Zapovjednici desetina – odabrani među najboljima

Ova je razina namijenjena izobrazbi dočasnika za dužnost zapovjednika desetine/posade te ostalih dužnosti iste razine ustrojbenog čina. Cilj je poučiti polaznike temeljnim i vojnostručnim znanjima i vještinama u rodu, odnosno službama te ih osposobiti za uspješno obnašanje dužnosti…

{fdshortcode action=”show” date=”29.05.2015″}

Druga razina dočasničke izobrazbe, odnosno Temeljna dočasnika izobrazba provodi se u Dočasničkoj školi u Požegi. Ova je razina namijenjena izobrazbi dočasnika za dužnost zapovjednika desetine/posade te ostalih dužnosti iste razine ustrojbenog čina. Cilj je poučiti polaznike temeljnim i vojnostručnim znanjima i vještinama u rodu, odnosno službama te ih osposobiti za uspješno obnašanje dužnosti. “Zapovjednik desetine prvi je obučavatelj vojnika. Ako on nema kompetencije, znanja i vještine kako prenijeti znanje i obučiti vojnika onda ne možemo imati spremne vojnike za provedbu zadaće. Odluka ma koliko bila dobra ne može se provesti ako nemate dobro osposobljene vojnike. Sve kreće od zapovjednika desetine,” napominje stožerni narednik Dražen Brcko, voditelj 2. razine dočasničke izobrazbe. Pojašnjava kako se izobrazba sastoji od dva modula. Opći modul obuhvaća opće vojne predmete i stječu se znanja iz područja vođenja, upravljanja opremom, vojne psihologije, opće taktike, vojne povijesti i vojne topografije te zapovijedanje desetinom. Rodovski dio izobrazbe provodi se kroz 230 nastavnih sati i to u Požegi za pripadnike HKoV-a i službe borbene potpore, u 93. zb u Zemuniku za pripadnike HRZ-a i PZO-a te u pomorskoj bazi “Lora” u Splitu za pripadnike HRM-a. Inače u tijeku je izobrazba 47 naraštaja u kojem je 58 polaznika.
Drugoj razini dočasničke izobrazbe mogu pristupiti dočasnici ustrojbenog čina skupnik koji su uspješno završili prvu razinu dočasničke izobrazbe te su na dužnostima ocjenjivani najmanje ocjenom “ističe se”. No, to nije i jamstvo da će pristupiti izobrazbi. Da bi bili primljeni na Temeljnu dočasničku izobrazbu, trebaju zadovoljiti na ulaznim testiranjima koja obuhvaćaju provjeru tjelesnih sposobnosti. Tko ne zadovolji na ulaznim testiranjima, ne može pristupiti izobrazbi, napominje stožerni narednik Brcko. Nakon toga slijedi i provjera znanja iz područja vođenja i metodike s prve razine dočasničke izobrazbe. Brcko ističe da je uspješno završena Temeljna dočasnička izobrazba jedan od preduvjeta za promaknuće dočasnika u čin desetnika i postavljenje na dužnost zapovjednika desetine. Izobrazba završava završnom vježbom tijekom koje se svi polaznici stavljaju u ulogu zapovjednika desetina. S polaznicima radi desetak instruktora Dočasničke škole redom iskusnih pripadnika OSRH koji vrlo brzo tijekom nastave prepoznaju one koji imaju najbolje predispozicije za ulogu vođe. I sam voditelj Temeljne dočasničke izobrazbe Brcko je godinama bio zapovjednik desetine. Voli reći kako su svi oni vojnici pa tek onda dočasnici za koje s pravom kaže da su kičma oružanih snaga. 
Stožerni narednik Brcko napominje i kako se u sklopu druge razine izobrazbe provodi i Tečaj za instruktore. Na njemu je trenutačno 16 polaznika, a provodi se kroz tri modula na kojima polaznici usvajaju kompetencije iz komunikacijskih i didaktičkih vještina, planiranja, provedbe i ocjenjivanja obuke, provode prezentacije i pripremaju se za održavanje obuke na drugoj razini izobrazbe.Tečaj je, kaže Brdsko, naporan, kriteriji su visoki, ali realni. 
Načelnik Odjela za izobrazbu u Dočasničkoj školi časnički namjesnik Marko Džigumović napominje kako dočasnici na TDI-ju dolaze kako bi ih osposobili da budu dobri vođe. Ističe i kako bi se izobrazba u sljedećoj nastavnoj godini trebala provoditi prema novom nastavnom planu i programu. “Nijedan nastavni plan i program nije idealan i uvijek ima mogućnosti za poboljšanje. U njihovoj izradi vodimo se naučenim lekcijama, mišljenjima polaznika, iskustvima iz Domovinskog rata i iz međunarodnih misija, a važna su nam i iskustva naših partnera,” kaže časnički namjesnik Džigumović. Napominje i da su u izradi novog nastavnog plana i programa aktivno sudjelovali svi instruktori Dočasničke škole što je prema njegovim riječima i jamstvo da će izobrazba biti još učinkovitija.


Skupnica Karolina Farago, oklopna bojna GOMBR-a
Izobrazbu je ocijenila odličnom. Instruktori su, ističe izvrsni, a stečena znanja sigurno će joj pomoći u daljnjem radu u postrojbi. Skupnica Farago u OSRH je sedam godina, a trenutačno je na dužnosti zapovjednika BVP-a

Skupnik Mladen Franjkić, Satnija specijalne vojne policije
“Temeljna dočasnička izobrazba ispunila je moja očekivanja. Zahtjevna je. Potrebno je svladati dosta gradiva,” kaže skupnik Franjkić koji ističe odličan timski rad, motiviranost polaznika i instruktora za koje kaže da su vrhunski stručnjaci te im zahvaljuje na dobrom prenošenju znanja. “Stekao sam nova znanja s kojima se nisam prije susretao, teorijska i praktična. Za daljnji dočasnički razvoj ovo je jako bitna škola.” Skupnik Franjkić u OSRH je šest godina, a u Satniji specijalne vojne policije došao je iz bojne Pauci GMTBR-a nakon uspješno završene selekcijske obuke i položenih vojnopolicijskih ovlasti. 


Leida Parlov, Snimio Tomislav Brandt

{/fdshortcode}