STABILNOST 22/2 – prikazivanje spremnosti za odlazak u misiju

Na vojnom poligonu “Gašinci” od 26. do 30. rujna 2022. provodila se vojna vježba Stabilnost 22/2 s ciljem završnog ocjenjivanja spremnosti sastavnica 38. HRVCON-a KFOR prije odlaska u područje operacije u Republiku Kosovo…

Hladno i kišno jutro na vojnom poligonu ”Gašinci“ nije nimalo poremetilo rad pripadnika 2. oklopno-mehanizirane bojne Pume Gardijske oklopno-mehanizirane brigade koji su provodili ophodnje, osiguranje baze i ostale zadaće koje ih uskoro čekaju u misiji u Republici Kosovo. U trenutku našeg posjeta vježban je scenarij zarobljavanja sumnjivog civila pri čemu su prikazali iznimnu profesionalnost i spremnost za provedbu svih zadaća koje im se nađu na putu, a to su prepoznali i ocjenjivači koji su ih pratili cijelo vrijeme.

Ocjenjivanje na vojnom poligonu ”Gašinci“ dio je vojne vježbe Stabilnost 22/2 kojom se od 26. do 30. rujna provodi završno ocjenjivanje borbene spremnosti sastavnica 38. HRVCON-a KFOR. Osim u Gašincima vježba se provodila i u vojarnama “Knez Trpimir” u Divuljama, “Satnik Josip Zdilar” u Velikoj Buni i u vojarni ”1. gardijske brigade Tigrovi – Croatia” u Zagrebu. Vježba je podijeljenja u dvije faze. U prvoj fazi (IN BARRACKS) koja je provedena 26. rujna provjeravala se obučenost pojedinca i opremljenost pripadnika, a u drugoj fazi (IN FIELD) 27. i 28. rujna provjerena je uvježbanost sastavnica u provedbi zajedničkih zadaća. Na vježbi se koristi CREVAL metodologija ocjenjivanja kojom se ocjenjuje borbena spremnost sastavnice za upućivanje u područje operacije.

Na poligonu su glavni akteri bili pripadnici 2. oklopno-mehanizirane bojne Pume Gardijske oklopno-mehanizirane brigade koji su u sastavu jedne motorizirane satnije imali zadaću unutar 72 sata bez prekida prikazati sve ono za što su se pripremali proteklih mjeseci. U prvih 24 sata vježbe ocjenjivala se spremnost pripadnika i poznavanje temeljnih vojničkih vještina, a u ostalih 48 sati ocjenjuje se cijela satnija u provedbi ophodnji i osiguranja baze.

Motorizirana satnija sastoji se od tri motorizirana voda i desetine za održavanje i izvlačenje te ukupno broji 97 pripadnika. Zapovjednik motorizirane satnije koja se upućuje u misiju satnik Dalibor Strbat sa zamjenikom natporučnikom Markom Aladrovićem dočekao nas je u Taktičkom operativnom centru odakle se upravlja postrojbom koja se nalazi na terenu i sukladno situaciji donosi odluke. Zapovjednik nam je objasnio kako je cijela obuka na poligonu zamišljena tako da se po principu rotacije vodova jedan vod uvijek nalazi u ophodnji, jedan je odgovoran za osiguranje baze i jedan angažiran kao snaga za brzi odgovor. ”Naše glavne zadaće u području operacije jesu pružanje potpore lokalnim i međunarodnim organizacijama u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja i slobode kretanja,“ rekao je satnik Strbat i naglasio kako je znanje i iskustvo pojedinih pripadnika koji su bili u misijama uvelike pomoglo u planiranju obučnog procesa. “Ovo mi je prvo sudjelovanje u operaciji potpore miru, uvjeren sam da će spoj iskustva i mladosti koji imamo u satniji rezultirati vrhunskom provedbom svih zadaća u području operacije i da će se naša postrojba iskazati u međunarodnom okruženju,” rekao je satnik Strbat.

Zapovjednik 2. motoriziranog voda poručnik Luka Hozjan kaže kako mu je ovo prva misija i najviše se veseli novim iskustvima i radu u međunarodnom okruženju. ”Spremali smo se šest mjeseci za ove zadaće i moral je na visokoj razini,“ rekao je poručnik Hozjan koji smatra da su on i njegovi ljudi i više nego spremni za upućivanje u misiju. Osim motorizirane satnije 2. oklopno-mehanizirane bojne Pume Gardijske oklopno-mehanizirane brigade, ustrojstvene cjeline koje participiraju u sastavu 38. HRVCON-a KFOR su HRZ, Obavještajna pukovnija, ZzP, uprave J-1, J-2 i Središnjica za upravljanje osobljem.

Tekst: Janja Marijanović  

foto: Tomislav Brandt