na praćenje kvalitativnih značajki UbS-a za vrijeme životnog vijeka uporabe i donošenja odluke o sigurnosti i pouzdanosti za uporabu u postrojbama OSRH (Life Cycle Management). Odluku o produljenju životnog vijeka uporabe UbS-a na kraju donosi stručno povjerenstvo u čijem su sastavu djelatnici MORH-a, GS OSRH, granskih zapovjedništava i ZzP-a.
Slovenski topnici na Zečevu

U sklopu bilateralne vojne suradnje, na Zečevu su boravili i topnici Slovenske vojske sa svojim top-haubicama 155 mm TN90/M845

Trećeg su dana, u sklopu bilateralne vojne suradnje, na Zečevu boravili i topnici Slovenske vojske sa svojim top-haubicama 155 mm TN90/M845. S topničkog položaja na poligonu omogućeno im je gađanje na domet do 20 km. Pripadnici Slovenske vojske proveli su uz potporu naših logističara NTG s unutarnjim i vanjskim balističkim ispitivanjima streljiva 155 mm za svoje haubice TN90/M845. Ispalili su 24 projektila, a uz ispitivanje streljiva ispitivali su i ponašanje oružnih sustava prilikom gađanja na tim dometima. Gađanje su provodili pripadnici postrojbi za paljbenu potporu 1. i 72. brigade Slovenske vojske, a potporu u pripremi oružja pružali su pripadnici njihove 157. logističke pukovnije. Na Zečevu su imali i svoju meteopostaju, računateljsku desetinu i desetinu za rukovanje paljbom. Voditelj tehničkog ispitivanja Jožef Valentinčič i voditelj gađanja natporučnik Matej Arbeiter više su nego zadovoljni suradnjom te se u Sloveniju vraćaju s pozitivnim iskustvima i dojmovima. Natporučnik Arbeiter rekao je kako su u Sloveniji proveli opsežne pripreme za gađanje, a iskustva sa Zečeva njemu i njegovim kolegama više su nego pozitivna. “Gađanje je proteklo odlično. S pripadnicima vaših Oružanih snaga radili smo usklađeno i imali svu potrebnu potporu. Sve je bilo dobro organizirano. Teren je odličan, a i vrijeme nas je poslužilo,” rekao je natporučnik Arbeiter. Izrazili su i želju da se takav vid suradnje nastavi.
Zadovoljstvo suradnjom logističkih postrojbi OSRH i Slovenske vojske izrazili su i Zapovjednik logističke brigade Slovenske vojske brigadni general Milan Žurman i zapovjednik ZzP-a general-bojnik Mladen Fuzul koji su boravili u posjetu Zečevu. General Žurman istaknuo je kako već dugo odlično surađuju sa ZzP-om te zahvalio Oružanim snagama RH koje su im omogućile provedbu te aktivnosti: “Manje zemlje, kao što su Slovenija i Hrvatska, obje članice NATO-a i EU-a, trebaju surađivati. Mislim da na području logistike to dobro radimo.”
General Fuzul pohvalio je organizaciju rada i suradnju na Zečevu. “Vidimo da smo osposobljeni i kompatibilni da možemo provoditi ovakva složena i zahtjevna ispitivanja, nadopunjavati se i kadrovski i opremom što je pohvalno za OSRH i Slovensku vojsku,” rekao je te dodao kako je to iskustvo korisno za obje strane. Suradnju ZzP-a i Logističke brigade Slovenske vojske ocijenio je odličnom te izrazio želju da se ona i dodatno proširi. General Fuzul zahvalio je i pripadnicima HRM-a, HKoV-a te HRZ-a i PZO-a koji su svojom profesionalnom potporom ZzP-u omogućili uspješnu provedbu aktivnosti na Zečevu.

Leida Parlov, Foto: Tomislav Brandt

https://youtu.be/Jfb2U2ZQB58?rel=0