• PFI – novi model poslovanja

    PFI (private finance initiative) se može preciznije definirati kao oblik poslovanja javnog sektora nastao u Velikoj Britaniji u ranim 1990-im godinama kao način generiranja novih investicija u relizaciji javnih usluga, a bez povećanja poreza, …