• Zrakoplovi za specijalne operacije NATO saveza

    Danas je nezamisliva mogućnost uporabe specijalnih snaga bez zrakoplovne potpore koja se ne svodi samo na uporabu helikoptera Nakon terorističkih napada u New Yorku i Washingtonu protuteroristička borba dobila je najviši mogući prioritet. Ratovi …